TÂM LÝ TINH THẦN (15)

 

 Xem Mục TÂM LÝ TINH THẦN

Dữ kiện:
Những điều được biết về người bạn:
– Chân nhân: cung một, Ý Chí hay Quyền Lực
– Phàm nhân: cung năm, Kiến Thức Cụ Thể
– Thể trí: cung năm, Kiến Thức Cụ Thể
– Thể tình cảm: cung sáu, lòng Sùng Tín
– Thể xác: cung bẩy, Trật Tự và Nghi Lễ.

Guru:
Bạn thân mến,
Tôi mời bạn làm việc nhóm các học viên và người chí nguyện vì hai lý do. Đầu tiên, vì theo cách chỉ dẫn này, bạn có thể nhận được trợ giúp trên đường Đạo nếu bạn chịu sử dụng những gì mà tôi đưa ra, và thứ hai, vì loại trí năng đặc biệt của tôi và kinh nghiệm đã rành của bạn sẽ cho nhóm này sự quân bình và ổn định mà nó cần.
Nhóm đã trải qua một cơn khủng hoảng như là một nhóm. Vài thành viên do vậy đã gặp thử thách và khó khăn riêng. Họ vượt qua được chúng và từ đó học được bài học cần học.Lực mà tôi có thể mang lại cho nhóm sẽ giúp đưa trọn nhóm lên mức cần có, và cho phép tôi kết hợp công việc mau lẹ hơn, làm nó thành dụng cụ cho công việc. Tôi bắt đầu cuộc trao đổi này với việc đưa ra điều trên rõ ràng, vì công việc mà bạn có thể mang lại thì với bạn có giá trị hơn là điều làm cho bạn. Tuy nhiên nhóm có thể cho bạn nhiều nếu bạn thử làm việc chung với nó khoảng một năm.
Không có gì ra lệnh áp đặt giới hạn nào cho học viên và việc làm của họ, và mọi người có thể ngưng công chuyện bất cứ lúc nào. Lý do thứ ba của tôi khi đem bạn vào nhóm này là để bạn tiếp xúc về tinh thần cũng như là ở cõi thế một nhóm viên … vì họ và bạn là hai người đồng hành tốt đẹp. Đây chỉ là đề nghị và hy vọng mà hai bạn có thể thử cho mình, nếu muốn.
Bạn vừa qua một trong những giai đoạn có sự tăng trưởng bên trong yên lặng và chủ động, là điều mà thỉnh thoảng là một phần trong việc huấn luyện người đệ tử trên đường Đạo. Nay thành quả của kinh nghiệm tinh thần mà chỉ có bạn và những vị hướng dẫn và theo dõi bước chân của mọi người chí nguyện là biết, phải thể hiện ra bằng việc phụng sự bên ngoài, đi tuần tự trên mỗi cõi cho tới khi thành hành động mang lại kết quả nơi cõi trần. Hãy ghi nhớ điều ấy trong tâm khi bạn làm việc với nhóm các đệ tử này của tôi; hãy có tiếp xúc bằng trí năng trước, rồi tiếp xúc về mặt tình cảm tiếp theo, và để sự biểu lộ nơi cõi trần tự nó sẽ tới, vì cách việc diễn tiến sẽ tùy theo sự liên tục của việc tiếp xúc bên trong, và tùy theo mức cảm nhận tâm linh nhậy bén của bạn. Này bạn, việc này sẽ cần thời gian, nhưng không có gì phải vội nơi cõi tinh thần.

