TẬP SAN PST 74

Quý độc giả thân mến,

Có vài điều quan trọng trong huyền bí học cần được nhắc lại luôn cho những thế hệ đi tìm chân lý, một thí dụ là khuyến cáo về nguy hiểm của việc khai mở những quyền năng tâm linh thấp như thong nhãn, thong nhĩ. Trong số này hai bài Về Thiền và Quyền Năng Tâm Linh làm công việc đó. Chuyện khác là việc ghép bộ phận ngày càng có nhiều, kết quả dễ thấy nơi thể xác còn với các thể thanh thì sao ? Bà Dora Kuntz, cố hội trưởng xứ bộ Hoa Kỳ đã dùng thong nhãn quan sát cho chi tiết lý thú, cũng như giải thích hệ quả nơi cõi thanh khi tay hay chân bị mất.
Chúng ta đã biết những đấng Cao Cả đến với nhân loại qua vai trò giáo chủ các tôn giáo, nhưng về chính trị có sự can thiệp nào của thiêng liêng được lịch sử ghi nhận chăng ? Tìm hiểu thì có thật việc ấy, từ buổi ký tên vào bảnTuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ năm 1776 tới phong trào lao động được khởi xướng hồi cuối thế kỷ 19,hội nghị các nước ngay sau thế chiến II năm 1945 nhằm thành lập Liên Hiệp Quốc, cho đến một buổi họp  để giải quyết tranh chấp tại Liên Hiệp Quốc hồi thế kỷ trước, dường như chúng thành công nhờ sự trợ giúp của Thiên đoàn. Bài Bên Trong Lịch Sử cho biết vai trò các Chân Sư trong những biến cố trên, nhất là Vị có danh hiệu là Count St Germain. Sự kiện làm tăng thêm niềm tin của chúng ta vào Thiên Cơ, biết rằng ta được hướng dẫn trong cuộc sống, và nhân loại không đơn độc lẻ loi trên đường trở về.
Số này cũng bắt đầu loạt bài mới về tham thiền. Những điểm căn bản sẽ được nêu lên như sự chuẩn bị trước khi tập thiền, thái độ nào cần tránh và thái độ nào khác cần vun trồng, các lỗi lầm hay thấy, nguy hiểm có thể gặp, với kỳ này nói về các tư thế. Nguyên lý ‘Năng lực theo sau Tư tưởng’ là một trong những nguyên lý chính cho ai muốn thực hành hiểu biết về Theosophia, nó được ứng dụng để giải thích một số hiện tượng,hành động có tính tâm linh thídụ như tập thiền và được trình bầy trong bài 1001 Chuyện.
Tình cờ bài 1001 Chuyện cũng nói về những vong linh chưa siêu thoát còn vẩn vơ chỗ quen thuộc của họ nơi cõi trần, và do đó lien quan một cách thú vị với bài Mắt Thiên Thần, kểc huyện người cứu trợ vô hình giúp độ một linh hồn như thế.
Việc học hỏi sẽ có hiệu quả nhiều khi ta  so sánh, kết hợp. Đặc tính dân Ấn Độ được trình bầy theo những khía cạnh bổ túc cho nhau trong các bài Hai Loại Nhạc và Con Người: Phần Lịch Sử Lãng Quên.
Kế đó, chi tiết về vỏ, các vòng tiến hóa ghi ở bài sau được viết thêm chi tiết nơi bài Thư Gửi Ông Sinnett, xin mời bạn đối chiếu.

Mục Lục                                                                                                                                            

Bên Trong Lịch Sử
Đời Huyền Bí của HPB                                                                                               
Quyền Năng Tâm Linh                                                                                
Thuốc và các Thể Thanh                                                                                               
Tâm Lý Tinh Thần                                                                                                                            
Lịch Sử Hội: Những Ngày Đầu                                                     
Chu Kỳ Mới                                                                                                                                       Hai Loại Nhạc 
Con Người: Phần Lịch Sử Lãng Quên
Tinh Linh tại Findhorn                     
Về Thiền
Thư Gửi Ông Sinnett
Vị Chân Sư 
1001 Chuyện  
Mắt Thiên Thần                                                                                                                                                             

Trang web: phungsutheosophia.org