TẬP SAN PST #63

Lời Mở Đầu

 

 Quí độc giả thân mến,

Trong cảnh sinh hoạt của con người, cõi trần được xem là cõi hiện tượng và có tính giả tạm; ai suy nghĩ một chút thì muốn biết ý nghĩa cuộc sống và chúng ta được khuyến khích đi xa hơn, vào cõi nguyên nhân của sự việc. Nói theo triết lý tinh thần thì thuận duyên cho sự hình thành và không thuận hoặc hết duyên thì tan rã; còn nếu nhìn theo khoa học thì chuyện có thể giải thích bằng sóng điện từ hay làn rung động, và các thể không gì khác hơn là sự rung động riêng của mỗi người; hai điểm này được khai triển chi tiết trong PST 63.
Thứ nhất, thể sinh lực (thể phách) đã được trình bầy trong các số trước, kỳ này ta nói về việc tạo thể lúc con người tái sinh và chuyện gì xẩy ra cho thể khi từ trần. Kế đó là bài thuật lại cuộc trò chuyện lý thú giữa Mabel Collins - người viết ra quyển Ánh Sáng trên Đường Đạo - và bà Blavatsky về các thể của con người và việc hiện hình.
Thứ hai là ứng dụng của làn rung động. Ý tưởng chữa bệnh bằng âm thanh thực ra không khó hiểu khi ta nhớ rằng âm thanh là một hình thức của rung động, và báo có bài trình bầy sơ qua cách chữa bệnh trong tương lai sử dụng làn rung động của vài loại ngọc hay đá quí. Ô nhiễm tâm linh là một điều khác có thể được giải thích bằng làn rung động, mà điều sau cũng là cǎn bản của tình yêu lứa đôi như chuyện Ba Người Lính mô tả.
Bàn về nhạc, trong số PST 44 có bài về nhạc Beethoven, nay ta đọc về Beethoven theo một khía cạnh khác song song với nhạc Mendelssohn; theo đó hai loại nhạc được xem là hai mặt của chung một lòng thiện cảm. Rung động của nhạc do hai vị soạn ra được cho là đã mang lại những cải cách đáng kể trong xã hội, do ảnh hưởng lên tâm lý dân chúng.
Ấy là những bước dọ dẫm vào cõi nguyên nhân, mong sao nhờ vậy ý nghĩa thời đại hóa rõ ràng. Ngoài ra, ta giới thiệu tác giả Torkom Saraydarian có sáng tác phong phú về nhạc và sách giá trị, đáng cho bạn tìm xem.

 

Kính,
Ban Biên Tập PST

 

Mục Lục

Sinh và Tử: Thể Sinh Lực            
Thư Gửi Ông Sinnett                                 
Điểm Sách                                                                           
Các Thể Thanh                                                       
Tâm Lý Tinh Thần                                      
Beethoven và Mendelssohn        
Vũ Đền Thờ                                                             
Đại Thỉnh Nguyện                                                  
H.P.B.                                                                                    
Sự Rung Động                                                       
Vị Chân Sư                                                                          
Có Định Hướng                                                      
Torkhom Saraydarian                                
Ô Nhiễm Tâm Linh                                     
Thế Giới Thiên Thần                                 
1001 Chuyện                                                                      
Hai Con Đường                                                      
Ba Người Lính

Xem Tập San Lưu Trữ