Sáu tháng sau
Tôi có thể chỉ cho bạn con đường hoạt động mà bạn có thể trợ giúp tốt nhất trong sinh hoạt của nhóm này, và đây là sự phát triển về viễn cảm (telepathy). Chính vì khả năng tiềm ẩn trong người mà ban đầu bạn được mời là thành viên của nhóm ban đầu các đệ tử. Tuy karma và hoàn cảnh lúc ấy tạm thời ngăn trở có chuyện ấy (và hành động của bạn khi đó hoàn toàn đúng), nó không hề phủ nhận khả năng tiềm ẩn đó. Tôi vạch ra điều này vì tôi muốn bạn - nếu muốn - làm việc để lập ra viễn cảm với nhóm, bắt đầu với hai người … và … Hãy tìm cách tiếp xúc với hai người này theo cách đó và bàn với họ về đề tài này.
Khi làm vậy bạn sẽ giúp tạo sự tương tác và kết hợp trong nhóm, là một trong những mục tiêu chính cho tất cả các nhóm đệ tử.Khi tất cả các nhóm được tạo rồi, một thành viên sẽ được chọn từ mỗi nhóm để họp thành một nhóm khác mà công việc của nó là giữ gìn sự tương tác đó giữa các nhóm.Nếu mỗi ngày bạn có thể dành ra năm phút để nỗ lực tiếp xúc với hai người trên, cuối cùng bạn sẽ thấy có kết quả. Có thể bạn sẽ thấy là gây ấn tượng lên trí họ ở cõi trí dễ hơn họ có thể gây ấn tượng lên trí bạn (vì linh hồn bạn thuộc cung một), nhưng phàm ngã bạn thuộc cung năm sẽ đảo ngược phần nào việc ấy, vì bạn làm việc nơi cõi trí dễ hơn nơi cõi tình cảm, do thành phần các cung của bạn …
Này bạn, đừng để chuyện của phàm ngã làm xáo trộn chút gì sự quân bằng của bạn. Hãy giữ gìn sự thinh lặng bên trong như từ trước tới nay, điều canh giữ các bí mật của linh hồn, và con đường mà linh hồn bạn đã chỉ, con đường mà bạn nên đi. Tách biệt khỏi tư tưởng của người khác, và vững vàng tỏa chiếu là bí mật cho sự giải thoát của bạn.

Sáu tháng sau
… Hãy tiếp tục đời sống tinh thần của bạn trong sáu tháng tới và hòa nhập bạn chặt chẽ hơn nữa, có ý thức hơn vào nhóm này của tôi nơi những cõi cao.Các đệ tử đồng môn của bạn là một phần của nhóm.Hãy luôn giữ trong tâm sự kiện về nhóm, mục đích phụng sự của nhóm vào lúc này, và chủ ý phải nằm trong cuộc sống của mỗi đệ tử, là phải phụng sự Thiên Cơ.
Tôi không có gì để nói thêm với bạn hiện giờ, ngoài việc là tôi hết sức muốn rằng bạn có thể có được tự do nhiều hơn trong cuộc sống, sự thể hiện, và thoát khỏi bất cứ ràng buộc nào có thể cầm giữ bạn không cho có đời phụng sự trọn vẹn và thương yêu, tôi muốn nói về những thói quen bên trong của tư tưởng mà không phải là bất cứ trách nhiệm nay tiếp xúc nào bên ngoài.

