TẬP SAN PST 67

Lời  Mở  Đầu

 

Quý độc giả thân mến,

Khi Hội được thành lập năm 1875, phong trào tâm linh gây nhiều chú ý với hiện tượng đồng cốt, khả năng thông nhãn thấy cõi vô hình v.v. Do không có hiểu biết rõ ràng, các nhận xét đưa ra về hiện tượng có nhiều sai lầm nên một trong những việc mà bà Blavatsky phải làm là trình bầy chuyện thật sự xẩy ra, cùng chữa lại ý kiến không đúng về mặt tâm linh, tinh thần. HPB có thẩm quyền và là người thích hợp  cho vai trò ấy, vì chẳng những bà có khả năng mà điểm quan trọng còn là bà thuộc chánh đạo.
Vì thế, HPB viết nhiều bài vở giải thích cơ chế của cõi thanh, cách lực tác động, các yếu tố can dự mà luôn cả khuyến cáo về hiểm nguy của việc sử dụng lực khi người ta chưa sẵn sàng. Ngoài việc đưa ra hiểu biết đúng đắn, HPB còn trưng ra con đường cho ai thành tâm để có thể đi từ kiến thức đến giác ngộ. Bài Thuật Tiên Tri tiêu biểu cho chủ ý này.
Khả năng của bà xứng đáng cho ta tin tưởng vào các chỉ dạy của HPB, và nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng nói, nhưng khi sự tin tưởng ấy dẫn đến việc ta tự giới hạn tầm nhìn là gạt bỏ các hiểu biết đưa ra sau khi HPB qua đời, thì thái độ này tỏ ra sai lầm như giải thích trong bài Cách Đọc Sách.
Bí giáo (esotericism) đã có từ lâu nhưng hay được xem là điều bí ẩn, huyền hoặc; nhận xét ấy thay đổi nhờ HPB, do bài viết và sách của bà đã cho thấy đó là một khoa học với luật lệ chính xác, làm đề tài hóa phổ thông hơn. Nay ta theo đường hướng ấy trình bầy thêm chi tiết của khoa này, để làm chuyện tâm linh ngày càng sáng tỏ hơn, cho phép ta dần dần mở rộng tâm thức.
Khi áp dụng tính chất các cung vào tâm lý, ta khám phá nhiều điều thích thú và hữu ích, như khó khăn và thuận lợi khi thành phần cung đi theo đường 1-3-5-7 (cung 1-cung 3-cung 5-cung 7) hay 2-4-6; hay khi một thể có cung cùng đường hay cùng một cung với phàm nhân hay chân nhân  sẽ cho ảnh hưởng ra sao. Bài Tâm Lý Tinh Thần cho giải thích chi tiết về các cung, như người bạn mạnh về mặt minh triết của cung hai mà có mặt từ ái kém, anh được khuyên nên làm quân bằng là phát triển đặc tính sau nhiều hơn. May mắn là điều này không khó, với cách tập mở lòng thương yêu được Cyril Scott chỉ dẫn, khiến ai kiên trì thực hành có được tình thương thanh khiết và dẫn đến tâm từ hằng hữu. 
Một trong các lợi ích khi học MTTL là nhờ vậy ta có quan niệm đúng đắn và sâu xa về sự sống, như bài trình bầy mặt bí ẩn của đồng tính luyến ái và ung thư là các lực, giúp ta hiểu và nhìn hai bệnh theo cách chính xác hơn.

Kính,
Ban Biên Tập Phụng Sự Theosophia.

 

Mục Lục

Cách Đọc Sách
Xứ Bộ Phi
Karma
Thư Gửi Ông Sinnett
Tâm Thức Sau Khi Chết
Thuật Tiên Tri
Bí Giáo
Tập Thương Yêu
H.P. Blavatsky
Tâm Lý Tinh Thần
1001 Chuyện
Thế Giới Thiên Thần
Vị Chân Sư
Tin Tức
Hai Căn Bệnh
Ba Người Lính

 

Xem Tập San Lưu Trữ