CON ĐƯỜNG LÀNH BỆNH

CHƯƠNG  XIV

Còn có một ý nghĩa sâu xa hơn về sự đau khổ mà tôi chưa nói tới, nhưng tôi tin nay bạn sẵn sàng để xem xét ý tưởng tổng quát, cho dù bạn không hy vọng nắm được các hàm ý sâu xa hơn của nó, vì tôi chỉ có thể nói phớt qua bề mặt của đề tài bí truyền thâm sâu như vậy.
Ta hãy xem cái ý niệm căn bản là tính đồng nhất tuyệt đối của sự Sống. Chúng ta thường xem xét vai trò của những tế bào bên trong bất cứ một cấu trúc đơn nào, và sự kiện là nếu một tế bào ngưng không làm phần việc được giao phó của nó và gây rối loạn, ảnh hưởng dây chuyền mà nó sẽ có trên trọn khối có thể tai hại. Tương tự vậy, bởi tất cả sinh vật – theo một nghĩa rộng – là những tế bào trong các thể rộng lớn hơn nhiều hay là các trung tâm của sự sống, mỗi sinh vật phải có ảnh hưởng đối với cái nhóm riêng của nó tùy theo phản ứng của nó đối với kinh nghiệm.
Tới nay con người quan tâm đến những nhóm của mình gồm có gia đình như là một đơn vị, và những ai mà họ có liên hệ chặt chẽ nhất trong suốt quãng đời, trong công việc, tiếp xúc xã giao và trên hết thẩy do tình thân. Vì vậy hành vi và niềm tin của họ tới một mức nào đó, phải ảnh hưởng tất cả những người này.

Nhưng điều thường không được nhận thức là Linh Hồn chính nó cũng liên kết với những nhóm rộng lớn hơn ở cõi của mình. Điều này có thể gồm những nhóm người hoặc đang có mặt dưới trần hoặc chưa tái sinh.
Nơi cõi trần, thành viên của một nhóm không nhất thiết phải cảm thấy rất thân thiết với nhau, hoặc ít nhất không họp chung lại với nhau trong một khoảng thời gian dài; tuy nhiên các nhóm linh hồn thành hình nhờ hợp tác và có tình thân thiết qua nhiều liên hệ trong quá khứ, cả khi dưới trần và lúc chưa tái sinh, do đó dài hơn vô hạn định nhờ các điều vừa nói và những lý do khác có tính chất bí ẩn sâu hơn.
Mỗi nhóm Linh Hồn nối kết với những nhóm khác ở các cõi cao hơn, y như các nhóm dưới trần, và hệ thống này lan lên trên cũng như xuống dưới, ra ngoài trong trọn vũ trụ, đi lên tới cả những cảnh giới của đại thiên thần và có thể xa hơn nữa.
Hãy thử trong một chốc, tưởng tượng màng lưới tinh vi này, hằng hà sa số những tâm của sức sống thông minh, tâm này ảnh hưởng tâm kia nhờ vào sức chiếu tỏa riêng của nó, mỗi tâm đóng vai trò của nó trong trọn thiên cơ.
Theo cách tương tự vậy, đương nhiên là một nhóm trên trần khi làm một việc rõ rệt nào, có thể tỏa ra ảnh hưởng ra bên ngoài nhóm của nó đến những ai có cùng làn sóng và đáp ứng với nốt của nó, dù thành viên trong các nhóm chưa hề gặp gỡ nhau ngoài đời.
Trong thời đại này ảnh hưởng nhóm gia tăng hơn bao giờ hết, do có nhiều cách liên lạc mới. Báo, truyền thanh, truyền hình và trên hết thẩy internet đưa những vấn đề và tai họa của thế giới vào đời sống của mỗi cá nhân. Hệ quả là năng lực mà cảm xúc mạnh mẽ hoặc tư tưởng mạnh mẽ hướng tới có thể tác động lên tình thế của con người thì không sao lường được.