Sáu tháng sau.
Hôm nay tôi tìm cách nhấn mạnh với bạn nhu cầu nhận biết và xem xét lại đường lối của đời sống bên trong của bạn, hay nói khác đi là chương trình bên trong mà linh hồn bạn vạch ra để theo khi bạn mới đặt chân trên đường làm đệ tử. Bạn làm điều ấy vào hai hay ba kiếp trước và đã theo đường này chậm chạp, dè dặt. Dầu vậy, có nhu cầu là theo đuổi năng động hơn mục tiêu của linh hồn, và rõ rệt loại trừ tất cả những chướng ngại vào lúc này muốn ngăn cản tiến triển của bạn.
Tôi xin bạn chú ý đến sự kiện là tôi không nói đến các mối liên hệ và tiếp xúc bên ngoài ở đây.Chúng có đó và có mục đích của chúng, mà như bạn biết người đệ tử phải luôn luôn làm tròn tất cả những trách nhiệm chính đáng (thiên trách, dharma). Tôi muốn nói tới đời sống tinh thần tích cực bên trong mà bạn nên nuôi dưỡng nhiều hơn, và về sinh hoạt song đôi mà mỗi đệ tử phải cùng lúc theo đuổi.
Cuộc đời song đôi này bao trùm các mối liên hệ bên trong.mà nó cũng bao trùm luôn việc phụng sự bên ngoài, và các mối liên hệ mà bạn nhận lấy như là trách nhiệm của mình nơi cõi trần. Có viễn kiến rõ ràng về các liên hệ bên ngoài trong sinh hoạt nghề nghiệp, tình bạn và tình thân gia đình là đòi hỏi cần thiết khi đi trên đường Đạo, và bao lâu mà người đệ tử chưa thấy các liên hệ này theo tỉ lệ đúng thực, tâm trí anh còn thường xuyên bị xáo trộn và việc phụng sự của anh bị ngăn trở.
Nơi đây tôi cho bạn một đầu mối.Mỗi liên kết mà ta tạo ra nơi cõi trần không nhất thiết có nghĩa đó là sự nhận biết liên kết của linh hồn.Chúng ta tạo các liên kết mới và khởi đầu những đường karma và dharma mới.Một trong những điều đầu tiên mà người đệ tử phải học là có sự phán đoán đúng về tuổi linh hồn tương đối của những người cộng sự với anh.Chẳng bao lâu anh khám phá là chúng thay đổi.Khi đó anh học nhận ra ai mà minh triết và hiểu biết vượt xa anh, và hợp tác với ai đi cùng anh trên đường Đạo, và làm việc cho ai mà anh có thể giúp đỡ nhưng mức tiến hóa chưa bằng anh. Khi ấy đường hướng cuộc đời của anh có thể có dạng rõ ràng, và anh có thể bắt đầu làm việc một cách khôn ngoan.
Bạn cần xem kỹ các điểm này, hãy nhớ rằng sự thật và viễn kiến trong sáng có giá trị lớn hơn lòng trung thành mù quáng và hiểu biết giới hạn. Khi được nắm vững rồi, chúng làm gia tăng hạnh phúc và sức mạnh trong mọi liên hệ…
Này người huynh đệ, tôi xin bạn kiên trì đừng nản chí và đừng suy ngẫm quá đáng về thành quả đạt được.Bạn không ở trong vị thế có thể lượng xét đúng đắn sự tiến bộ của mình.Hãy tiếp tục phụng sự và làm việc, và để sự thành tựu cùng hệ quả tự nhiên diễn ra mà không thúc đẩy nó.Linh hồn bạn năng động và lúc này đây nó hướng mạnh mẽ vào vận cụ của nó; mức rung động của bạn, khả năng phụng sự, có thể gia tăng và cơ hội cho bạn lúc này thật có đó.Não bộ cõi trần chưa ở mức mà sinh hoạt bên trong có thể được chính xác ghi nhận, nhưng đó không muốn nói là sinh hoạt ấy không to lớn và đúng đắn. Hãy làm theo đề nghị của tôi và tiếp xúc chặt chẽ trong tâm lẫn bên ngoài, nếu được, với các bạn trong nhóm của mình.

