TRƯỜNG THAM THIỀN TƯƠNG LAI (2)

 

 

 

 Đây là bài 2 trong loạt bài Trường Tham Thiền Tương Lai về tham thiền, với bài 1 đã đăng trên PST số 58. Xin bạn đọc lại bài 1 và quyển Tiếng Vô Thinh – The Voice of the Silence câu 22-27 để nắm vững ý.

Phần Hai.

Địa Điểm, Nhân Sự và Cơ Sở.

Trong việc thành lập các trường bí truyền thuộc cấp dự bị và cấp cao, là những trung tâm khác nhau của một trong bốn nhánh của trường gốc về Huyền bí học, công việc sẽ kín đáo khởi sự và các học viên, những linh hồn đã tiến xa có bổn phận thực hiện bước bắt đầu, phải tự tìm cho mình phương pháp, nơi chốn và cách thức. Tất cả đều phải là nỗ lực và thí nghiệm và phải trả giá cao, nhưng chỉ kết quả ấy mới sinh ra cái nhân làm nền tảng xây dựng cho công việc mai sau.
Lỗi lầm không quan trọng, nó chẳng là gì ngoài việc chỉ có phần phàm ngã thoảng qua chịu khổ đau. Điều quan trọng là việc thiếu ước nguyện, không đủ sức để làm thử, và không có khả năng học bài học mà thất bại chỉ dạy. Khi thất bại được xem như là bài học giá trị, khi lỗi lầm được xem như chỉ là dấu hiệu khuyến cáo để tránh tai họa, và khi người đệ tử không hề mất thì giờ than vãn phí công, và tự hạ mình vô ích, khi đó các vị Thầy theo dõi nhân loại biết rằng công việc mà chân nhân muốn làm dưới trần sẽ tiến hành như mong ước, và cuối cùng sẽ thành công không sao tránh được.
Sau đây là chi tiết cho mỗi phần trên.

