CƠ CHẾ TÁI SINH

 

 

 

  Tái sinh là niềm tin phổ biến trong dân gian và thường được hiểu một cách giản dị. Tuy nhiên khi học hỏi kỹ thì ta thấy câu chuyện có nhiều chi tiết, và như củ hành có nhiều lớp. Để có ý niệm về sự phức tạp của việc tái sinh nơi người đã tiến hóa, bài xin trình bầy về vài yếu tố, trong đó điều quan trọng là trường hợp con vật thoát kiếp thú thành người. Chuyện xẩy ra khi ba luồng năng lực gặp nhau, và con người là nơi tụ họp của ba luồng lực với một trong ba sẽ chiếm ưu thế tùy theo đặc tính của họ.

Các Yếu Tố
Yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn hết là cung của một người. Bẩy cung có nghĩa là bẩy luồng lực chuyên biệt, mỗi cái có tính chất, loại và nhịp riêng. Thêm vào đó còn sự kiện là tuy cung của chân thần là cung cho ảnh hưởng chính, ta còn hai cung phụ là cung của chân nhân và của phàm nhân cũng phải kể vào.
Kế tiếp, điều nên nhớ là con người hiện nay trên địa cầu thuộc về hai nhóm lớn, một số thoát kiếp thú thành người trên mặt trăng rất lâu khi xưa, và số khác đạt được vậy trên trái đất về sau này. Có vài phân biệt quan trọng giữa hai nhóm ấy, vì ai thành người thuộc dẫy mặt trăng chẳng những phát triển nhiều hơn vì đi trước lâu hơn, mà cũng vì có tính chất cao của trí tuệ trên dẫy Nguyệt tinh là dẫy thứ ba. Lý do là có sự tương ứng giữa những con số, và cung ba là yếu tố chủ trong dẫy thứ ba này. Trái đất thuộc dẫy thứ tư, tương ứng với tứ thể hạ và tứ thể hạ làm chủ, nên đó là một trong số các lý do mà ai thành người trên địa cầu có bản tính vật chất sâu đậm. (Xin đọc thêm các bài khác trên PST nói về dẫy hành tinh để hiểu thêm).
Sự phân biệt giữa hai nhóm rất lớn, và nó là nguyên do cho một trong các bí ẩn nằm sau sự phân chia chính của nhân loại - nhà cầm quyền và kẻ bị cai trị, tư bản và công nhân, giai cấp cao và thấp. Không một hệ thống cải cách xã hội nào có thể áp dụng thành công được mà không xét đầy đủ sự việc quan trọng này.
Điều thứ ba là tính cách của vật chất tạo nên thể, là tĩnh (tamas), động (sattva), hay nhịp (rajas).

Các Nhóm
Khi tái sinh, có hai nhóm mà con người thuộc về cần được xét tới.
1. Quốc gia của họ, karma của nhóm mạnh đến nỗi anh không thể thoát ra cho dù muốn vậy. Anh có một số đặc tính chủng tộc, khuynh hướng, tâm tình vì chúng tiềm ẩn trong thể xác của chủng tộc ấy, và anh phải nhận chịu tính chất và khuynh hướng nằm sẵn trong loại thân xác đặc biệt đó trọn kiếp trên trần. Cơ thể ấy cho anh bài học cần thiết, hay theo với cuộc tiến hóa nó cung cấp thể xác tốt đẹp nhất cho loại công việc phải hoàn thành.
Thể xác Á đông cho một số tính chất, và thể xác tây phương cho một số tính chất khác cũng tốt đẹp y vậy. Ta phải nói điều trên vì khuynh hướng của vài người tây phương về tâm linh là bắt chước người Á đông, và tìm cách ép buộc làn rung động của mình theo cùng cách như người Á đông. Đôi khi việc ấy sinh ra xáo trộn trong các thể.
2. Nhóm thứ hai quan trọng trong đời người đệ tử là dòng họ, liên quan đến di truyền trong gia đình, và tính chất của gia tộc. Mỗi người khi đến chặng tiến hóa đáng kể, sẽ hữu ý chọn lựa một gia tộc:
– Để hóa giải karma càng mau càng tốt.
– Vì loại thân xác mà nó cung cấp cho họ.
Tính chất của xác thân khiến một người phải tìm cách làm việc theo đường có ít kháng lực nhất, và nhận ra phải khắc phục điều chi.

