LỜI KHUYẾN CÁO

Có một luật kỳ lạ trong Huyền bí học đã được khẳng định và chứng minh qua hằng ngàn năm kinh nghiệm, cũng như nó biểu lộ không hề sai chạy gần như trong mỗi trường hợp từ khi hội Theosophia ra đời 13 năm qua. Vừa khi một ai thệ nguyện mình làm người 'Dự Bị' thì một số ảnh hưởng huyền bí xẩy ra. Điều trước tiên của những chuyện này là mọi việc tiềm ẩn trong bản tánh con người của họ được làm lộ ra ngoài; lỗi lầm của anh, thói quen, đặc tính hoặc ham muốn được chế ngự, dù xấu, tốt hoặc lưng chừng.
Thí dụ nếu đó là người có tánh hãnh diện hoặc ưa thích nhục dục, hoặc có tham vọng, do nhân quả hoặc do ...,  những tật xấu này chắc chắn sẽ hiện ra, cho dù xưa nay anh đã che dấu thành công và đè nén được chúng. Chúng sẽ hiển hiện ra trước mắt không gì ngăn cản được, và anh sẽ phải chiến đấu cực nhọc gấp trăm lần hơn trước, cho tới khi diệt trừ hết tất cả những khuynh hướng ấy trong lòng.
Mặt khác, nếu anh tốt lành, rộng rãi, trong sạch và , hoặc có bất cứ đức tính nào lâu nay tiềm ẩn và chìm khuất trong tâm, nó sẽ được mang lên mặt không thể cưỡng lại được y như những điều khác. Như thế một người văn minh không muốn được xem là ông thánh và do vậy tự khoác cho mình mặt nạ, sẽ không thể che dấu chân tướng của mình, hoặc thấp kém hoặc thanh cao.

 

ĐÂY LÀ MỘT LUẬT BẤT BIẾN TRONG HUYỀN BÍ HỌC

 

Khi ứng viên càng chân thành và có nhiệt tâm chừng nào thì tác động của luật càng rõ rệt chừng ấy, và anh càng cảm nhận sâu xa hơn thực tại và tầm quan trọng của lời thệ nguyện của mình.

 

 

Collected Writings, vol. 12

 

 

Aum

 

 

AUM

 

Aum là nguyên ngữ của Amen. Cả hai chữ có nghĩa xác nhận cái thực tại, sự hiện hữu của 'Thượng đế' không phái tính bên trong  chúng ta, 'Tôi là Cái Đó – Cái Đó là Tôi'.

Chữ Aum hoặc Om khi được ai rất thánh thiện và trong sạch xướng lên sẽ làm lộ ra hoặc khơi dậy chẳng những các quyền lực thấp có trong không gian và vạn vật mà ngay cả Chân Nhân hoặc 'Cha' trong lòng người. Khi được một người tốt lành vừa phải xướng lên theo đúng cách, chú ngữ sẽ củng cố anh về mặt đạo đức, nhất là khi định trí giữa hai lần xướng âm (lúc nhập thiền và lúc xả thiền) anh tham thiền mạnh mẽ về ý nghĩa chữ Aum trong lòng, tập trung mọi chú ý vào vinh quang không sao che khuất được . Nhưng tai hại sẽ đến cho ai xướng chú ngữ sau khi phạm lỗi nặng; vì anh chỉ thu hút vào bầu không khí không trong sạch của chính anh những lực và vật vô hình, những điều mà nếu không do hành động trên, không thể vượt qua được vỏ bao bọc thiêng liêng.

Để biết cách xướng thanh đúng chú ngữ, đầu tiên hãy thực tập bằng cách xướng ra tiếng, luôn luôn ở cùng cao độ và mỗi người phải tìm ra cao độ hay thang âm của riêng mình. Aum gồm có hai nguyên âm và một bán âm, bán âm này cần được kéo dài khi xướng thanh.

Chữ Om hoặc 'Om Mani Padme Hum' về mặt tinh thần có ái tính với những lực vũ trụ mà nếu không có hiểu biết về thứ tự của những âm trong câu, người ta đạt được rất ít kết quả. Om hay Aum có thể xướng thành hai, ba hay bẩy âm, cho ra những rung động khác nhau.

Aum có nghĩa hành động tốt lành mà không phải chỉ là nói suông, và ta phải nói thánh ngữ bằng hành động.

 

Collected Writings, vol. 12