Như ta đã nói trước kia, quyền lực sinh ra do quyền lợi chặt chẽ và do chú tâm, cả hai là một phần của kỹ thuật được người làm việc về truyền thông sử dụng. Kết quả là nó củng cố những dây liên hệ tinh tế  giữa các nhóm và ai có thể cảm nhận, cởi mở đối với việc truyền tư tưởng cùng những ảnh hưởng ngoại cảm khác. Người nhậy cảm đặc biệt dễ bị hại, và những phương pháp truyền thông như vậy chỉ nên dùng bởi những ai muốn giúp đồng loại mình một cách tổng quát, và không bao giờ nên tạo áp lực đối với người khác, cho dù người truyền đi có thể nghĩ là nó có mục đích tốt lành. Có nhiều lời kinh, lời xướng đặc biệt có thể rất có hiệu quả khi được dùng đúng cách cho việc này để hướng dẫn những đường lực chữa bệnh, tình thương và sứ mạnh tinh thần cho ai cần nó.
Như vậy nay bạn có thể nhận thức là kinh nghiệm tới một mức nào đó, cho dù với cá nhân chúng có vẻ riêng tư ra sao, lại đóng góp vào tổng khối kinh nghiệm của tổng hợp những sự sống  hay cái nhóm nhân loại trên thế giới này. Nó là tổng hợp của việc hợp tác bên trong cũng như bên ngoài, giúp tạo nên điều được nhận ra là không khí của một thời đại.
Mỗi đơn vị riêng rẽ trong nhóm nhân loại trên thế giới này, ngoài việc trang trải nhân quả riêng của họ, cũng có can dự không tránh được với nhân quả riêng của nhóm họ, quốc gia, dân tộc và tình trạng của trọn khối tứ phải kể luôn thế giới thiên nhiên vì họ là một phần của nó. Ta có thể nhận ra dấu hiệu của điều này tác động trong các thiên tai chung cho nhiều người như động đất, hoặc quốc gia bị bấn loạn vì chiến tranh điên cuồng.
Có những ý nghĩa sâu xa hơn nhiều trong lời dạy về sự can dự của nhóm đối với đau khổ, mà bạn có thể khám phá khi tham thiền về trọn câu hỏi. Không ai có thể thoát được sự can dự này và trách nhiệm nó áp đặt lên mỗi đơn vị trong hệ thống rộng lớn, để cống hiến vào đó chỉ những gì tốt lành, xây dựng và được tình thương làm mạnh mẽ.
Ngay cả ai tin là có thể giữ cho mình tách biệt với thái độ trung lập và không tham gia, họ đã phạm luật thiêng liêng về tương quan đúng đắn, do việc người khác không có được điều mà họ có thể cung cấp; hệ quả là anh phải đền bù hành động ấy không trong kiếp này thì kiếp kia. Do chính hành động là sống ở đời, người ta mắc nợ ở mỗi mức, vì mỗi điều gì mà ta làm hay không làm đều có ảnh hướng đến tình trạng của thế giới vật chất hoặc thanh nhẹ hơn, không những bằng hành động mà anh đóng góp, mà còn luôn cả việc phát ra tinh tế những đường từ lực, tiêu cực hoặc tích cực, xây dựng hoặc phá hoại, tốt hay xấu, truyền đi bằng thần giao cách cảm những động lực hay thông điệp trong trọn hệ thống.
Những điều này đương nhiên có nhiều hình thức. Thí dụ ở cõi trí đó có thể chính yếu là ý tưởng hoặc khái niệm, mà ai khác trên cùng độ dài sóng có thể bắt lấy và nhận nó là của họ. Nhưng chính ở cõi tình cảm những làn sóng ấy mới mạnh bội phần và nguy hiểm hơn nhiều, vì có đông người đang trụ vào tình cảm.