Việc tái sinh theo nhóm dẫn tới điều hiển nhiên là cách ấy cần thiết để hóa giải nhân quả nhóm, nhất là nhân quả quốc gia. Các yếu tố trên chi phối con người và có ảnh hưởng lớn lao về chu kỳ tái sinh, và cung cùng với ba tính cách nói ở trên sinh ra việc có những kiếp theo định kỳ. Vài sách TTH ghi ra thời gian ngơi nghỉ giữa hai kiếp sống nơi người trung bình dài một số năm, nơi ai có mức tiến hóa khác thì thay đổi ra sao. Các ghi chú ấy nói chung không chính xác, vì chúng không kể tới sự khác biệt về cung nơi mỗi người, và không xem họ thuộc về tính nào, là tĩnh, động hay nhịp.
Vào lúc này không có luật trắng đen rõ ràng đưa ra cho công chúng tuy rằng có luật như thế, và luật áp dụng theo bẩy cách riêng biệt cho ba loại tính cách. Rồi trong ba loại lại có thêm nhiều loại nhỏ khác, thế nên ai khôn ngoan sẽ không có khẳng định gì về đề tài đặc biệt và khó hiểu này. Ta cũng nên nhớ rằng trong những giai đoạn sớm sủa làm người, con người bị nhóm chi phối và tái sinh cùng với nhóm, nên khó thể xem xét trường hợp cá nhân, mà phải xem xét theo nhóm.
Ra ngoài đề một chút thì việc tái sinh theo nhóm đặc biệt mang lại hy vọng cho lớp người Việt phải bỏ nước ra đi từ năm 75, với ý kiến sau đáng suy nghĩ. Một triệu người bỏ nước ra đi và mang nỗi buồn mất nước, tuy nhiên khi nhìn theo cách khác thì đây là một chặng đường của thiên cơ. Hiện thời những người này đang học hỏi và hoạt động trong tất cả các lãnh vực, như thế trong một kiếp khác họ sẽ vì hận mất nước mà trở lại quê xưa, và do việc huấn luyện có được ngày nay, sẽ lo việc kiến thiết nước nhà thành tiến bộ hơn. Chúng ta tất cả sẽ trở lại và có một phần đóng góp, vậy điều có thể làm trong lãnh vực cá nhân là ta học hỏi để phát triển trong kiếp này, và học cho giỏi dang.
Nay tiếp tục câu chuyện, theo với thời gian ý chí riêng hay mục tiêu của con người hóa rõ ràng dần, thỉnh thoảng anh tái sinh độc lập với nhóm, cũng như nhiều người khác sẽ làm vậy. Anh trở nên có cá tính mạnh mẽ, hoàn toàn chỉ trụ vào mình, thoát hẳn mọi ý nghĩ về nhóm ngoại trừ sự liên kết trên địa cầu do bản năng sinh tồn và sự an sinh cho cá nhân. Anh ở trong giai đoạn này một thời gian rất lâu, nhưng việc sau đó của anh là phát triển để về sau trở lại nhóm ban đầu mà ở vòng xoắn ốc cao hơn, là ý ta vừa nói cho người Việt.
Yếu tố nữa chi phối việc tái sinh là ảnh hưởng của nhóm, như đã nói con người tái sinh theo nhóm gọi là dòng họ, gia tộc, và từ đây ta có mối liên hệ huyền bí giữa người trong cùng nhóm. Đây là hình thức cao hơn liên hệ tương tự nơi cõi trần như:
– Huyết thống
– Di truyền về thể chất
– Dòng họ
– Ly dị
– Bạn tri âm tri kỷ - soul  mates
Về sau khi sự di truyền tâm linh được nhìn nhận thì các liên hệ này được xem xét cao hơn ở cõi thanh về mặt năng lực, về sự thu hút và xô đẩy v.v., và ta có giải quyết cho nhiều vấn đề cũng như cuộc sống hóa giản dị hơn. Con người biết rõ hơn về liên hệ nhóm, và tình trạng hiện thời như hôn nhân xung khắc, cảm giác lạc lõng trong gia tộc hay xã hội sẽ dần biến mất do hiểu biết có thêm.

