TẬP SAN PST 69

Quí độc giả thân mến,

      PST xin hân hoan giới thiệu cùng bạn đọc một công trình về học thiền là quyển Tiếng Vô Thinh - The Voice of the Silence của HPB nay có nội dung được sắp xếp thành 12 tháng, thuận tiện cho việc tham thiền trong năm. Bằng cách ấy, nơi đâu có người Việt cư ngụ và học quyển này, hoạt động tạo nên màng lưới ánh sáng trên khắp địa cầu, giữ cho tư tưởng trong sách - hay tâm pháp - được sống động luôn.
Nhờ trực giác mà ta cảm nhận tâm pháp, cả hai đều khó định nghĩa dầu vậy bài về trực giác cố gắng giải thích khả năng này, mức quan trọng của nó và lý do cần phát triển. Việc đáng nói là vào lúc trí năng phát triển nhiều như hiện nay thì trực giác và tâm pháp lại cần được chú ý hơn bao giờ hết, để giúp ta tìm ra giải pháp mà trí năng bó tay, thí dụ các vấn đề tâm linh.
Đề tài chính của số báo này là năng lực, ta đọc sách của tác giả A.D. Toy trình bầy các năng lực của đất, cây, đá, không khí chung quanh, giải thích các ảnh hưởng và sự việc lạ lùng không ngờ, là có bao sự sống khác tuy vô hình mà cùng hiện diện trên địa cầu với con người. Sách muốn nói có nhiều thế giới hiện hữu song song với thế giới hữu hình nhưng ở các chiều đo khác, làm cho thế giới vô hình hết còn là chuyện không tưởng mà là một thực tại. Bài ghi hai chuyện về tinh linh nhân tạo, là hình tư tưởng do người phát ra từ lâu năm, nay có sự sống riêng của chúng, thành độc lập và có thể gây vấn đề cho người. Sự việc cho thấy ta chia sẻ môi trường thiên nhiên với nhiều loài, mà khi coi đó là của riêng không màng đến các sự sống khác, con người tự gây bất lợi cho mình.
Năng lực còn được dùng để giải thích hiện tượng viễn cảm thường gọi là thần giao cách cảm. Ta học về ba loại viễn cảm khác nhau, chính yếu nơi loài vật, loài người và nơi ai tiến hóa, nhưng có lẽ bài học giá trị nhất là hiểu biết rằng tất cả mọi sinh vật cùng chia sẻ một bầu ether chung, không có gì tách biệt do đó cảm nghĩ phân chia, cô lập cá nhân với nhau thực ra chỉ là ảo tưởng không có thật.
Chuyện HPB ghi lại các tiên đoán của bà về khoa học lần lượt được chứng tỏ là đúng thực.  Đây chỉ là một phần nhỏ trong sự nghiệp lớn lao của HPB là trình bầy MTTL cho thế giới, và làm phong trào Theosophia hiển hiện. Công lao ấy ngày nay thành tựu rực rỡ qua các sinh hoạt tâm linh mạnh mẽ khắp nơi, và nếu Đà Lạt có đường Thông Thiên Học để nhìn nhận điều này thì cũng là phải lẽ. Bài Cách Đọc Sách tiếp tục số 67, giúp bạn vài tiêu chuẩn để không lạc bước trong muôn vàn tài liệu thật, giả đang tràn lan.

Kính,
Ban Biên Tập Phụng Sự Theosophia.

 


Mục Lục

Tham Thiền – Tiếng Vô Thinh                                                 
Điểm Sách                                                                                                                                
Viễn Cảm (Telepathy)                                                                          
Thư Gửi Ông Sinnett                                                                           
Tình Thương                                                                                                                 
Thế Giới Năng Lực                                                                                          
Trực Giác                                                                                                                                              
Thế Giới Thiên Thần                                                                            
Tâm Lý Tinh Thần                                                                                                        
Vị Chân Sư                                                                                                                               
Con Người: Phần Lịch Sử Lãng Quên             
Nhạc Wagner                                                                                                                
Cách Đọc Sách (2)                                                                                           
H.P. Blavatsky                                                                                                             
Ba Người Lính                                                                                                 
1001 Chuyện