SINH BA

Quan sát bằng thông nhãn một trường hợp bà mẹ mang thai năm tháng và được biết trước là sẽ sinh ba, ông Geoffrey Hodson mô tả như sau:
Một vấn đề về việc một lần sinh nhiều trẻ có liên quan đến số Chân nhân hiện diện. Những thân xác được sinh ra là sự thể hiện của một Chân nhân và một Chân thần, hay là có một Chân nhân riêng cho mỗi Phàm nhân ? Đây là câu hỏi tôi có trong trí khi được cho cơ hội thăm một bà mẹ mang thai và có ba thai nhi riêng biệt đang tượng hình trong bụng.

Vào lúc mới bắt đầu của mỗi lần khoác lấy hình hài vật chất mới, Chân nhân sắp tái sinh hướng tâm về cõi trần và đời sống vật chất mà nó hy vọng sẽ đạt được những quan năng mới, và tiến gần hơn đến quả vị Chân sư. Sự chú tâm này phóng ra một tia uy lực, sự sống và tâm thức của Chân nhân 'xuống' dưới (theo nghĩa đi sâu vào vật chất đậm đặc), trong khi thực sự thì diễn tiến đi từ trong ra ngoài. Dù vậy, nếu vẽ đồ hình và có lẽ cũng đúng về một mặt nào đó, sự chuyển động này có thể được mô tả như là 'đi xuống dưới' trong không gian. Hai căn thể của Chân nhân sắp sinh ra và của bà mẹ hòa hợp làm một với nhau trong lúc mang thai. Thể trí, tình cảm và sinh lực của bào thai cũng như cái khuôn bằng chất ether cho thể xác đều nằm bên trong thể xác của bà mẹ, thấu nhập và bao quanh thai nhi đang lớn.

Trong trường hợp đang quan sát đây, tôi thấy có ba Chân nhân và như vậy ba hạt nguyên tử trường tồn, ba tia lực mỗi tia liên kết với một thai nhi, ba thiên thần tạo hình ở cõi trí, ba ở cõi tình cảm và ba cái khuôn ether. Làm như chỉ cần có một Deva (thiên thần) chủ trì ở cõi thượng trí, có vẻ như một vị là đủ để trông coi diễn tiến của việc phân chia cho ba phàm ngã mới karma khổ đau và hạnh phúc sinh ra từ những kiếp trước, và giám thị việc tạo các thể cùng đưa tâm thức của Chân nhân nhập vào chúng. Như vậy, theo như tôi có thể thấy thì có ba cá nhân riêng rẽ và từng nhóm thiên thần (deva) tạo hình hiện diện trong việc sinh ba này.

Thể trí và tình cảm của bà mẹ nở rộng ít nhất gấp đôi kích thước thông thường và tỏa sáng xinh đẹp. Vào tháng thứ năm này, sắc xanh của Đức Mẹ bắt đầu thấy ở phần trên hào quang của bà. Luân xa cổ họng, tim, huyệt đan điền và lá lách hoạt động đặc biệt mạnh hơn. Sinh lực prana ở cõi cao tuôn chẩy nhiều hơn vào người bà qua hai huyệt cổ họng và đan điền, còn prana ở cõi trần tuôn vào huyệt lá lách của thể sinh lực và thể tình cảm, với huyệt này lớn hơn bình thường rất nhiều. Huyệt tim được linh động chính yếu từ lực bên trong của Chân nhân tuôn từ cõi trí và cõi bồ đề xuống, trọn hào quang  có prana tuôn vào thêm cùng những lực ở cõi cao.

Chân nhân của bà mẹ được nâng cao nhờ liên kết mật thiết với ba Chân nhân thân ái, các thiên thần ở cõi sắc tướng và vô sắc tướng và lực sáng tạo thiêng liêng (Fohat) bên trong trọn con người của bà, nhờ vậy hào quang hóa ra tỏa sáng và thanh khiết. Tôi cho là hai Chân nhân sắp tái sinh vốn là anh chị em của bà trong kiếp vừa qua, còn mối liên hệ với Chân nhân thứ ba có lẽ bắt nguồn từ một kiếp xa hơn. Nói chung cả ba liên hệ rất thân cận với bà.

Các tinh linh của thể sinh lực và tinh linh tạo hình liên quan đến việc tạo tế bào, tái tạo và tái sinh sôi trong cơ thể, thấy vô cùng bận rộn với cơ thể bà mẹ lẫn  bên trong cái khuôn bằng ether của ba bào thai.

Sharing the Light, vol I. G. Hodson.

Geese