Các Ảnh Hưởng
Khi con người đặt chân vào đường Đạo và tiến bước trên đó, có một số luật quản trị các chặng cuối của đường tiến hóa, và phương pháp tái sinh của người đệ tử. Ta nên nhớ rằng luật căn bản về cung và ba tính cách riêng biệt (tĩnh, động, nhịp) mà người ta thuộc về, ấn định phần lớn việc tái sinh, nhưng vài lực khác bắt đầu cho  ảnh hưởng như liệt kê sơ qua dưới đây.
– Thứ nhất, ý nguyện muốn giải quyết Karma mau lẹ để được giải thoát lo phụng sự. Chân nhân tạo ấn tượng về ước muốn này lên người đệ tử trong lúc sinh hoạt dưới trần, do đó làm lu mờ ước muốn ngược lại mà anh có về phúc lạc nơi cõi Devachan. Vì vậy trọn mục tiêu cho người đệ tử sau khi chết là cởi bỏ các thể thanh và khoác lấy người thể mới. Anh không có ước ao nghỉ ngơi một chốc trong Devachan, và bởi lòng ham muốn là yếu tố quản trị trong cuộc sống đặc biệt trong hệ hành tinh này, nếu không có nó thì không có động lực để hoàn thành. Thế nên con người chỉ rời trần trong một thời gian thật ngắn ngủi, và được Chân nhân thúc đẩy nhanh chóng trở lại khoác xác thân mới.
– Thứ hai, thực hiện một việc phụng sự nào đó dưới quyền vị Chân sư, thầy anh. Nó muốn nói có sự  điều chỉnh, và thỉnh thoảng có việc tạm thời làm hoãn lại karma. Các điều chỉnh này có do Chân sư hội ý với người đệ tử, và chỉ có thể làm được trong trường hợp người sau đạt tới một mức nào đó. Nó không có nghĩa là karma được bỏ qua, mà chỉ có nghĩa là một số lực được giữ lại khoan tác động cho tới khi phần việc chỉ định được hoàn tất.
– Thứ ba, thỉnh thoảng người đệ tử sẽ tái sinh để làm phần việc trong chương trình của Vị cao hơn anh. Khi một sứ giả của Thiên đoàn cần một thể để biểu lộ ngài và không thể dùng một thể xác vì chất liệu hiếm hoi của nó, ngài sẽ dùng thân xác của một đệ tử. Thí dụ cho việc này là đức Chúa (đức Di Lặc) sử dụng thân xác của đức Jesus, chiếm ngụ nó vào lúc ngài chịu lễ rửa tội. Khi khác, lúc mà cần mang thông điệp tới cho thế giới vào một chu kỳ nào đó, một đệ tử cao cấp trong nhóm của vị Chân sư sẽ tái sinh và được bậc Thầy cao hơn họ sử dụng hay gợi hứng.
– Thứ tư, do sự phát triển không đều và bản thân còn thiếu một tính chất, người đệ tử có thể tiến rất xa về mặt này mà thấp thỏi mặt kia. Do vậy, anh có thể quyết định có nhiều kiếp mau lẹ đi liền nhau với chủ ý mở mang một tính chất, hoặc một loạt nhiều tính chất, tới mức có làn rung động cao hơn và như thế sự biểu lộ được toàn vẹn. Điều này cho giải thích về một số người đặc biệt mà thời nào cũng có, họ chuyên chú vào một việc duy nhất và có vẻ như không quân bằng, vì chỉ một mực tập trung vào một đường phát triển mà thôi, chú mục quá sức tới nó khiến cho những đường khác bị lu mờ. Họ cho ảnh hưởng lớn lao, vượt trội tầm mức bề ngoài của họ. Hiểu biết điều này làm cho ai khôn ngoan tránh lời phê phán vội vã, và đi tới kết luận hấp tấp về kẻ khác.
Đôi khi ta có việc tái sinh mau lẹ khi một vị đạo đồ đi gần tới đích, xuất hiện để biểu lộ gần như chỉ một nguyên lý đã được toàn hảo nơi họ. Họ làm thế để giúp cho một nhóm riêng biệt, khi nhóm này trong lúc thực hiện phần việc của nó cho nhân loại, đã không làm tròn mục tiêu của mình vì thiếu một tính chất đặc biệt, hay một dòng lực. Khi vấn đề được thấy rõ ở cõi thanh, một đại đệ tử hiến tính chất riêng biệt mà họ có để Thiên đoàn sử dụng, và được gửi xuống trần hầu làm quân bình nhóm ấy; họ thường thực hiện việc này trong một chuỗi nhiều kiếp liên tục tiếp nối nhau.
Ta biết được con số người hiện diện vào một thời điểm trên địa cầu, suy rộng ra đây chỉ là số lượng người tái sinh và nói tổng quát thì con số này chỉ là 1/7 tổng số linh hồn. Tức có 6/7 tổng số là người chưa trở lại trần, đang chờ đợi tới phiên mình biểu lộ; họ chưa khoác lấy thân xác có thể có lúc này mà chờ đợi tới khi có điều kiện thích hợp và tốt đẹp hơn. Như thế ta nên tránh có lời khẳng định liên quan đến việc ai tái sinh hay chưa.
Chi tiết khác là không phải tất cả những kiếp trên trần đều có mức quan trọng như nhau, mà một số có giá trị hơn số khác; một số nữa theo quan điểm của Chân nhân thì thực ra không đáng kể, số khác lại đầy ý nghĩa. Riêng về ảnh hưởng cung sáu mà biểu lộ là lòng Sùng Tín đang tàn, các linh hồn thuộc về cung ấy sẽ tái sinh nơi khác và không còn nhiều trên địa cầu.

Tham khảo.
- A Treatise on Cosmic Fire, A.A. Bailey