 Sáu tháng sau
Bạn đã có nhiều chỉnh đốn trong đời. Khi làm tròn các trách vụ bên ngoài thuộc những mặt khác nhau của cuộc sống thì cùng lúc bạn được tự do thoát khỏi sự ‘lôi kéo’ của thân hữu và người khác. Việc cần có tự do bên trong không bị xâm phạm là chuyện cấp thiết cho bạn, nhưng bạn đang mau lẹ học bài học rằng tự do là một trạng thái trong tâm mà không phải là điều kiện thể chất. Bạn hay bị ám ảnh về nỗi sợ hãi bị cô đơn lẻ loi, nhưng cùng lúc bạn ý thức rằng sự cô đơn ấy thường khi là cảnh ngộ của người đệ tử. Các thể của họ hóa nhậy cảm nhiều hơn khiến họ dần dần nhận biết thế giới thực của các giá trị tinh tế.
Bạn đã được cho hay và biết về điều bạn đang chuẩn bị, bạn cũng biết là vì vậy lòng gắn bó sâu xa hơn vào nhân loại cùng với tâm buông bỏ rõ ràng, dứt khoát hơn, tinh tế hơn là mục tiêu lớn cho bạn. Tôi tóm gọn trong câu này cho bạn vấn đề hiện thời cho bạn, và tôi cũng xin nói để khuyến khích bạn rằng bạn đang có tiến bộ thực sự về mục tiêu của mình.
Này người huynh đệ, tôi cảm thấy bạn cần ý thức rõ ràng hơn là cần có một đời sống biểu lộ trọn vẹn hơn bên ngoài nơi cõi trần, và nó sẽ trợ giúp thêm cho bạn đi tới mục tiêu của mình. Dầu vậy, tôi đã biết các vấn đề của bạn, và sự nới rộng ảnh hưởng bên ngoài (phát ra từ một tâm bên trong có kiểm soát) và sự phát triển tầm liên kết rộng hơn phải diễn ra chậm chạp.Nhưng chắc chắn nó sẽ tới nếu chủ ý và tư tưởng của bạn được hướng về các đích ấy.
Khi bạn lớn tuổi dần thì có nhiều điều bạn phải cho ra. Minh triết mà bạn đã phải thu góp được trong lò đau khổ và khó khăn, phải được lấy ra và sử dụng với con đường Sáng và Hoan Hỉ mở ra trước mặt bạn … Công việc vĩ đại về sau được thực hiện thành công và thuộc về phần số của tất cả những ai đạt những cấp chứng đạo cao, sinh ra từ tâm thức đều đặn mở rộng, đều đặn hướng lòng từ và hiểu biết ra ngoài tới nhu cầu của người ít hiểu biết trên đời, và ý thức nhiều hơn vể bản chất của tổng thể.
Vì vậy, hãy học đem thêm nhiều người vào vòng tư tưởng hằng ngày của bạn; nó là cách tập hay cho việc huấn luyện người đệ tử. Hãy để cho ảnh hưởng của bạn, từ tâm vững chãi và sáng tỏ phát ra, tác động trong khoảng ngày càng rộng hơn. Hãy nắm lấy mỗi cơ hội để tương tác rộng hơn với những người khác, tiếp xúc với họ bất cứ ở đâu có thể được, và theo cách ấy có được sự uyển chuyển khi đáp ứng, và điều ấy khiến bạn có việc phụng sự phong phú hơn nữa.
Bạn đang ở điểm mà nếu muốn, có thể đạt một nhịp cao và mạnh mẽ hơn.Sức mạnh và làn rung động của nó phải được cảm thấy ngoài vòng gia đình, thân hữu hay sự liên kết với các bạn đồng môn trong nhóm.Việc mở rộng tầm phụng sự phải biểu lộ ra sao thì bạn phải tự tìm ra, tôi chỉ vạch ra sự khả hữu mà thôi. Tuy nhiên một điều tôi có thể cho bạn hay là nó sẽ đến khi bạn đào sâu đời sống tham thiền, mà không đến khi tìm kiếm các tiếp xúc đó ở bên ngoài. Nó sẽ đến qua việc làm nẩy nở một sự hiểu biết tinh thần chân thực, làm cho sức thu hút trong đời bạn mạnh đến nỗi bạn không cần phải rời nơi đang ở, vì ai mà bạn có thể trợ giúp sẽ ngày càng đến với bạn.
Nói về bạn thì ngòi bút dâng hiến, ngày giờ miệt mài, sự mau lẹ nắm lấy cơ hội để đưa ra chữ cẩn thận chọn lựa, và cảm giác an toàn kín đáo mà bạn có thể chuyển đến người khác sẽ là những phương pháp chính cho bạn sử dụng. Bạn có thể hiểu ra giá trị đối với người chí nguyện bị hoang mang mà tìm thấy một huynh đệ có khả năng trợ giúp dựa trên hiểu biết chắc chắn và sự kín đáo có tập luyện chăng ?

