CHI BỘ VIỆT NAM tại HOA KỲ

 

Dưới đây là địa chỉ hai nơi họp cho hội viên Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 

1. Tại California.

Chi bộ Phụng Sự Chân Lý
9021 Sherlock Cir.
Garden Grove, CA 92841, USA
Email: hiep6647@gmail.com

2. Tại Houston, Texas.

Nhóm Học CÙNG NHAU HỌC HỎI
1511 Holbech Ln
Channelview TX  7753, USA
Email: VIETTHONGTHIENHOC@gmail.com
Tel: 832-378-VIET (8438)