TẬP SAN PST 68

Quý độc giả thân mến,

Hội chánh tại Adyar, Ấn Độ, có tân chánh hội trưởng từ tháng năm là ông Tim Boyd, ông cũng là hội trưởng xứ bộ Hoa Kỳ. Ông là vị chánh hội trưởng thứ tám, kế nhiệm bà Radha Burnier qua đời hồi tháng 10 - 2013.
Lời dạy ‘Hãy gõ, cửa sẽ mở; hãy hỏi sẽ được trả lời’ tỏ ra rất đúng. Số báo trước 67 vừa nêu thắc mắc về tâm thức sau khi chết  thì số báo 68 có câu trả lời trong bài 2, làm tăng thêm niềm tin vào  đức Chúa. Ngài nói là không sai ! Ngoài ra trong bài Điểm Sách, phương pháp trục vong linh của bác sĩ Wicklands cùng lời tiết lộ của những linh hồn, xác nhận chi tiết ghi trong nhiều sách khác nhau về cảnh sống bên kia. Bài cõi Devachan giảng thêm về để tài này, và 1001 Chuyện giải thích vài ngộ nhận, như không phải ai qua đời sẽ khám phá và chấp nhận luật tái sinh. Đề tài được xem xét theo nhiều góc cạnh giúp ta đối chiếu, có cái nhìn rộng rãi, chính xác.
Trong nỗ lực trình bầy tài liệu MTTL cho người Việt, bắt đầu từ số này PST có bài lược dịch sách Man: A Fragment of Forgotten History. Giống như tên gọi, sách bị quên lãng bao năm qua nhưng sự thực là nó có vị trí và vai trỏ tiền phong, trình bầy với thế giới nguồn gốc huyền bí của con người.  Sách mở đường, đặt khung sơ khởi cho bộ Secret Doctrine về sau, và so ra dễ đọc dễ hiểu hơn tuy không chi tiết bằng. Thứ tự hợp lý là đọc quyển Man trước rồi bắt qua Secret Doctrine, vì cuốn sau có nội dung nối tiếp cuốn trước; hy vọng bài dịch sẽ giúp bạn học Secret Doctrine được dễ dàng.
Phụng sự thường được nói tới với lời khen ngợi, nhưng có khi động cơ nằm đằng sau không tốt đẹp như ta tưởng, bài về luật phụng sự đưa ra các mẫu mực để mỗi người có thể tự kiểm, xem xét động cơ cho việc làm của ta có được thanh khiết. Ý được khai triển trong bài Tâm Lý Tinh Thần, cho nhiều tư tưởng đáng suy gẫm như cách làm việc của các Chân sư, và cũng là cách của người chí nguyện là ẩn mặt, làm từ bên trong không đòi hỏi được nhận biết.
Chót hết, huấn thị ‘Hãy diệt lòng ham muốn’ được bàn theo góc cạnh hợp tình hợp lý, nói rằng chuyển hướng hay có định hướng mới cho lòng ham muốn thì đúng hơn là diệt trừ nó. Tác giả Cyril Scott thường  có  nhận xét thực tế, mong bạn nhận được hứng khởi khi đọc suy nghĩ của ông và áp dụng nó.

Kính,
Ban Biên Tập Phụng Sự Theosophia.

 

Mục Lục

Con Người: Phần Lịch Sử Lãng Quên                      
Tâm Thức sau khi Chết                                                                                  
Cõi  Devachan                                                                                                           
Chuyển Hướng Dục Vọng                                                                
Điểm Sách                                                                                                                              
Về Hiện Tượng                                                                                                          
Thư Gửi Ông Sinnett                                                                         
Cách Làm Việc                                                                                                          
Thiên Thần vườn Bách Thảo                                                 
Tâm Lý Tinh Thần                                                                                         
Nhạc Schumann                                                                                                         
Để Phụng Sự                                                                                                              
Vị Chân Sư                                                                                                                            
H.P. Blavatsky                                                                                                           
1001 Chuyện                                                                                                              
Ba Người Lính

Tân Chánh Hội Trưởng