TẬP SAN PST 66

Quý độc giả thân mến,

Có một khuynh hướng đã xẩy ra từ nhiều năm qua là càng lúc càng có chú ý về những ngày đầu của Hội, nhất là giai đoạn bà Blavatsky còn sinh tiền. Chú ý nhắm vào hai điểm, một có đối tượng là chính HPB và hoạt động của bà, và hai là những chuyện xẩy ra cho Hội  vào thời gian đó. Nhờ  quan tâm này mà nhiều tài liệu giá trị được tìm ra, giúp hội viên hiểu rõ hơn bề trong cũng như bề ngoài sự kiện hồi xưa, nhất là hiểu tại sao các nhân vật khi ấy xử sự như họ đã làm.
Trong số này ta đặc biệt hưởng được công khó của tác giả Daniel Caldwell. Việc tìm hiểu lịch sử Hội khiến ông khám phá ra tài liệu là các thư Chân sư viết cho, và về nhân vật Holloway. Tóm tắt thì bà Holloway có thông nhãn mà thiếu kinh nghiệm, tưởng các vỏ cõi trung giới là linh hồn thật, và bà làm trung gian đưa tin cho ông Sinnett. Tới phiên ông lầm lạc theo, cho rằng Chân sư dùng bà Holloway để liên lạc với ông.
Sự việc gây nguy hại cho bà vì vậy qua HPB, bà được Chân sư yêu cầu rời nhà ông Sinnett. Ông lại nghĩ là bà Blavatsky ganh tị không muốn ai làm trung gian cho Chân sư ngoài chính bà, nên ngăn chặn việc bà Holloway ngồi đồng ở nhà ông. Hiểu lầm này kéo dài và ảnh hưởng nhận xét của ông về HPB. PST rất vui được trình bầy lịch sử đúng thật về sự việc trên qua bài Hiện Tượng các Vỏ. Vỏ hay 'shell' còn được nói phớt qua trong bài Giấc Mơ, 1001 Chuyện giúp ta biết thêm tính chất của chúng.
Bài Kinh Thánh thứ Ba bàn về hiện tượng lạ lùng là việc chỉnh đốn giáo lý Thiên Chúa giáo, bắt đầu từ thế kỷ 19 tại Mexico nay lan dần ra khắp nơi. Bối cảnh là bao thế kỷ qua, lời diễn giải sai lạc hai kinh Tân Ước và Cựu Ước cho ra tín điều không đúng mà còn gây bất hòa, như người Do Thái tin mình là sắc dân 'được chọn', và giáo hội Thiên Chúa giáo giảng dạy rằng chỉ riêng họ là có Chân lý.
Huấn dụ mới giải thích hai điều trên đúng sai ra sao và soi sáng nhiều ý khác, nhất là giải thích luật luân hồi, nhân quả thật rõ ràng không còn chút hồ nghi, đưa tới kết luận hiển nhiên là quả thật MTTL nằm trong các tôn giáo lớn, khi ta hiểu đúng đắn triết lý của chúng. Bài trên trang web PST gồm các huấn dụ mới lẫn huấn dụ đã có đăng trong PST 29. Vài khía cạnh khác của Thiên Chúa giáo cũng được tìm hiểu trong số này, như ý nghĩa của việc chữa bệnh ghi trong kinh thánh, và lễ giáng sinh theo quan điểm của thiên thần, nên PST 66 có thể được xem như số nghiên cứu về kinh Tân ước, thực hiện mục đích thứ hai của Hội.
Sang năm 2014, trang web PST sẽ đăng nhiều bài không có trong báo in vì báo không có chỗ, xin mời bạn ghé thăm trang web thường xuyên.

Kính,
Ban Biên Tập Phụng Sự Theosophia.

 

Mục Lục

 

Hiện Tượng các Vỏ                                          
Lễ Giáng Sinh của Thiên Thần
Thư Gửi Ông Sinnett                                        
Giấc Mơ                                                                                                
Bá Nhân Bá Tánh                                                                                                                                 
Kinh Thánh thứ Ba                                                       
Ảnh Hưởng của Nhạc Cụ                                 
Tính Chất các Nhóm                                         
Vị Chân Sư                                                                                           
Tâm Lý Tinh Thần                                                        
H.P.Blavatsky                                                                           
Karma và Bệnh                                                             
1001 Chuyện                                                                             
Ba Người Lính