I. Địa Điểm
Đây là  chuyện thực sự rất quan trọng nhưng khác nhau tùy theo đó là việc tìm nơi chốn cho trường nào, dự bị hay cấp cao. Nói chung (vì điều kiện thay đổi nhiều cho mỗi nước) trường dự bị sẽ ở chỗ cách xa vừa phải trung tâm một thành phố lớn, còn trường cấp cao sẽ ở nơi hẻo lánh hơn và không dễ vào. Nói thêm thì một trong những điều căn bản mà người sơ cơ phải học là tìm trung tâm trong lòng mình, độc lập với hoàn cảnh chung quanh, và tốt hơn nữa là độc lập cho dù có hoàn cảnh chung quanh.
Anh phải tìm ra cái tâm này tới một mức đáng kể trước khi anh có thể lên những mức cao hơn và dự vào công việc của trường cấp cao. Trường dự bị trên hết thẩy chú tâm vào việc mở mang phàm nhân, và huấn luyện anh để phụng sự. Trường cấp cao hẳn nhiên chuẩn bị cho việc chứng đạo (Initiation, còn gọi là điểm đạo), và liên quan đến hiểu biết huyền bí, chỉ dạy chân lý vũ trụ; học viên phát triển phần trừu tượng và tập làm việc ở cõi thượng trí. Trường đầu thành đạt hay nhất trong thế giới con người và qua việc tiếp xúc với thế giới; trường sau bắt buộc đòi hỏi một môi trường tương đối cô tịch và không bị quấy rầy.
Ta có thể nói như vầy, trường dự bị chuyên chú về thế giới bên trong, còn trường cấp cao khai triển việc huấn luyện ấy và bao trùm luôn thế giới bên ngoài. Do vậy, trường đầu sẽ nằm ở giữa con người đang sinh hoạt, để anh có thể học về chính mình qua phản ứng và sự tương tác của anh với họ, qua việc phụng sự và chật vật tranh sống. Trường sau dành cho những ai đã làm chủ các  điều ấy phần nào, và sẵn sàng học thêm về những đường tiến hóa khác và về vũ trụ. Bao lâu mà con người chưa làm chủ được mình một cách đáng kể anh chưa thể làm việc an toàn, thí dụ như với thiên thần và tinh linh. Anh học việc làm chủ này ở trường dự bị, vì vậy khi sang trường cấp cao người ta tin rằng anh có thể tiếp xúc với những loài khác con người.
Trong cả hai trường, mọi cấp lớp đều có giảng dạy căn bản về tham thiền. Tại sao ? Vì trong các trường bí giáo, không hề có việc đưa ra chỉ dạy rành mạch, thông tin, hay khối dữ kiện, cũng như không sử dụng phương pháp ghi trong sách giáo khoa ngoài đời. Trọn mục đích là đặt học viên vào trường hợp để tự mình tìm ra hiểu biết cần có. Bằng cách nào ? Bằng cách phát triển trực giác nhờ tập tham thiền, và bằng cách đạt tới việc làm chủ trí não đến mức cho phép minh triết của chân nhân tuôn tràn vào não bộ.
Vì vậy, trong trường dự bị phần tham thiền liên quan đến cái trí được nhấn mạnh. Điều này cần môi trường trong đó có nhiều tiếp xúc với con người và có tiếp xúc đa dạng; cũng như đó là nơi có được dễ dàng những hiểu biết cụ thể trong thế giới con người (như âm nhạc, thư viện, bài giảng); bởi trong việc chuẩn bị cho sự huấn luyện huyền bí đích thực, khả năng tình cảm và trí tuệ của học viên là một trong những  điều được quan tâm trước nhất.
Khi  điều này xong được phần nào, và khi giảng viên có thông nhãn trong trường thấy là thể của học viên đã tròn tới mức muốn có, khi ấy học viên sẽ chuyển sang trường cấp cao hơn và sẽ được dạy cách tiếp xúc với tâm vũ trụ từ tâm ổn định của mình, và từ một điểm trong lòng anh mở rộng tâm thức cho tới khi nó bao trùm mọi sự sống. Trong thời gian huấn luyện, điều này cần sự tương đối vắng vẻ nên đây là một tính chất của trường cấp cao. Vậy thì trường dự bị sẽ ở gần một thành phố lớn, tốt hơn nữa là gần biển hay vùng nước rộng nhưng không hề ở ngay trong thành phố. Nó sẽ nằm ngoài bìa các trung tâm học hỏi bên trong thành phố và tiện cho việc đi lại. Trường cấp cao sẽ cách xa những nơi đông đảo, và ở vùng núi thì tốt hơn, vì núi non cho ảnh hưởng trực tiếp lên con người, cho họ sự vững chãi và kiên trì là đặc tính trội nhất của núi mà cũng phải là của huyền bí gia.
Biển hay vùng nước rộng ở gần trường dự bị sẽ thường xuyên nhắc nhở tâm trí người về sự thanh tẩy là công chuyện hàng đầu của anh, còn núi non sẽ thấm tràn học viên cấp cao với hùng lực vũ trụ, và giữ kiên trì trước mặt anh tư tưởng về núi Chứng Đạo mà anh nhắm tới việc theo đuổi không lâu sau đó.

II. Nhân Sự
Nay ta sang phần hai, chữ này bao gồm những ai trông coi và học viên. Ta có hai trường với những cấp khác nhau vì vậy nhân sự và học trình cũng cần phải khác biệt. Ta sẽ nói về từng trường riêng rẽ, các điều căn bản phải có cho giảng viên và học viên.

