TÂM LÝ TINH THẦN 12

Xem Mục TÂM LÝ TINH THẦN

 

 

Dữ kiện:
Những điều được biết về người bạn:
– Chân nhân: cung hai: Minh Triết - Từ Ái
– Phàm nhân: cung sáu, lòng Sùng Tín
– Thể trí: cung bốn, Hòa Hợp qua Tranh Chấp.
– Thể tình cảm: cung một, Ý Chí hay Quyền Lực.
– Thể xác: cung bẩy, Trật Tự và Nghi Lễ.

Guru:
Bạn thân mến,
Bạn có thể có được một bước tiến rõ rệt - một bước tiến cho phép bạn nhận lấy gánh nặng đời mình với ý thức trọn vẹn về bạn là chi và điều mình phải làm, khi nó  áp đặt lên bạn tới đây. Giai đoạn mò mẫm trên đường chỉ với ánh sáng mờ ảo của ước nguyện bừng sáng, đang chậm chạp nhường chỗ cho hiểu biết chắc chắn của cái trí sáng tỏ. Bạn hỏi:
- Điều chi cản ngăn việc có được sự sáng và hiểu biết trọn vẹn hơn ?
Xin đáp:
- Ấy là tính nhậy cảm làm bạn thường xuyên nghĩ đến cái tôi, làm như cái đặc tính thuận lợi của bạn là người chí nguyện đôi khi đứng ngáng đường bạn.
Này bạn, xin chớ quên rằng lòng hiến dâng của cái tôi phải không lớn tới mức thỉnh thoảng nó che khuất điều mà nó  hiến mình cho ... Nay đời bạn tới lúc mà bạn phải tuân theo luật cổ xưa và trở thành khất sĩ – sannyasin, hay hành giả đã buông bỏ tất cả. Nay bạn ở trong đời mà không thuộc về nó; bạn phải ngụ chỗ cao và ẩn kín nơi mà tính thiêng liêng luôn được cảm nhận. Có người gọi đó là việc bước đi trong ánh sáng của linh hồn, kẻ khác bảo là việc đi trên đường Đạo hữu thức. Tên gì thì không quan trọng. Với bạn, ấy là việc liên tục chuyển từ quả tim lên đầu và tôi nghĩ bạn biết điều ấy.
Hãy làm cho cơ thể mạnh mẽ hơn.Hãy gắn bó với các chân ngã, hỡi bạn, nhưng buông bỏ những phàm ngã.Chân ngã chữa lành và trợ giúp phàm ngã của nhau, còn mối liên hệ giữa các phàm ngã làm thất thoát và giảm sinh lực.

Sáu tháng sau.
Sáu tháng qua là giai đoạn có thay đổi, điều chỉnh và khó khăn cho bạn.Thử thách về sự trực nhận mà bạn và những người khác trải qua không phải là vấn đề chính cho bạn. Trực giác của bạn linh hoạt và bạn thấy rõ những rối rắm sinh ra cho nhóm ... có một thử thách dài với bạn về sự chịu đựng, và cho bạn cũng như cho nhiều người, nó  là thử thách có tầm quan trọng và ý nghĩ thật sự. Khả năng duy trì khi thể xác đau ốm, khiếm khuyết kêu gào lớn tiếng muốn ngưng nỗ lực, khả năng đứng vững khi cảm tưởng mọi việc chỉ luống công xem ra choáng ngợp, và khả năng sinh hoạt như chân ngã tách rời các phản ứng của phàm ngã, những điều này là thành đạt nên có cho bạn. Vậy hãy làm theo, hỡi bạn.
Bạn đòi hỏi những điều ấy cho mình tuy nhiên xin nhớ rằng động cơ dẫn tới thành công phải là sự thành đạt cho nhóm. Được tự do thoát khỏi các vấn đề của phàm ngã thực ra không lôi cuốn bạn cho lắm. Những vấn đề ấy không đủ là động cơ để cho bạn có nỗ lực và căng thẳng. Nhưng sự hữu dụng cho nhóm và việc tạo nên đường kinh hầu qua đó ánh sáng và tình thương có thể tuôn vào nhóm, điều ấy phải là động cơ tiên khởi cho bạn, và cần nhớ điều này trong tâm khi nỗ lực và căng thẳng lên tới tột đỉnh.