Nay bạn thấy làm sao việc quan trọng là canh giữ tư tưởng và tình cảm phóng ra không ? Vì thời gian và không gian không có ý nghĩa gì đối với tư tưởng hoặc tình cảm linh động mạnh mẽ, ai trên cùng làn sóng trong thế giới có thể bị ảnh hưởng rất dễ dàng, chuyện xấu cũng như tốt.
Thế thì khi tâm tình bạn đen tối, oán hận, chứa đầy lòng than thân và quan tâm quá đáng về vấn đề của bạn, bạn có thể như vi khuẩn làm lây ai khác không quen biết với bạn, ai ở trong trạng thái dễ cảm thụ, hoặc bên bờ vực thảm sầu. Tình cảm với năng lực mạnh mẽ như lòng thù ghét hoặc hung bạo lại càng dễ lây hơn nữa, và có thể tăng cường thái độ chỉ mới manh nha hoặc là tiềm năng nơi người khác đồng cảm với nó.
Mức trách nhiệm mà mỗi cá nhân gánh chịu trong bầu không khí, không phải chỉ chung quanh họ mà luôn cả thì giờ của họ không thể phóng đại hoặc nhắc nhở cho đủ.
Nhân đây cũng nên nhớ rằng lực mà bạn phát ra cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn không tránh được. Không có cách chi tránh được hệ quả của chúng, vì không có hành động hay tư tưởng nào đủ mạnh để ghi lại vào không khí chung quanh, lại không cho ra ảnh hưởng nào đó lên cá nhân sinh ra nó.
Dĩ nhiên ta cũng cần xem xét khía cạnh khác của sự việc. Vào thời điểm quan trọng này, bạn và tất cả những ai muốn tìm cách giúp nhân loại được khuyến khích ý thức rằng tư tưởng mạnh mẽ và mỗi đáp ứng của bạn đối với nhu cầu có thể mang lại tốt lành ra sao.
Khi cố công vun bồi ý thức về nhu cầu của người khác thiện chí, tình thân ái trong mối liên hệ của bạn, tình thương và sự hân hoan chấp nhận bất cứ kinh nghiệm nào như là phương tiện đi tới mục đích thiêng liêng, bạn sẽ đúng theo nghĩa đen giúp làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn chẳng những cho riêng bạn mà còn luôn những bầu rộng lớn hơn, vì bạn có thể truyền đi sức mạnh và lòng can đảm bằng thần giao cách cảm, tới những ai có thể bạn không hề gặp nhưng vẫn ràng buộc với bạn, trong màng lưới tinh vi và vô hình này của kiếp người.
Nỗ lực ấy đặc biệt quan trọng hiện giờ vì có biết bao người đang gặp đau khổ về thân xác, tình cảm và trí não, do như tôi đã nói với bạn, sự căng thẳng mà nhân loại như một khối đang trải qua và ý thức lan rộng về nỗi đau khổ của đám đông trên địa cầu. Ít nhất nó sẽ giúp làm nhẹ bớt một phần nào đó sự dằn vặt, nếu có hiểu biết nhiều hơn về nguyên nhân của tình trạng, nhưng đặc biệt hơn là vai trò mà sự đau khổ có thể và thực sự đóng trong việc khơi dậy con người khỏi lòng thờ ơ lãnh đạm, và gợi nên ước muốn giúp đỡ và phụng sự. Thực vậy nó kích thích động lực tình thương và lý tưởng vẫn còn ngủ say trong nhiều người. Nó cũng có thể cho con người ý niệm đúng mức để những bất hạnh của họ trở nên dễ chịu đựng hơn, và xem ra ít bất công hơn.

Mà chuyện còn nhiều hơn thế ấy.
Ta đã có nói về một thí dụ nổi bật về ảnh hưởng mà sự đau khổ cá nhân có thể có trên mức độ thế giới, nhưng bạn chưa hoàn toàn ý thức trọn vẹn ý nghĩa của nó vì nó liên quan đến điều tôi gọi là nhân quả thế giới. Đó là khi những ai, do bị một  khuyết tật đặc biệt nào đó, chẳng những vượt qua nó mà còn dành đời mình tìm cách làm nhẹ bớt số phần của người đồng cảnh, hoặc bằng sự thí nghiệm của riêng họ hoặc bằng cách làm gương, dùng đời mình chứng tỏ là mặc dù có khuyết tật, họ vẫn có thể sống một đời sống tốt đẹp và hữu ích.
Cũng hãy nghĩ đến những tiến bộ lớn lao đã có về hiểu biết y khoa, do chữa trị vết thương mà chiến tranh hay tai nạn gây nên, và  do việc nghiên cứu sâu rộng để tìm cách chữa bệnh hay có trong một vùng.
Như thế sự mất quân bình hoặc nghiệp quả chung tới một mức nào đó có thể được quân bình và giảm bớt nhờ sự đau khổ và hy sinh của số ít người. Ở đây tôi đề cập chỉ phớt qua một bí ẩn khác rất sâu xa mà ngay cả những nhà hiền triết cũng phải nhận là có rất ít hiểu biết, và để bạn dùng trực giác tìm hiểu.
Trong nỗ lực to tát trên khắp thế giới để giải quyết bệnh tật, bạn có thí dụ về lời dạy là động và phản động cân bằng nhau và ngược chiều; sự tăm tối sâu thẳm luôn luôn cần nỗ lực tương ứng để làm tăng ánh sáng. Nay bạn phải đối đầu với một thí dụ khác trong thế giới của bạn. Tính hủy hoại môi trường vốn là tính tự nhiên của người vì tư lợi, đang bắt đầu làm họ thấy mình phải lệ thuộc vào thiên nhiên ra sao, và ý thức rằng thiên nhiên cũng là một phần nội tại của mình. Điều này bắt buộc anh phải khởi sự bảo vệ và gìn giữ nó, nếu chỉ vì nhu cầu sống còn cho anh.
Những ai đang nỗ lực, như bạn đang làm, để có nhận thức và hiểu biết về ý nghĩa sâu xa hơn của mọi điều xẩy tới cho họ và thế giới, chớ nên bao giờ hài lòng với lời giải thích dễ dàng và hiển nhiên về bất cứ hiện tượng nào, nhất là cõi tình cảm, nơi mà lực mạnh mẽ nhất và do đó có tiềm năng nguy hiểm nhất.
(còn tiếp)

Geese