1. Trường Dự Bị
Đối với người ngoài thì trường có lẽ trông không khác gì so với một trường cao đẳng thông thường. Mới thoạt trông thì người ngoài sẽ không thấy có khác biệt tuy chúng có đó, và sẽ cho thấy qua việc học ở trường, ở những cõi cao và tự nhiên là học viên biết rõ. Những điểm căn bản cho giảng viên là như sau:
Vị Hiệu Trưởng sẽ là một đệ tử thực thụ (accepted disciple). Chuyện thiết yếu là vị Chân sư, người đứng sau và chủ xướng công việc của bất cứ trường nào, phải có thể luôn luôn tiếp xúc được với tâm thức của trường trụ nơi người đệ tử này. Họ sẽ có thể tác động như là trung gian liên lạc giữa học viên và vị Chân sư, và là tụ điểm cho lực của ngài tuôn tràn qua tới học viên. Vị Hiệu Trưởng phải có thể sinh hoạt hữu thức nơi cõi tình cảm vào ban đêm, truyền hiểu biết vào não bộ, bởi một phận sự của họ là ở cạnh học viên nơi cõi ấy, thỉnh thoảng hướng dẫn người sau tới ashram của Chân sư cho việc làm đặc biệt. Họ cũng phải huấn luyện học viên cách sinh hoạt hữu thức ấy.
Bên dưới Hiệu Trưởng có sáu giảng viên, trong đó ít nhất một người phải có thông nhãn mà thức tỉnh (khác với ai chỉ có thông nhãn lúc mê man), và có thể trợ giúp Hiệu Trưởng với chi tiết về sự phát triển hào quang của học viên; họ phải có thể lượng xét mầu sắc và sự mở rộng các thể của học viên, và hợp tác với vị Hiệu Trưởng trong việc làm nở rộng cùng chỉnh các thể thanh của học viên. Các giảng viên phải đang trên đường Dự Bị (Probationary Path), hăng hái tận tụy với việc trợ giúp cơ tiến hóa, và dốc lòng phụng sự Chân sư.
Họ phải và sẽ được chọn cẩn thận để bổ túc và bổ sung cho nhau, họp thành thiên đoàn nhỏ bé trong trường, lập lại nơi cõi trần bản sao nhỏ bé của mẫu bí truyền nguyên thủy. Vì phần lớn công việc của họ là mở mang hạ trí của học viên và nối nó với tâm thức cao, vì điểm chính cho nỗ lực của họ là việc tạo mau lẹ thể chân thân (thể thượng trí), họ sẽ là người uyên bác, thông thái, chuyên về loại kiến thức cụ thể thuộc Phòng Hiểu Biết – Hall of Learning (xin đọc Tiếng Vô Thinh – The Voice of the Silence câu 22 - 27 để hiểu thêm), và có thể giảng dạy ngang hàng với các giảng viên có trình độ của đại học trên thế giới.
Tại mỗi trường như thế việc làm của bẩy người nam có huấn luyện này có sự trợ lực của ba người nữ, được chọn do khả năng giảng dạy, do trực giác của họ đã phát triển, và do nét tinh thần và hiến dâng mà họ sẽ mang vào đời sống của học viên. Mười giảng viên ấy được giao phó công việc chỉ dạy học viên những điều chính yếu quan trọng, trông coi việc hấp thu các phần sơ đẳng về khoa huyền bí, và sự phát triển phần tâm linh cao của học viên.
Mười người trên phải là học viên thâm sâu về tham thiền, có thể giám thị và chỉ dạy học viên phần sơ đẳng của tham thiền huyền bí. Học viên được truyền thụ những dữ kiện huyền bí và những luật căn bản mà ở trường cấp cao, chúng sẽ là đề tài thực tập xác định cho người đạo đồ tương lai. Các giảng viên thông thạo về viễn cảm (telepathy), liên lạc với cõi cao, nhớ lại việc làm trong lúc ngủ, nhớ lại tiền kiếp nhờ dùng trí năng, và họ sẽ dạy học viên thực tập các khoa này.
Như thế ta thấy rằng tất cả các vị thầy trên sẽ chuyên chú vào sự huấn luyện rõ ràng và việc phát triển bên trong ba phần của con người là xác thân, tình cảm và trí tuệ. Dưới các vị này còn có nhiều thầy khác, trông coi những ngành khác cho học viên. Các giáo sư thành thạo giảng dạy và thực hành khoa học thông thường, hạ trí được phát triển nhiều tới hết mức có thể được, và được mười vị thầy trước kềm giữ cho sát với sự mở mang đúng mức, và khả năng tham thiền đúng cách của học viên. Giảng viên loại sau chỉ dạy để học viên có thể tiến sang trường cấp cao và nhờ giảng dạy nơi đó mà phát triển thêm.

