TẬP SAN PST 70

 

 Quý độc giả thân mến,

   Số báo này đặc biệt dành cho ba đề tài là tâm thức, tham thiền và trực giác. Ta đọc kinh nghiệm cận tử lý thú của một y sĩ chuyên giải phẫu thần kinh, sau việc này ông thay đổi quan niệm 180 độ từ duy vật sang duy tâm, dùng óc lý luận và hiểu biết khoa học trong nghề để chứng minh tâm thức là điều hết sức … khoa học, và tâm thức đi đôi với khoa học, hay nói khác đi không thể nói tới khoa học mà bỏ quên tâm thức.
Nhận xét làm ta nhớ lại lời đức K.H. ‘Khoa học là đồng minh tốt nhất cho chúng ta’, ý muốn nói điều gì MTTL đưa ra như là giả thuyết sẽ lần lượt được khoa học xác nhận. Điểm kế là từ từ hai đường phát triển là khoa học hay huyền bí học (occultism) và tôn giáo thần bí hay huyền học (mysticism) sẽ tiến lại gần nhau, khoa học - huyền bí gia có thêm tính chất thần bí và nhà huyền học nay phát triển hơn về huyền bí học.
Một trong các cách để làm được vậy là tham thiền, PST 58 đã nói về các trường dạy tham thiền sẽ có trên thế giới, số này đi vào chi tiết về trường dự bị và cấp cao, nhân sự, địa điểm và học trình. Đây là những điều sắp tới còn ngay lúc này, tham thiền có ứng dụng thực tế như lời kêu gọi hội viên hội Theosophia - được gọi rất đúng là thuật sĩ chánh đạo white magician - chung sức tham thiền,  nhằm tạo hòa bình trước hết trong tâm, và sau đó là trong khu vực hay ngay cả cho một nước.
Có lẽ bàn về trực giác là làm việc nhiều phần không làm được, tuy nhiên ta đã RÁN THỬ (!)  tìm hiểu quan năng này trong số trước, nay là bài hai tổng hợp từ các sách để giúp bạn có thêm hiểu biết trong việc mở trực giác. Điều này được khuyến khích vì đặc biệt hạ trí hay trí cụ thể đang vượt trội trong thời đại này, nếu sự phát triển lên tới mức quá độ thì nhân loại gặp nguy cơ là óc duy vật được nhấn mạnh, và phần tinh thần không khai mở đủ để quân bằng. Tai họa có thể tránh nếu trực giác được mở mang.
Luân hồi là một trong các luật căn bản của cuộc tiến hóa, từ ý niệm chung nay ta đi sâu vào cơ chế. Yếu tố ảnh hưởng việc tái sinh ở mỗi chặng tiến hóa sẽ khác nhau, ai tiến xa chịu sự chi phối của các yếu tố không thấy nơi ai ở giai đoạn đầu.
Sự sống đa dạng và có nhiều thế giới hay chiều đo nằm cạnh nhau, dầu vậy chúng không đứng riêng rẽ mà liên kết với nhau theo cách riêng, dù có thể chưa hiển hiện theo tầm nhìn giới hạn, hiểu biết còn thiếu sót của ta. Bài Huấn Thị I được trình bầy theo ý đó, giới thiệu vài điều về huyền bí học tuy chưa có ứng dụng lúc này nhưng là căn bản cho các phần về sau, bởi hiểu biết chỉ có thể đưa ra từng chút một.

Kính,
Ban biên tập Phụng Sự Theosophia.

 

Mục Lục

Não và Tâm Thức - Đọc Sách & Phỏng Vấn                                                                       
Huấn Thị I                                                                                                                   
Thư Gửi Ông Sinnett                                                              
Này Thuật Sĩ Chánh Đạo                                                         
Trường Tham Thiền Tương Lai (2)                   
Tâm Lý Tinh Thần                                                                                
Con Người: Phần Lịch Sử Lãng Quên             
Thế Giới Thiên Thần (E.T, Tinh Linh Rêu)                                                               
Huyền Thuật và Lời  Nói                                                         
Nhạc Richard Strauss                                                               
Trực Giác (2)                                                                                                    
H.P. Blavatsky                                                                                     
Cơ Chế Tái Sinh                                                                                               
Ba Người Lính