Sáu tháng sau.
Tất cả các giai đoạn căng thẳng và lo lắng chấm dứt khi linh hồn kinh nghiệm việc ấy học được cách sống trong chính nó và làm việc và phụng sự, suy nghĩ và cảm xúc với tâm thức hằng thu về 'nơi ẩn mật cao nhất'. Bạn biết tôi muốn nói gì vì ấy là một trong những bài học mà chân ngã tìm cách dạy bạn trong mười hai tháng qua.Bạn bị thử thách về cả thể chất, tâm trí và tình cảm, và những thử thách để liên hợp (align) phàm ngã đã áp dụng vào bạn. Dấu hiệu của những chí nguyện đích thực là cả ba phần của phàm ngã (xác, tình cảm, trí) được liên kết ít nhiều với thành phần cao, và như thế thành một đơn vị chung.
Kết quả là nó  sinh ra hai việc.
1. Tất cả ba phần của phàm ngã có thể phản ứng đồng thời tới một mức nào đó với sự sống và năng lực của chân ngã.
2. Hết mọi khó khăn và cam go (do nhân quả hay để luyện tập, có tính thử thách hay thanh tẩy) đều được cảm thấy trong cả ba thể cùng một lúc.
Ấy là chuyện tốt, nhưng nó  làm phức tạp sự tiến bộ của người đệ tử, vì họ phải tranh đấu trên cả ba chiến trường cùng một lúc. Tôi ghi ra như thế để khích lệ bạn.
Hôm nay thư chỉ có vậy. Cầu mong bạn được bình an.
...
Sáu tháng sau.
Bạn có nhận thức là thời gian thử thách mà thành viên của nhóm đệ tử này phải trải qua thì dữ dội như thế nào chăng ? Bạn có biết kỷ luật mạnh mẽ ra sao mà hết thẩy mọi người, kể cả bạn, đã tự nguyện đặt mình vào ?
Trước hết là ảo ảnh tạm thời rơi xuống nhóm, và ảnh hưởng của nó  chỉ bây giờ mới khởi sự tan biến. Tiếp theo điều này là một giai đoạn có khó khăn về phàm ngã mà đa số thành viên gặp phải. Hẳn bạn sẽ ngạc nhiều nếu có thể thấy hết được chúng như tôi thấy.Có thể chuyện sẽ hữu ích cho hết các bạn nếu tôi kê khai những loại kỷ luật mà nhiều người trong nhóm phải tập. Ấy là:
Kỷ luật về sự hồi phục
Kỷ luật về sự điều chỉnh
Kỷ luật về yếu kém cơ thể
Kỷ luật về sự cô lập bên trong
Kỷ luật về sự thanh tẩy tình cảm
Kỷ luật về sự sáng
Tôi liệt kê những điều trên nhằm cho thấy ba việc:
1. Những kỷ luật khác nhau mà người chí nguyện có thể gặp phải.
2. Thực tế của đời sống một nhóm với sinh hoạt bên trong và sự huấn luyện tương tự nhau.
3. Việc ý thức sự kiện là không một ai trong các bạn là thực sự cô độc. Tất cả các bạn đều được theo dõi, trông chừng, và cùng đi với nhau ở cõi cao; hoàn cảnh bên ngoài mỗi bạn có thể khác nhưng việc huấn luyện và mục tiêu là một. Sự cô độc sẽ chấm dứt khi tâm thức bên trong của nhóm được liên tục.
Này bạn, công việc trong vài tháng tới cho bạn phải có mục tiêu là tản sự chú tâm ra ngoài, nó  sẽ khiến bạn được tự do khỏi chính mình. Nó cũng cần được hướng tới việc chăm sóc khôn ngoan thể xác, làm cho cơ thể mạnh khỏe để phụng sự  tốt đẹp hơn ... Thể xác của bạn cho dấu hiệu là cần được bạn chú ý tới. Hãy cho nó  điều mà nó  cần nhưng đừng lo lắng ... Hoàn cảnh chung quanh bạn và áp lực của đời sống hằng ngày làm bạn khó mà thực hành tánh dứt bỏ, và bạn biết điều này ... Trong thư trước tôi có vạch ra là trong trường hợp của bạn,  trận chiến xẩy ra cho cả ba thể cùng một lúc. Điều ấy làm tăng vấn đề của bạn lên mà cũng tăng thêm cơ hội cho bạn.
... Hãy gạt bỏ lòng sợ hãi, bạn à. Việc có tâm thức tinh thần liên tục, một trong những ước mơ quí báu nhất của bạn có thể sau rốt thực hiện được, nhưng bạn phải tiến bước cẩn thận. Ước mơ đôi khi là một bảo đảm của thực tại.
Sáu tháng sau.
... Này bạn, tôi có thể có một đề nghị cụ thể với bạn chăng ? Vấn đề chính của bạn theo tầm nhìn của linh hồn là vấn đề về thể chất trong kiếp này. Sự căng thẳng và lo lắng quá mức của bạn gây ra yếu kém nhiều cho cơ thể. Tôi thấy cần phải nói thật giản dị với bạn và đa số đồng môn của bạn: Hãy hoan hỉ, vì lòng hân hoan để cho sự sáng tràn vào, và nơi đâu  có lòng hoan hỉ thì nơi đó không có chỗ mấy cho ảo ảnh và hiểu lầm.