Cùng với tất cả những điều này là đời phụng sự thế giới mà mỗi học viên được yêu cầu theo sát. Đời phụng sự này được theo dõi và ghi chép cẩn thận. Một chuyện cần được ghi nhận ở đây là sẽ không có ép buộc về việc này. Học viên biết điều gì kỳ vọng nơi họ, và họ phải làm gì nếu muốn lên học trường cấp cao hơn, và biểu đồ ở trường (ghi lại tình trạng các thể, mức tiến triển và khả năng phụng sự của anh) tất cả có sẵn đó cho anh xem và không ai khác được xem.
Anh sẽ biết rõ ràng mình ở mức nào, phải làm gì, chuyện gì còn phải làm, và chuyện còn lại là anh hợp tác chặt chẽ hết mức để giúp cho công việc. Có việc tuyển chọn kỹ lưỡng học viên để tránh về sau phải cho học viên nghỉ học vì thiếu khả năng hay không muốn học, ta sẽ nói về điều này ở phần sau; ngoài ra, giống như tất cả những việc huyền bí, chuyện khởi đầu thường nhỏ bé và có vẻ không mấy quan trọng.

2. Trường Cấp Cao
Điều cần nói là số trường cấp cao chỉ có ít, và phải rất lâu về sau chúng mới ra đời, cũng như nhân sự của chúng sẽ ít oi … Vị đứng đầu trường sẽ luôn luôn là vị đạo đồ cấp một hay hai, và mục đích của trường là chuẩn bị học viên cho lần chứng đạo thứ nhất. Điều này cần có Hiệu Trưởng là bậc đạo đồ. Hiển nhiên vị Chân sư phụ trách trường chỉ định họ, và họ toàn quyền quyết định những gì liên quan đến trường. Có chuyện ấy vì ta không thể coi thường rủi ro quá lớn của việc huấn luyện huyền bí, và điều gì vị Hiệu Trưởng đòi hỏi phải được tuân theo.
Nhưng sự tuân lời này không bắt buộc mà tự nguyện, vì mỗi học viên sẽ ý thức sự cần thiết và chịu tuân theo do nhận thức tinh thần. Các trường bí truyền khác nhau vì trên thực tế chúng là trường theo một trong bẩy cung, và sẽ có thành phần giảng viên thuộc một cung hay cung bổ túc; có học viên thuộc về cung đó hay cung bổ túc. Thí dụ nếu trường thuộc cung hai - theo dự tính là trường ở Ireland - thầy và trò của trường sẽ thuộc các cung hai, tư và sáu. Mỗi trường dạy huyền bí học sẽ có ít nhất một thầy thuộc cung năm. Nếu trường thuộc cung một, thầy và trò sẽ thuộc cung một, ba và bẩy, và lại cũng có thầy thuộc cung năm trong thành phần giảng viên.
Dưới Hiệu Trưởng có hai thầy là đệ tử thực thụ, và mỗi học viên phải đã học xong trường dự bị và qua được hết các lớp thấp. Có thể giảng viên chỉ gồm ba vị này, vì số học viên sẽ tương đối ít và công việc của các vị thầy nặng về giám thị hơn là chỉ dẫn, vì huyền bí gia luôn luôn tự học về mặt bí truyền. Phần lớn công việc của ba vị này làm ở cõi thanh, và họ làm việc trong phòng riêng kín đáo của mình nhiều hơn là trong lớp học với học viên.
Ta có thể cho rằng học viên sẵn sàng tự làm việc, và biết cách tự mình đến cửa chứng đạo. Phần việc của các vị thầy là cố vấn, có mặt để trả lời các thắc mắc và giám thị việc làm mà học viên tự khởi công, không phải do vị thầy kêu gọi. Ngoài chuyện giám thị việc tham thiền cực nhọc, nhất định, một phận sự khác của các vị thầy là kích thích làn rung động, liên hợp các thể, trông coi việc làm ở cõi thanh, việc tuôn lực và che chở khỏi hiểm nguy bằng phương pháp huyền bí.
Thỉnh thoảng họ đưa học viên đến với Chân sư, cho ngài hay là học viên đã qua những chặng nào trên đường làm đệ tử, tường trình theo kỳ về đời phụng sự của học viên có phẩm chất ra sao, và trợ giúp học viên tạo thể bồ đề của họ, với thể này phải có trong tình trạng phôi thai ở lần chứng đạo thứ nhất.
Các vị thầy cũng trông coi việc thực tập những lý thuyết về các đường tiến hóa khác con người, như đường tiến hóa của thiên thần đã dạy ở trường dự bị; họ  canh chừng khi học viên biến hóa vật chất và áp dụng các luật tạo hình, họ giữ cho anh được an toàn tới hết mức có thể được khi tiếp xúc với các đường tiến hóa dưới người và trên người; và dạy anh dùng luật và chuyển biến karma.
Họ chỉ dạy khiến anh có thể nhớ lại tiền kiếp, đọc được Thiên Ảnh Ký (akashic records), mà như ta thấy, trong trường này học viên là người khởi sự và làm công việc, có thầy trông coi và canh giữ, và sự tiến bộ cùng thời gian anh học ở trường tùy thuộc vào sự gắng sức và năng lực của anh để có chứng đạo.

