TẬP SAN PST #58

 

Lời Mở Đầu

 

Quí độc giả thân mến,

Số báo 58 này có một mục mới là Huyền Bí Học, bắt đầu với bài của bà Blavasky và những bài viết khác trích từ quyển The Esoteric Papers of Madame Blavatsky. Các tài liệu này cũng đã xuất hiện trong một số sách khác như The Secret Doctrine vol. 5, hay Collected Writings vol. 12, nên xin mời quý độc giả tra cứu thêm. Diễn giải rộng ra ý của HPB là hai bài của A.A.Bailey bàn về các trường dạy tham thiền trong tương lai, và điều kiện của con đường làm đệ tử.  Một ý đặc biệt ít được quan tâm là muốn vào con đường này, người ta phải có khả năng cho ra, tức phụng sự hoặc đóng góp một đặc tính cho nhóm. Ý được trình bầy để chữa lại lòng mong mỏi được nhận, được truyền bí pháp khi làm đệ tử. Mong đây là hiểu biết hữu ích cho mọi người, ngoài ra cũng là ứng dụng thực tế.

Mục này sẽ tiếp tục trong những số báo sau, với chủ đích cho người đọc chỉ dẫn đúng đắn mà bà Blavatsky đưa ra trong các tài liệu của trường bí giáo. Ban đầu chúng được dành riêng cho một nhóm nhỏ chọn lọc, nhưng sau khi bà qua đời, tài liệu được đưa ra cho công chúng trong bộ The Secret Doctrine và không còn giữ mật.

Huyền Bí Học có liên quan đến mục đích thứ hai và thứ ba của Hội, thế nên báo có những bài nghiên cứu của ông Geoffrey Hodson đi theo chiều hướng này. Bài chỉ dẫn cách tham thiền của ông đáng chú ý; hiện nay có quá nhiều sách vở, guru, lớp học dạy tham thiền, rất dễ làm người ta hoang mang không biết theo ai và phương pháp nào; với kinh nghiệm thực hành lâu năm của ông, ta có thể tin tưởng hoàn toàn những đề nghị được đưa ra. Nếu muốn, ta có thể dùng chỉ dạy này như là căn bản, để so sánh và đo lường mức đáng tin cậy của những pháp môn Yoga và thiền  đang được quảng cáo.

Một bài khác cũng liên quan đến mục đích thứ ba, nghiên cứu về người cứu trợ vô hình. Nó xác nhận khuynh hướng hiện giờ là đề tài tâm linh được xem xét với tinh thần khoa học, nói khác đi đại học có phân khoa nghiêm chỉnh tìm hiểu chuyện siêu hình, mạnh dạn trình bầy với công chúng mà không ngại phản ứng bất lợi, điều chỉ mới thấy lúc gần đây.

Chót hết, PST rất vui mừng cho tái bản quyểnChân Lý Hằng Ngàymà chi bộ Phụng Sự tại Sài Gòn đã in ra trước 1975. Muốn nhận sách tặng xin quý độc giả gửi email: Chị Phan Thị Bạch Nhạn, chanhhuynh@yahoo.com.

 

Kính,
Ban biên tập PST.

Mục  Lục