Sáu tháng sau
Bạn đang học bài học dứt bỏ với sự mau lẹ, và bạn đang dần được tự do không bị bàn tay người khác nắm kéo. Giống như sự dứt bỏ lớn lao của lần chứng đạo thứ tư (đắc quả La Hán) có được do nhiều sự dứt bỏ nhỏ hữu ý thực hiện trong nhiều kiếp, nhiều hành động dứt bỏ tinh thần sau cùng dẫn tới việc cắt đứt sợi dây chót, và khiến mọi ràng buộc của phàm ngã chết đi. Khi đó chỉ còn lại những mối liên hệ nơi cõi của linh hồn.Công việc của bạn là học để phân biệt giữa sự dứt bỏ tinh thần và sự dứt bỏ bắt buộc phải có, xẩy ra ở những cảnh cao thuộc cõi trung giới.
Vấn đề của người đệ tử là đạt tới điểm mà anh không bị cản trở hay cầm giữ bởi một ai, và xử sự sao cho không làm tổn thương kẻ khác trong việc tách xa. Những kêu cầu bên ngoài của cái ngã về sự ràng buộc thường khi mạnh đến nỗi tiếng la hét của nó ngăn không cho ta ý thức sợi dây vàng nối kết ta với một linh hồn khác. Tương tự vậy, việc coi trọng ai quá đáng có thể gây ra ngăn trở thực sự. Dây ràng buộc phải bị đứt, chỉ để lại sợi dây vàng óng giữa mỗi linh hồn, một sợi chỉ vàng không thể đứt.
Có hai việc tôi muốn bạn chú ý vào lúc này và tôi muốn bạn làm về chúng cho đến lần thư sau.
Thứ nhất, hãy làm sâu hơn khả năng biểu lộ của bạn, và bắt đầu huấn luyện người khác bằng việc phụng sự bên ngoài rõ rệt hơn.Bạn luôn có thể làm việc về mặt tâm linh với người khác, đây là một trong những đóng góp lớn của người cho nhóm. Bạn có sức thu hút về trí năng, và qua thể tình cảm được kiểm soát, bạn không cản trở ảnh hưởng thu hút đó về mặt tình cảm. Đây là thói quen đã lâu của bạn và sẽ còn hoài; nó là kết quả của nhiều năm suy gẫm và kiểm soát tư tưởng, cộng thêm với trong kiếp này có học vấn cao.
Từ nay tới cuối đời bạn hãy làm cho mình có sức thu hút bằng chữ viết, qua sự đồng hóa với ai mà bạn muốn giúp đỡ, qua năng lực thu hút của trí bạn, được linh hồn bạn tăng cường và chứa đựng cùng thể hiện qua sự trợ giúp dưới dạng văn viết. Tôi muốn bạn giúp việc huấn luyện người chí nguyện thành người đệ tử có ý thức.Hãy cho điều ấy và nhờ vậy có được hữu ích về mặt từ lực, làm tăng khả năng phụng sự của bạn rất đáng kể.
Thứ hai, tôi muốn thay đổi sự tham thiền của bạn lúc này, vì tham thiền nhóm là nhằm để thế cho sự tham thiền cá nhân trong đa số trường hợp. Dầu vậy, tôi muốn đưa cho bạn một bài tập ngắn, nó có thể giúp trong việc làm hiển lộ khả năng thu hút của bạn … Hãy tập nó mỗi ngày với tư tưởng chậm rãi và chừng mực, không có ý hối thúc và không tìm kiếm kết quả. Kết quả đương nhiên sẽ tới nếu làm đúng theo bài tập và chuyên cần.
Này bạn, hãy tiếp xúc chặt chẽ hơn với tôi.Có những điều mà tôi có thể nói với bạn vào lúc chìm đắm sâu trong tham thiền, và vào lúc trăng tròn.
Đây là tất cả những điều tôi có để nói với bạn vào lúc này.