III. Sự Tuyển Lựa
Vài tiêu chuẩn cho việc nhận học viên được liệt kê dưới đây, tuy nhiên ta cần nói chúng chỉ là phác họa mà không phải là đã ấn định chắc chắn.
1. Học viên phải không có karma bắt buộc phải giải quyết, và có thể theo học mà không xao lãng những bổn phận khác cùng liên hệ gia đình.
2. Sẽ không có học phí hay lệ phí gì, không có trao đổi tiền bạc. Học viên phải có cách tự lo thân và có thể sinh sống trong lúc theo học ở trường. Các trường ở cả hai cấp sinh hoạt nhờ vào sự tự ý đóng góp của mọi người, và theo hiểu biết huyền bí về luật cung cầu.
3. Học viên phải có học lực trung bình trong thời đại và thế hệ của anh, và phải có khả năng trí tuệ về một mặt nào đó.
4. Anh phải có sự điều hợp và liên hợp giữa các thể khi được xem xét bằng thông nhãn, và thể thượng trí phải ở một mức hay có phẩm chất nào đó trước khi được thâu nhận. Các vị thầy về huyền bí học không phí thì giờ cho ai chưa  sẵn sàng. Chỉ khi nào ánh sáng bên trong chiếu tỏ, chỉ khi nào thể thượng trí có khả năng tới một mức thì học viên mới có lợi khi theo học chương trình. Vì vậy, Hiệu Trưởng của trường là người có quyết định sau cùng về việc chấp thuận ai hay không. Quyết định ấy có tính tối hậu sau khi Hiệu Trưởng xem xét bằng thông nhãn và nhãn quan ở cõi thượng trí, và sau khi bàn luận với vị Chân sư của học viên.
5. Anh phải chứng tỏ khả năng làm việc trong nhóm, và biết nghĩ tới người khác, qua việc đã có lúc phụng sự trước đây.
6. Những tiền kiếp của anh sẽ được xem xét, và Hiệu Trưởng dựa vào kết quả này để cho ra quyết định sau cùng.
7. Học viên phải trên 21 tuổi và dưới 42 tuổi.
8. Anh phải có thể sinh lực ở trong tình trạng tốt đẹp, truyền được prana dễ dàng, và thể xác phải không có bệnh hay có khuyết tật.
Trên đây là các điều kiện căn bản có thể đưa ra vào lúc này. Sẽ còn có những đòi hỏi khác, và việc chọn lựa có thể sinh ra một số vấn đề phải giải quyết.
Điều kiện cho trường cấp cao sẽ có tính huyền bí hơn và có ít hơn. Học viên sẽ được chọn từ trường dự bị sau khi đã qua những lớp ở đó. Việc chọn lựa không tùy thuộc vào sự mở mang trí não và thu thập hiểu biết cụ thể, mà tùy vào việc thấu hiểu bên trong, và sự hiểu biết huyền bí của học viên, tính chất của nốt mà đời sống của anh làm vang lên ở cõi thanh, nét chói sáng của ngọn lửa bên trong và khả năng phụng sự.

