TẬP SAN PST #56

Quí  độc  giả  thân  mến,

 

Trong số PST 56 này, tiếp tục việc trình bầy các bài viết của HPB là hai bài trong những số The Theosophist đầu tiên, xác định rõ cho thế giới hay người TTH là gì.  Ý tưởng mạnh mẽ, rõ ràng của bài vẫn còn giá trị ngày nay, khi có biết bao phong trào tâm linh mọc lên, giúp phân biệt Hội và những tổ chức khác. Bên cạnh đích nhắm không bị giới hạn về thời gian ấy, bài Giáo Dục Mới có nhiều nhận xét sâu sắc thú vị, rất đáng được suy gẫm về điều cần làm lớp người mới đang xuất hiện. Báo còn có một bài khác cũng hướng đến tương lai, nói về những trẻ được sinh ra với cảm nhận tinh tế về chuyện siêu hình, do đó nêu lên vấn đề là xã hội nên biết cách đáp ứng với em. Kế tiếp, bài Tâm Thức Học (2) cũng đề cập tới trẻ nhỏ, lưu ý ta đến vai trò của óc tưởng tượng trong phương pháp giáo dục Montessori. Bài Năng Lực nhìn vài vấn đề tinh thần theo quan điểm năng lực, giải thích ý nghĩa kinh sách, làm chuyện tâm linh hóa sáng tỏ.
Xưa và nay, sự Sống vĩnh cửu và  đặc tính của thế hệ mới; bên cạnh nền tảng căn bản là hiểu biết do bà H.P.Blavatsky đưa ra, cho người của thời đại mới với tâm tư mới ta có tài liệu của Alice A. Bailey, nội dung của số 56 có cả hai và vì thế mong là được cân bằng,
Chuyện Hành Trình một Linh Hồn tới số này là hết, đáp ứng của độc giả rất khích lệ nên PST vui mừng đã thực hiện được một trong những mục tiêu của phong trào TTH hiện đại là quảng bá Minh Triết Thiêng Liêng. Trong số tới, để tiếp tục công việc này, báo sẽ khởi đăng chuyện We Know These Men, có nội dung cũng về cuộc sống sau khi con người từ giã cõi trần.
Bởi trang báo có hạn mà tài liệu về MTTL thì nhiều cần được giới thiệu đến bạn đọc trong cũng như ngoài nước, đặc biệt là thế hệ mới trong nước không được tiếp xúc với sách vở TTH, do đó một số tài liệu được đưa lên trang web của PST mà không in trong báo, vì vậy nếu có phương tiện mong quí độc giả vào trang web đọc thêm. Những tài liệu hiện đang có là:

- Chân Lý Hằng Ngày
- Tham Thiền (Katherine Beechey)
- Bức Thánh thư 1881
- Vài Qui Tắc Nhật Hành
- Những Nấc Thang Vàng

Các tập sách trên đã do chi bộ Phụng Sự ấn hành tại Sài Gòn trước năm 1975, bản mới trên trang web có nhuận sắc cho chính xác hơn với nguyên tác Anh ngữ.
Trong tương lai sẽ có thêm tài liệu khác cùng sách dịch nên xin quí độc giả vào thăm trang thường xuyên. Webmaster Hồng Mộc đang ra sức làm cho trang web có phần trình bầy đã đẹp nay lại càng mỹ thuật, dễ dọc dễ tìm các bài hơn.

Kính.
Ban  Biên  Tập

Mục  Lục

Tập San Lưu Trữ