TẬP SAN PST #62

Quí độc giả thân mến,

Tân kỷ nguyên Bảo Bình - Aquarius có những cách làm việc mới, trong đó có việc công khai hóa phần nào các điều thường được giữ kín, như Ashram, con đường của người đệ tử. Theo chiều hướng đó, số báo này đưa ra chi tiết về hoạt động của Ashram, đáng chú ý nhất là các ý niệm về việc làm đệ tử, mối liên hệ giữa Thầy và Trò. Cách làm việc của Ashram cần được hiểu rõ, nhưng đa số sách trên thị trường hiện nay không cho hiểu biết đúng đắn. Bài được soạn với hy vọng là giúp chữa lại sai lầm trong nhiều sách.
Hiểu lầm chuyện tinh thần còn dẫn đến rối loạn tâm trí, hiện tượng xẩy ra nhiều đến mức xã hội nhận biết và đặt tên cho bệnh. Rối loạn được  giải thích trong bài 'Hội Chứng Jerusalem' - tình trạng  hay gặp ở các đạo viện -, và bài 'Thông Tri E.S.' đi tiếp theo cho thấy sự việc đã được tiên liệu khi thành lập ES. Bài sau được dịch còn với chủ ý là  trình bầy các tài liệu trong Hội, và bài trước viết theo những sách mới để bạn đọc nắm vững  phần lịch sử của như ý nghĩa của tài liệu.
Ta cũng sẽ đọc một sáng tác của HPB. Bà có hiểu biết rộng rãi về thuật huyền bí nên luôn tìm cách chỉ dẫn về những nguy hại thuật có thể gây ra cho ai không cẩn trọng. HPB viết chuyện không phải chỉ để giải trí suông mà thường có dụng ý giáo dục; các đề tài nặng tính chất bác học, nghiên cứu trong sách triết lý như The Secret Doctrine được bà trình bầy thành chuyện theo cách dễ hiểu hơn, để ai cũng có thể lãnh hội được. Nếu chú tâm, bạn đọc sẽ thâu thập được nhiều điều từ bài 'Thuật Dẫn Dụ' và 'Nhạc Ấn Độ'.        
Câu chuyện về tận thế trong '1001 Chuyện' là nhắc nhở về các giá trị thật trong đời, ý nghĩa cuộc sống và mối liên kết của  ta với muôn loài. Cuối cùng, sách 'Con Đường Lành Bệnh' có bài chót đăng trong số này. Đây là tác phẩm cho hiểu biết thật quí giá, và PST hân hoan được giới thiệu sách tới bạn đọc trong những số qua, làm giầu thêm tài liệu TTH bằng Việt ngữ.

Kính,

Ban Biên Tập PST.

Mục  Lục

                                                                 
Hội Chứng Jerusalem                           
Thông Tri E.S.                                                  
Thư cho Ông Sinnett                            
Tâm Lý Tinh Thần                                             
H.P.Blavatsky                                                  
Điểm Sách                                                                               
Vị Chân Sư                                                                  
Con Đường Lành Bệnh             
Thế Giới Thiên Thần                              
Thuật Dẫn Dụ                                                   
Cách Ashram Làm Việc             
1001 Chuyện                                                    
Khởi Đầu Mới                                                   
Nhạc Ấn Độ                                                                 
Ba Người Lính  

 

Xem Tập San Lưu Trữ