IV. Cơ Sở
Chỉ ít điều có thể được đưa ra về phòng ốc của hai loại trường, và chỉ có thể nói một cách tổng quát. Điều kiện khí hậu và tầm cỡ lớn hay nhỏ của trường sẽ thay đổi rất nhiều, nên việc hoạch định do vậy cũng thay đổi theo…
Tòa nhà của trường dự bị sẽ không khác cho lắm so với cơ sở của một trường cao đẳng thông thường ngoài đời. Chỉ một điều kiện bắt buộc là mỗi học viên cần phải có phòng riêng. Loại nhà thì không quan trọng miễn là các điều sau được thỏa mãn.
Mỗi phòng không có liên lạc với phòng khác, ngoại trừ cửa mở ra hành lang chính, và phải chia làm ba gian, tuy nhỏ nhưng phân biệt rõ ràng. Một gian là chỗ ở và học cho học viên, một là phòng tắm và một dành để tham thiền có hình của những đấng Cao Cả sau màn kéo che. Gian thứ ba này được dành riêng chỉ cho mục đích ấy mà thôi, và không có chứa gì ngoại trừ tấm bồ đoàn cho học viên ngồi, ghế dài để nằm trong một số bài tập và cái bàn nhỏ đằng trước hình vị Chân sư có lọ hương và bình hoa.
Các vị thầy sống trong trường cùng với học viên, nữ giảng viên trông coi nữ học viên và nam giảng viên sống trong khu cho nam học viên. Vị Hiệu Trưởng ngụ trong nhà đứng riêng, trong đó có phòng họp chung cho toàn trường.
Tòa nhà cho trường cấp cao được sắp xếp theo ý nghĩa huyền bí cho ai biết nhìn, thí dụ phòng học có những biểu tượng vũ trụ, mầu của màn  trong phòng học viên là mầu của cung … Nhà của vị Hiệu Trưởng - là một đạo đồ  - có một tháp mái vòm bên cạnh. Tháp có hai phận sự.
– Nó là nơi chỉ dạy về thiên văn và chiêm tinh, và có những dụng cụ khoa học tối tân nhất để nghiên cứu về các hành tinh và các sự sống vi ti.
– Nơi đây cũng được dùng làm chỗ nhập định an toàn cho học viên nào có thể tự ý ra khỏi xác, và làm việc ở nơi khác tại cõi trần.

V. Những Cấp Lớp
Trong phần trên ta có ghi học trình của trường dự bị, và thấy rằng học trình liên quan nhiều đến:
–  Việc mở mang hạ trí,
– Đặt nền tảng cho việc xây dựng công chuyện về sau này,
– Việc học hỏi phần lý thuyết và các luật huyền bí mà huyền bí gia chân chính sẽ về sau dựa vào đó cho việc làm thực tiễn của mình.
Ta cũng thấy là nhiều điều được dạy tương ứng chặt chẽ với giáo dục của thế giới bên ngoài, và trường cần theo sát những trung tâm tư tưởng thời đó. Nay ta nói về công việc của học viên, phương pháp hướng dẫn từ từ cho đến khi anh đủ sức vào trường cao hơn.

