TẬP SAN PST 71

Quýđộcgiảthânmến,

   Hội TTH được thành lập hơn 140 năm tính đến nay, cách sinh hoạt của hộiviên hiện thời chắcchắn có khác so với khi trước. Dầu vậy vài nguyên tắc không thay đổi theo thời gian về hoạt động của hội, của chi bộ, khi ta thực hiện chương trình cho công chúng. Kế tiếp, cách đối đãi của hội viên trong chi bộ hay thành viên của nhóm học với nhau sẽ khiến hai nơi làm được trọn vẹn hay không vai trò của mình.Trong sốnày ta có bài về hai điều trên, đề nghị những cách biến chi bộ thành phương tiện hữu hiệu cho Hội, choviệc truyền bá  MTTL.
Ý muốn được trường sinh bất tử hấp dẫn lắm người, cũng như khoa học có nhiều hứa hẹn. Sự việc không giản dị như ta sẽ đọc trong bài Thuốc Trường Sinh, cho biết những đòi hỏi và điều phải làm về cả tinh thần và thể chất.
Báo có hai bài về thế giới thiên thần, nói về phận sự của cây trong thiênnhiên; chúng cần thiết ra sao cho con người, cũng như tình thângiữa các cây với nhau, đưa ra lý do bên trong của việc nên có  và bảo vệ cây to.
Về HPB, bà thường được biết tới như là người làm linh hoạt trở lại phong trào Theosophy, và mở đầu phong trào New Age; mà ảnh hưởng của bà còn rộng hơn nữa về nhiều mặt.Tác giả Sylvia Cranston đưa ra thí dụ là các ngành nghệ thuật, với văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ tiếng tăm nhìn nhận đã được tư tưởng bà chi phối ra sao trong việc làm của mình.
Phần bí truyền và vai trò của Thiên Chúa giáo được phântích, đưa ra nhận xét về thành quả của nó lẫn những khó khăn phải đương đầu.Vài tổ chức được lập ra để làm quân bình Thiên Chúa giáo trong sự phát triển của xã hội tây phương cũng được nói tới, giúp ta hiểu rõ hơn cách giáo hội được chấn chỉnh, và việc làm của chính phủ tinh thần bên trong.
Đề tài quan trọng khác là dòng tài liệu MTTL.Với chủ trương uống nước tận nguồn, PST chọn lọcvà giới thiệu tới độc giả, là bạn đồng hành trên đường tìm chân lý, những sách đáng tin cậy, bắt đầu từ các tác phẩm của HPB và sau đó là sách của A.A.Bailey. Chúng nối tiếp nhau, đáp lại đòi hỏi tâm linh của thế giới từ thế kỷ 19 đến nay.
Sau chót, nhu cầu có từ ngữ TTH bằngViệt ngữ đã được biết tới từ lâu. Năm 1968 chi bộ Phụng Sự tạiSài Gòn đã khởi đầu việc soạn tài liệu với tập sách Từ Ngữ Thần Triết, nay PST tiếp tục bằng bảngTừ Ngữ đăng trên trang web PST. Công việc đòi hỏi sự góp sức của nhiều người, nên đây chỉ là bảng tạm thời lúc này mà khi thuận tiện, sẽ có bổ túc để nội dung được phong phú và chính xác hơn.

Kính,
Ban BiênTập Phụng Sự Theosophia.

Mục Lục

Chương Trình cho Công Chúng                                               
Dòng Tài Liệu MTTL                                       
Thuốc Trường  Sinh                                                     
Thư Gửi Ông Sinnett                                       
Thế Giới Thiên Thần                                        
Con Người: Phần Lịch Sử Lãng Quên             
Nhạc Jazz                                                                                                                     
Tâm Lý TinhThần                                                                                                         
ThamThiền                                                                                
Vai Trò Cây Đại Thụ                                        
Vị Chân Sư                                                                                           
Lời Chỉ Trích                                                                            
H.P. Blavatsky                                                             
Ý Nghĩa của Thiên Chúa giáo                          
1001 Chuyện