TẬP SAN PST 72

 Quý độc giả thân mến,

Trong thập niên 1970, có nhóm người được tụ họp lại làm việc chung tưởng như tình cờ để thực hiện một chương trình tại Chicago, tuy lúc đó họ không ý thức rõ như vậy. Ông Tim Boyd, chánh hội trưởng đương nhiệm, thuật lại sinh hoạt đầy hứng khởi mà ông đã góp phần nhiều năm về trước ở nơi đây trong hai bài đầu của số báo này; qua đó ta thấy cách hiểu biết TTH được áp dụng ra sao để giúp cho thanh thiếu niên bụi đời tại thành phố ấy, cùng biết về nhân vật Bill Lawrence. Bài gợi hứng nhiều điều về lý tưởng TTH, cũng như khiến ta suy nghĩ về vai trò của Hội trong thời đại mới.
Ý niệm về vai trò này có thể tìm thấy trong bài H.P.B. Đây là kỳ chót của chuyện về bà Blavatsky, kể ông C. Humphreys đọc việc khai sinh và ý nghĩa của con người, vũ trụ thành hình như thế nào và ngưng lại ra sao, được diễn giải rõ ràng trong bộ The Secret Doctrine của HPB. Ông nói ’… Tôi tìm thấy Thiên Cơ của mình… Đây là bản đồ của việc trở thành.’
Hội có phần việc ngay từ thuở ban đầu là chỉ con đường cho người tầm Đạo, và ông Humphreys đã nắm được ý đó. Phần việc này tới giờ vẫn không thay đổi, mà có lẽ càng cần thiết hơn nữa khi huyền bí học giả hiệu lan tràn, và có chuẩn bị cho việc đức Chúa (đức Di Lặc) tái hiện.
Chi tiết về các đấng Cao Cả được bà Blavatsky đưa ra, rồi nhiều tỏ lộ khác về Thiên Đoàn được thêm từ đó tới nay nhằm mục đích trên, chỉ đường trở về và Thiên cơ cho ai đủ sức theo đuổi. Bài Ashram đóng góp vào nỗ lực ấy, ghi lại mục tiêu và cách Ashram làm việc. 
Việc nghiên cứu về triết lý và khảo cổ khiến có giả thuyết cho là số zero trong toán học, hết sức cần thiết trong nhiều ứng dụng kỹ thuật, sinh học v.v., thấy như có nguồn gốc ở đông phương, sinh ra từ triết lý ‘Tánh Không’ của Phật giáo. Nếu quả đúng vậy thì chuyện đầy khích lệ, cho thấy tôn giáo và khoa học - ở đây là toán học - có thể gặp nhau và hòa hợp mà không chỏi nghịch nhau.
Đề tài ăn chay được trình bầy kỹ dưới nhiều góc cạnh trong ba bài Thư Gửi ông Sinnett (thư 63), Sắc Tướng và Tinh Thần, và 1001 Chuyện. Ý của bài sẽ cho cuộc thảo luận sôi nổi và hào hứng trong nhóm. Bài Chữa Bệnh giải thích cách nhân điện tác động, so sánh việc trị tận gốc bằng tinh thần với phương pháp tâm lý hiện nay để ta chọn lựa. Rồi có diễn giải ý nghĩa lời dạy trong kinh Tân ước, khiến ta phải xét lại vài tín điều mà giáo hội truyền rao và hiểu lời kinh theo quan điểm mới; chót hết ta đọc chuyện lý thú tại Malawi, nơi dân gian tin rằng cõi vô hình không xa cõi hữu hình mà hòa lẫn vào nhau mật thiết.

 

Kính,
Ban biên tập Phụng Sự Theosophia.

 

Mục Lục

Trung Tâm Chicago                                                                              
Phỏng Vấn Ông Tim Boyd                                                      
Ashram: Tâm Phụng Sự                                                                       
Chuyện Malawi                                                                                                
Thư Gửi Ông Sinnett                                                                                                   
Điểm Sách                                                                                                                               
Con Người: Phần Lịch Sử Lãng Quên             
Vị Chân Sư                                                                                                                               
Chữa Bệnh                                                                                                                               
Nhạc Thiên Thần                                                                                                          
Tâm Lý Tinh Thần                                                                                            
Tánh Không và Số  Zéro                                                                      
H.P. Blavatsky                                                                                                 
Đọc Kinh Tân Ước                                                                                           
Sắc Tướng và Tinh Thần                                                                      
1001 Chuyện