1. Thời biểu
Tất cả công việc của trường dựa vào hiểu biết huyền bí về thời giờ và các mùa trong năm, và theo sát hai  chuyện sau:
a. Nói về trường ở bắc bán cầu năm học sẽ chia làm hai bán niên, nửa năm đầu khi mặt trời đi lên phương bắc học viên nỗ lực thu thập kiến thức, và sau sáu tuần nghỉ ta có nửa năm chót dành cho việc thực tập điều được chỉ dạy trước đó.
Trong nửa năm đầu anh chuyên cần học tập, đến lớp nghe giảng, đọc sách, làm việc trong phòng thí nghiệm, dùng kính hiển vi, viễn vọng kính để mở rộng tầm nhìn của mình, và đem vào thể trí một khối lượng lớn dữ kiện khoa học. Tới phần nghỉ sáu tuần giữa hai học kỳ, anh được khuyên ngưng hoàn toàn mọi nỗ lực của trí não, ngoại trừ điều liên hệ đến việc thực tập tham thiền huyền bí. Anh sinh hoạt theo chu kỳ và tạm thời ngưng nghỉ, hết sáu tuần anh làm việc trở lại, có mục đích là:
– Hệ thống hóa khối thông tin anh nhận được
– Hiểu cho trọn vẹn các  chuyện đã học trước đây
– Thực hành những hiểu biết huyền bí nào được phép làm, với chủ đích khiến cho mình thành thạo và khám phá các điểm yếu.
Anh viết bài trong nửa năm cuối, giai đoạn ‘tối’ trong năm, tiểu luận hay sách hay tờ dữ kiện, là sản phẩm của thông tin được hấp thụ. Tài liệu hay nhất sẽ được trường xuất bản mỗi năm cho công chúng sử dụng. Bằng cách ấy anh phụng sự cho thời đại và thế hệ của anh, và giáo dục con người theo hiểu biết cao nhất.

b. Y hệt như vậy, việc học mỗi tháng của anh cũng được sắp xếp để phần khó hơn (liên quan đến thượng trí) sẽ diễn ra trong nửa phần của tháng gọi là phần ‘sáng’, còn việc làm trong nửa phần tối dành cho  chuyện về hạ trí, và cho nỗ lực lưu giữ những gì đã thu thập được trong các tuần trước. Mỗi ngày cũng chia làm hai phần giống y thế, giờ sớm sủa là để dành cho việc học về tài liệu có tính trừu tượng hơn và huyền bí, phần sau trong ngày dành cho loại công việc có tính thực tiễn hơn.
Căn bản của mọi tăng trưởng huyền bí là tham thiền, hay những giai đoạn thai nghén lặng lẽ theo đó linh hồn lớn mạnh trong sự thinh lặng. Vì thế, cho mỗi học viên trong ngày có ba lần tham thiền, lúc bình minh, đúng ngọ và lúc hoàng hôn. Thời gian đầu mới vào trường, mỗi buổi tham thiền vừa nói dài 30 phút. Về sau tăng lên thành một giờ cho mỗi ba buổi tham thiền huyền bí trong ngày; và tới năm cuối anh sẽ dành ra năm tiếng một ngày để tham thiền. Khi làm được và có kết quả, anh sẽ có thể chuyển sang trường cấp cao. Đó là thử thách lớn và là dấu hiệu đã sẵn sàng.
Giờ học trong trường bắt đầu lúc bình minh và chấm dứt lúc hoàng hôn. Sau mỗi lần tham thiền, học viên có một giờ để nghỉ ngơi, dùng bữa và giải trí. Mỗi tối tất cả học viên dành ba mươi phút kiểm lại công việc trong ngày và được yêu cầu đi nằm lúc mười giờ tối.
Thời gian học trong trường tùy thuộc hoàn toàn vào sự tiến bộ của học viên, khả năng hấp thu bên trong và đời phụng sự bên ngoài. Do đó nó tùy vào mức tiến hóa của học viên lúc họ gia nhập trường. Ai mới bước vào đường Dự Bị sẽ học trong trường từ năm đến bẩy năm và có khi lâu hơn nữa; ai đã quen thuộc và ai đã có chứng đạo trong những kiếp trước sẽ chỉ học ở trường một thời gian ngắn, lướt mau lẹ qua học trình và chỉ học để sử dụng phần kiến thức được lưu giữ trước đây. Những người này sẽ ở trong trường từ một tới năm năm, thường là ba năm. Phần hiểu biết bên trong của họ sẽ được mở mang bằng cách khuyến khích họ chỉ dạy cho các huynh đệ trẻ hơn.
Học viên ra trường không phải vì qua được kỳ thi bên ngoài mà chỉ do nhận xét của vị Hiệu Trưởng, có quyết định dựa trên kết quả huyền bí trong các thể của học viên, sự trong sáng trong mầu sắc của hào quang, và tính chất đời anh cùng điểm chính trong làn rung động của anh.