Sáu tháng sau
Trong nhóm đệ tử của tôi, vài người được kêu gọi rõ ràng sống đời cư sĩ- đời của người khi đã làm tròn bổn phận của học giả, của gia trưởng, của người có gia đình, và của thương gia - nay được kêu gọi sống đời có mục đích khác mà ta gọi tên là sannyasin - du tăng, hay người đệ tử giảng dạy. Khi xưa, ai như thế lìa nhà và thương nghiệp, đi vào thế giới tìm Thầy, luôn vừa tìm vừa giảng. Ngày nay trong đời sống văn minh tây phương và dưới ảnh hưởng ban đầu của tân kỷ nguyên, sự thúc giục vẫn vậy nhưng người đệ tử không đi ra ngoài, bỏ lại mọi điều quen thuộc và gạt qua bên sự hữu dụng bên ngoài của anh.
Anh vẫn ở nơi của mình, tiếp tục làm tròn bổn phận bên ngoài nơi cõi trần, nhưng trong tâm có sự thay đổi lớn và sự chuyển hướng rõ ràng. Thái độ của anh với cuộc đời và sự việc thay đổi từ căn bản. Trọn khuynh hướng của sự sống bên trong thành sự rút lui có sắp đặt.Anh đang trải qua giai đoạn trên đường Đạo mà sách Yoga gọi là ‘sự rút lui đúng đắn’.
Nó khác một chút với diễn trình gọi là ‘từ bỏ, xả - detachment’ vì diễn trình hay sinh hoạt không thúc đẩy ấy áp dụng chính yếu cho tình cảm, cho ước vọng, bất kể đó là ràng buộc hay ước vọng chi.  Còn đây là sinh hoạt trí năng, nó là thái độ của cái trí chi phối trước tiên trọn thái độ của phàm nhân về cuộc sống. Nó can dự chẳng những sự từ bỏ lòng ham muốn điều quen thuộc, mong ước và thích hợp do thói quen đã lâu, mà còn là sự điều chỉnh lại hoàn toàn trọn con người ở ba cõi thấp với thế giới của linh hồn.
Chính ở đây mà thói quen và thái độ đúng đắn trong đời về thế giới thương nghiệp, liên hệ gia đình có phần của nó, cho phép người sannyasin -  du tăng ‘tiếp tục đường đi lên với con tim không vướng bận và tự do’, mà làm vậy trong lúc thực hiện với ai có liên can tới đời anh hành động đúng đắn, thói quen đúng đắn, và ước vọng đúng đắn’.
Linh hồn đang kêu gọi bạn để làm việc khó khăn này. Nó tạo nên vấn đề lớn trong đời bạn: được tự do khi bị bao quanh; làm việc trong thế giới tinh thần trong khi tích cực ở thế giới bên ngoài lắm việc; đạt tới lòng dứt bỏ thực trong khi đó làm cho người khác điều mà họ có quyền đòi hỏi. Sự hiểu biết về các cung của bạn có thể giúp nhiều cho tiến trình giải tỏa này, việc buông bỏ và sự từ bỏ cuối cùng.
Thể trí của bạn thuộc cung năm, và bởi nó cùng cung với phàm nhân của bạn, bạn phải canh giữ cẩn thận đừng để cho có việc trí tuệ bị kết cứng, và ảnh hưởng quá mức của cái trí chỉ trích. Cung này cho bạn khả năng về học thức, nhưng nó cần phải được quân bình với việc khai mở trực giác; nó cho bạn khả năng thông thạo ngành hiểu biết mà bạn chọn, nhưng khả năng ấy phải được làm quân bình với việc cùng lúc giỏi dang về thế giới mà trong đó tình thương và minh triết làm chủ.
Thể tình cảm của bạn thuộc cung sáu, nhưng đặc tính chính của nó là lòng sùng tín và sự kiên trì một lòng một dạ, thay vì lòng cuồng tín. Năng lực này có giá trị hết sức lớn lao cho bạn, vì lạ lùng thay, nó là cách liên kết duy nhất cho bạn với cung hai là lòng từ trong riêng kiếp này, và đó là dây liên kết mạnh mẽ và đầy năng lực.
Thể xác của bạn thuộc cung bẩy và như thế bạn thấy nó cũng thuộc về đường cung 1, 3, 5, 7.Đây là việc mà bạn cần suy gẫm, vì khuynh hướng của những cung của bạn sinh ra một vấn đề, và chỉ có năng lực cung sáu là yếu tố duy nhất làm quân bình.Về mặt đó tôi xin cho bạn và những ai đọc chỉ dẫn này một gợi ý. Cung phàm nhân kiếp trước để lại thói quen rõ rệt về tư tưởng và sinh hoạt; nó sinh ra trong nhịp sống một số khuynh hướng không thay đổi được mà ta nên biết ơn.
Đó là trường hợp của đời bạn. Trong một kiếp trước phàm nhân thuộc cung hai, và do đó để lại cho bạn bản tính thương yêu và thông cảm sâu đậm, cùng khả năng bao trọn, ấy là lợi điểm to tát; nó làm đảo ngược khuynh hướng cung một có tính chế ngự nhiều trong kiếp này. Người đệ tử khó mà thấy trọn bức tranh, và chỉ biết tính chất của kiếp hiện tại cùng khuynh hướng của nó (do ảnh hưởng của cung) để nghĩ đúng thực về mình.
(còn tiếp)

Theo
- Discipleship in the New Age, vol I, II. A.A. Bailey