TẬP SAN PST #59

 

Lời Mở Đầu

 

Quí độc giả thân mến,

Trong số báo này, có một tin vui xin được chia sẻ cùng quí độc giả, là trên Đà Lạt có đường Thông Thiên Học ! Trang web để vào xem đường là:

<http://maps.google.com.au/maps?hl=en&q=01+Ng%C3%B4+Quy%E1%BB%81n+Street+%E2%80%93+P.+6+%E2%80%93+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t+%E2%80%93+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng&ie=UTF8&hq=&hnear=Ngo+Quyen,+Da+Lat,+Lam+Dong,+Vietnam&ll=11.954504,108.433321&spn=0.015261,0.01575&z=16>

 Đây là điều hi hữu, vì không thấy nước nào khác có đường tên Theosophia ! Được biết chi bộ trên Đà Lạt đang xây dở dang trước 1975. Nơi này đã được ban rải tư tưởng để chuẩn bị cho công việc làm, nhưng con người dự tính mà quyền định đoạt là ở Trời ... Hai căn nhà nằm trên đỉnh đồi có con đường nhỏ dẫn lên là đường TTH. Hình như Cần Thơ cũng có đường TTH nhưng không chắc lắm.

Trong các sách tài liệu về Minh Triết Thiêng Liêng, quyển The Mahatma Letters to A.P.Sinnett có giá trị rất cao. Ai đã đọc qua thấy rằng phải đọc trở lại nhiều lần, mỗi lần hiểu thêm một chút. Sách rất được quý chuộng nên các xứ bộ thường tổ chức những buổi giới thiệu và có chương trình học trong nhiều tuần. Mức độ ưa chuộng sách được thấy qua việc ghi chú của giảng viên tại Hoa Kỳ, được luân chuyển  đến  các  xứ bộ  khác để giúp thêm cho ai cũng học sách này. Đây sẽ là đề tài thích thú cho chúng ta trong các số PST tới.

Kính, 

Ban Biên Tập PST

 

MỤC   LỤC

 

Geese

Xem Tập San Lưu Trữ