2. Việc Học
Trước tiên và trên hết thẩy là việc tập tham thiền do vị Hiệu Trưởng chỉ định. Một hay hai lần trong năm vị Hiệu Trưởng trường cấp cao mà trường dự bị có liên hệ sẽ duyệt xét học viên để cho lên lớp, và sau khi hội ý với vị Hiệu Trưởng trường sau, chỉ định loại tham thiền đặc biệt theo nhu cầu của học viên. Mỗi năm một lần vị Chân sư phụ trách cả hai trường cũng duyệt xét tương tự các học viên, và cho vị Hiệu Trưởng hay cần có điều chỉnh gì. Nhắc lại là mối liên hệ thầy trò có tính cá nhân, và tuy Ngài có thể thường xuyên liên lạc riêng với trò, điều này không ảnh hưởng đến việc duyệt xét chính thức của Ngài về hào quang chung của nhóm trong trường.
Thứ hai là học môn khoa học về:
– Tiểu vũ trụ: cơ thể học, sinh lý học, sinh học, thể sinh lực và các đề tài liên hệ như từ lực (magnetism), địa chất học, sinh vật học, thảo mộc học, sử học
– Đại vũ trụ: các luật về điện, fohat, prana và chất liệu cõi thanh; thiên văn học và chiêm tinh học; huyền bí học về vũ trụ; đường tiến hóa của thiên thần; luật trong thái dương hệ; viễn cảm (telepathy); linh thị (psychometry).
– Trí năng: cõi trí, thể thượng trí, mầu sắc và âm thanh.
– Tổng hợp: toán học bậc cao, số học và biểu tượng học, luật về phái tính.
– Phát triển tâm linh: huyền bí học thực hành, hiện tượng tâm linh, thiên ảnh ký, nghiên cứu tiền kiếp, thuật đồng cốt và sự gợi hứng, các trung tâm lực trong tiểu vũ trụ và đại vũ trụ.
– Thực hành: phụng sự nhân loại; học cách nhóm làm việc; học về các thể thanh nhằm đạt được tâm thức liên tục; học về huyền thuật; học về cung thứ bẩy
Ta sẽ thấy rằng khi học viên hoàn tất học trình, anh có tiềm năng thành thuật sĩ (magician), và sẽ là thành viên còn phôi thai của Thiên đoàn. Anh sẽ được trang bị và sẵn sàng bước vào trường cấp cao, nơi anh sẽ được huấn luyện để sử dụng phần kiến thức đã hấp thu, tiếp xúc và chế ngự các đường tiến hóa thấp, hợp tác với các đường tiến hóa khác như thiên thần. Và khi các thể của anh liên hợp, điều chỉnh, tới cuối giai đoạn từ hai đến ba năm anh có thể sẵn sàng đứng trước Đấng Chứng Đạo.
Thứ ba là công việc dựa trên học trình ở trên và nhắm thẳng vào việc phát triển cá nhân, gồm các phần:
– Liên hợp các thể để tiếp xúc với chân nhân.
– Khai mở thượng trí
– Phát triển trực giác và sự thức tỉnh tinh thần
– Tìm hiểu làn rung động, cung, mầu sắc và tính chất của âm của học viên.
– Chủ tâm trau luyện mọi thể, bắt đầu với thể xác.
Khi các điều này được học hỏi đầy đủ, và kiến thức được áp dụng, những quyền năng tiềm ẩn của linh hồn  sẽ trở thành quyền năng linh hoạt. Trên hết thẩy, có nhấn mạnh vào sự kiện thuật sĩ chánh đạo (white magician) là người sử dụng mọi quyền năng và hiểu biết để làm việc cho nhân loại. Sự phát triển bên trong của anh phải được biểu lộ bằng hành động phụng sự trước khi anh được phép vào học trường cấp cao.

Theo:
Letters on Occult Meditation, A.A. Bailey.

 

Xem Các Bài về THIỀN (trong Mục Minh Triết Thiêng Liêng)