Sáu tháng sau.
... Đã tới lúc tất cả ai là đệ tử chân chính (như bạn là) phải không còn màng tới hiện tượng mà thay vào đó là nhận thức tinh thần; khi đó thay cho việc liên tục ghi nhận những điều thấy và nghe sẽ là ý thức tinh thần ghi nhận sự an lạc và quyền năng.Nó sẽ cho phép bạn thấy sự thiêng liêng trong vạn vật và nét mỹ lệ bên trong mọi hình thể trời sinh. Ý thức này sẽ ở mức cao tới độ nó liên can chính yếu tới những gì trừu tượng, không hình dạng, hướng về sự sống bên trong hình thể. Đó là con đường chân thực của khoa biểu tượng mà bạn, như là một đệ tử đang làm việc.
Tình thương và sự hiểu biết của bạn sẽ bắt đầu dẫn bạn ngày càng nhiều vào con đường của tâm lý gia thiêng liêng; làm việc trong ngành tâm lý là điều mà tôi khiến bạn chú ý và đó là ngành mà bạn sẽ hướng về khi tái sinh lần tới, trở lại chiến trường của cuộc đời.Cho bạn lúc này thì cuộc chiến là về sự chịu đựng, việc kiểm soát tình cảm, hiểu biết đúng đắn bản chất cõi trung giới, và chuyển dần dần tâm thức của bạn lên cõi trên kế đó.Bạn à, tôi nghĩ bạn nhận ra sự việc ấy.
Ân lành của tôi đến với bạn, hỡi bạn. Sức mạnh của tôi có sẵn đó cho bạn, vì bạn sẽ không kêu cầu tôi trừ phi có nhu cầu lớn lao. Khi nó  to tát, bạn do vậy được phép kêu cầu.

