TẬP SAN PST 65

 

Lời  Mở  Đầu

 

Quí độc giả thân mến,

Chữ Bí Giáo nay đã bớt đi ít nhiều vẻ huyền hoặc vì có nhiều trường hoạt động, nhất là trên internet, với chương trình học được thảo luận công khai. Để giúp bạn đọc phân biệt giữa các trường, ta có bài nêu ra những đặc điểm của một trường chân chính. Điều cần làm là nhìn ra sự liên tục từ nỗ lực của bà Blavatsky lập trường Bí Giáo năm 1888, đến các trường sẽ có sau này. Hình thức có khác, từ học viên được lựa chọn quây quần học tập quanh HPB, sang mô hình cởi mở hơn như thấy trong chuyện Vị Chân Sư thích hợp cho thế kỷ 20, và chắc chắn sẽ có sắp xếp mới mẻ nữa về sau, nhưng mục tiêu không khác.
Về sinh hoạt của hội viên, hai bài giới thiệu chi bộ tại nam California và nhóm học tại Texas chia sẻ với người đọc sự hào hứng, nhiệt thành của các bạn dự buổi họp ở hai nơi. Tâm tình gợi nên là ai đọc chỉ muốn được tới họp chung với mọi người, vì thật là vui và thân ái. Bài Điểm Sách kỳ này hơi dài nhưng rất lý thú; có vẻ như tiên đoán nói rằng con người sẽ không còn sợ hãi cái chết - vì cuối cùng sẽ biết được sự thật về sự tử - đang dần thành thực tại, với nhiều nghiên cứu khoa học góp phần vào việc đó, và nổi bật là công trình của tác giả Raymond Moody. Ông vừa cho ra tác phẩm đúc kết việc làm của mình về kinh nghiệm cận tử (near-death experience NDE), và kinh nghiệm chia sẻ giờ lâm tử (shared-death experience SDE), nội dung thật lạ lùng đáng cho bạn tìm hiểu kỹ thêm.
Ta đang ở trong những ngày đầu của kỷ nguyên mới nên có nhiều thay đổi trong cách làm việc của Thiên đoàn, lẫn tính chất nơi người phụng sự. Sự kiện năng lực mới tuôn vào địa cầu và hiểu biết mới đưa ra khiến cho đường đạo có đòi hỏi mới, và bài Ngũ Hành cho giải thích về nguyên nhân một số việc. Nó làm nổi bật ý rằng các sự kiện nơi cõi trần thật ra là kết quả của những hoạt động nơi cõi thanh. Chỉ bằng cách hiểu chuyện có nguồn gốc tinh thần ta mới nhìn đúng ra ý nghĩa sự việc ở cõi vật chất. Bài Dấu Vết (3) nối tiếp hai bài trước cùng tên, nên có lẽ bạn đọc cần xem lại các số PST đã qua để theo dõi được mạch lạc. Chót hết, tâm lý ngày càng quan trọng trong thời đại mới, và nhiều hiểu biết giá trị về tâm lý được đề cập trong hai bài Tâm Lý Tinh Thần và Tâm Thức Cao, Thấp.

Kính,
Ban Biên Tập PST.

 

Mục  Lục

Trường Bí Giáo             
Nhóm Học Texas          
Tâm Thức Cao, Thấp    
Chi Bộ Chân Lý            
Thư gửi ông Sinnett      
Thế Giới Thiên Thần     
Dấu Vết (3)                  
Thư gửi từ Ashram       
H.P.B.                           
Tâm Lý Tinh Thần        
Điểm Sách                    
Ngũ Hành                     
Vị Chân Sư                   
Nhạc Handel và Bach              
1001 Chuyện                 
Ba Người Lính