SÁCH TẶNG

1. CHI BỘ CHÂN LÝ tặng sách:

Chi Bộ Chân Lý tại California Hoa Kỳ có chủ trương tái xuất bản những sách Minh Triết Thiêng Liêng bằng Việt ngữ và tặng không. Sách được phổ biến nhằm mục đích quảng bá Minh Triết Thiêng Liêng còn gọi là Thông Thiên Học, mà không có mục đích thương mại. 
Quí đọc giả nào muốn có thư mục và nhận sách tặng, xin liên lạc:
hiep6647@yahọocom


2. Ngoài ra báo Phụng Sự Theosophia cũng có sách tặng, địa chỉ liên lạc:
pstheosophia@yahoo.com
Rất tiếc là báo không thể gửi sách về VN vì đã bị mất nhiều lần, rất uổng công sức người gửi và gây thất vọng cho bạn đọc muốn có sách.
Dầu vậy bạn đọc trong nước không bị thiệt thòi vì những sách tặng của PST đều có đăng trên trang web Phụng Sự Theosophia, bạn có thể in ra và đóng lại thành sách cho riêng mình.