Sáu tháng sau.
Mọi sự cắt đứt dây liên hệ đều sinh ra phản ứng nghiêm trọng. Nhưng phải chi bạn ý thức rằng việc cắt đứt dây liên hệ mặt ngoài ở cõi trần là điều ít nghiêm trọng hơn hết, và là điều vô thường hơn hết  của mọi chuyện như thế. Cái chết tự nó  là một phần của huyễn tưởng lớn lao, và nó  chỉ có do ta tự tạo những bức màn bao quanh ta. Bạn, như là một người làm việc về ảo ảnh (là ngành mới mà nhân loại làm việc có ý thức), đã được tin tưởng và hân hạnh rất nhiều.Cái chết đến với tất cả mọi người, nhưng với bạn thì không nên có những ảo ảnh và đau khổ thông thường.Này bạn, tôi muốn với bạn là đừng nhìn về quá khứ.Ảo ảnh và đau khổ nằm ở hướng ấy.Nó là hướng thông thường và là đường có ít kháng lực nhất cho đa số người.Tuy nhiên đó không phải là đường cho bạn.
Đừng đi tìm sự tỏ lộ hay sự an ủi huyễn hoặc do những ai ở mấp mé đường phân ranh cõi hữu hình và vô hình mang tới. Đó không phải là cách cho bạn. Bạn không phải là người đệ tử đau khổ thương tiếc thân nhân, lo lắng nhìn bức màn ngăn cách và hy vọng có được dấu hiệu làm bạn tin rằng mọi việc được tốt lành. Tôi nhắc lại, chuyện như vậy không phải là cách cho bạn.
Hãy vượt lên những tầng trời cao của linh hồn và, sau khi tìm và đạt tới đỉnh bình an và sự hoan hỉ mà chân nhân luôn ngụ ở đó, hãy nhìn vào thế giới người sống – một thế giới gồm ba cõi với cả người sống và người chết trong đó. Hãy tìm ở đó điều mà linh hồn bạn có thể và sẽ nhận ra. Ảo ảnh sinh ra do sự đau khổ, huyễn ảnh của quá khứ làm biến dạng tầm nhìn của con người. Chỉ có linh hồn đứng sáng suốt không vướng ảo tưởng, và chỉ có linh hồn là thấy sự vật như chúng là. Vì thế, hãy vượt lên cao tới linh hồn.
Ở đây tôi muốn chỉ cho bạn thấy là trước kia tôi đã cho manh mối là bạn có thể cần xin trợ lực, và cần tăng cường sự tiếp xúc bên trong với tôi. Tôi 'cho phép bạn vì vậy kêu gọi tôi'.Tôi thấy trước sự đau khổ vò xé của bạn sẽ đến trong những tháng về sau, và tìm cách cho bạn biết là tôi đứng chực hờ. Tôi vẫn đang sẵn sàng.  Tôi nhắc bạn điều ấy để củng cố niềm tin của bạn, làm sâu thêm sự xác quyết nơi bạn ...
Hoàn cảnh đã xô đẩy khiến bạn không phải sống  nhiều ở cõi tình cảm trong mấy tháng qua, trong xoáy tình cảm. Hãy vượt lên cao, hỡi bạn, vào sự sáng và vào sự dứt bỏ, quyền năng được có trở lại. Hãy tìm sự chấm dứt nỗi đau buồn qua việc trợ giúp kẻ khác.Bạn có thể kêu cầu và tìm gặp bạn nếu có nhu cầu to tát.

Sáu tháng sau.
Bạn đang bước vào một chu kỳ mới trong đời và có hữu dụng. Bạn đứng bên bờ cơ hội mà làm như bạn không nhận ra nó. Bạn sẵn sàng hoàn tất phần việc mà lại tránh né nó . Bạn có khả năng và thời gian nếu muốn làm, và tương tự vậy có sức mạnh thể chất cần thiết để thành tụ điểm tích cực  cho chúng tôi, thế nhưng trong trí não và tâm tưởng bạn lại thối lui, và dường như không nhận ra như thế. Tôi đưa cho bạn thấy sự thật  ... vì bạn là đệ tử vững mạnh và một lòng một dạ, và bạn không e sợ có hiểu biết về thực tại.
Bạn đã vượt qua vùng đất cháy và giờ nó  nằm sau lưng, nhưng khói mù mịt trên đất vẫn còn che khuất tầm nhìn của bạn. Hãy vượt qua mau lẹ và đi vào sự sáng, để lại sau lưng ký ức về nỗi đau khổ, dằn vặt, vấn đề, mà ngẩng mặt về sự sáng, để cho thời gian còn lại của kiếp này trên trần là tháp cao đầy sức mạnh và ánh sáng rực rỡ cho người khác. Bạn làm được điều này.
Nếu có thể tóm tắt tư tưởng của tôi cho bạn thì bạn này, tôi sẽ dùng chữ thật giản dị và sẽ nói với bạn: Hãy vui vẻ. Hãy vui vẻ như khất sĩ (sannyasin) vui, do lòng từ bỏ cái ngã nhỏ bé và sự kết hợp với Đại Ngã trong muôn loài, họ đã bỏ lại sau lưng hết tất cả những gì có thể làm vướng bận và ngăn trở việc phụng sự của họ. Do thế, bạn không thuộc về mình hay bất cứ thân hữu nào khác hay điều gì khác. Bạn thuộc về những người phụng sự nhân loại và về chúng tôi.
Huấn thị kỳ này của tôi cho tất cả thành viên trong nhóm chỉ ngắn ngủi. Tôi viết cho bạn nhiều trong thư vừa rồi và bạn chưa hấp thu được hết những gì tôi đưa ra. Hãy đọc lại huấn thị, tất cả các bạn, và nhìn năm mới cùng ngày của cơ hội mới trong  ánh sáng theo cách mới hơn.

Sáu tháng sau.
Nửa năm thật là khó khăn đã trôi qua cho bạn.Bạn đã qua được nó, và hôm nay tôi nhìn bạn với sự ngợi khen.Đấy là tất cả điều tôi có để nói, tôi hài lòng với bạn.Tôi biết rằng vậy là đủ cho bạn. Nếu bạn đứng vững vàng với con tim cởi mở, mắt thấu suốt và sẵn sàng đáp ứng với hết những ai đến với bạn, cánh cửa cho việc phụng sự trở lại và bạn có thể làm được nhiều điều. Này bạn, bạn có khả năng giúp từng cá nhân, và có tài năng khác thường là khơi dậy đốm sáng mờ thành ngọn lửa trắng sáng chói. Đừng mất lòng tin vào chính mình mà hãy tiến hành.Sân trường phụng sự của bạn nằm quanh bạn.
Vấn đề mà tất cả những ai đã chọn con đường Từ Bỏ, đang đi trên đường khiêm tốn mà đồng thời ý thức sự cao cả của linh hồn, và người mà cùng lúc không còn trẻ trung, là đối diện với thập niên cuối của đời mình với sự hiểu biết và không sợ hãi các giới hạn về thể chất. Có quá nhiều người trong những năm cuối đời đã sống, nghĩ và hành động theo một cách làm cho linh hồn rút về không quan tâm đến con người dưới trần nữa. Và do vậy chỉ còn lại phàm ngã.
Với tất cả các bạn đã trên 50 tuổi tôi sẽ nói là, Hãy trực diện tương lai với cùng niềm hoan hỉ như khi còn thanh niên, mà có thêm sự hữu dụng, biết rằng bạn có kinh nghiệm và sự khôn ngoan, khả năng thông hiểu, và không giới hạn nào về thể chất có thể cản ngăn linh hồn không có được biểu lộ và việc làm hữu ích. Tôi muốn nhắc bạn một điều hay bị lãng quên là linh hồn dễ biểu lộ chính nó  qua một thể xác lớn tuổi dầy dặn kinh nghiệm hơn là qua một  thể xác trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, miễn là không có lòng kiêu hãnh và muốn ích kỷ mà chỉ muốn thương yêu và phụng sự. Ấy là những ước muốn của bạn và tương lai cho bạn nhiều việc để làm. (còn tiếp)

Theo:
Discipleship in the New Age, vol.I, II.
A.A. Bailey

Geese