TÂM LÝ TINH THẦN 17

Tâm Lý
Tinh Thần(tt)

Xem Mục TÂM LÝ TINH THẦN

Một trong những điều tôi nỗ lực làm cho nhóm đệ tử này là cho họ ý thức về vấn đề của phàm ngã họ, bằng cách cho họ biết những cung của mình để giúp họ làm phàm ngã qui phục chân ngã.Bạn có thể hưởng lợi ích từ việc này khi học về cung năm, dựa vào các chi tiết đưa ra trong các sách của tôi. Học viên sẽ được lợi rất nhiều nếu thu thập tất cả những dữ kiện có thể có được về hai cung chính của họ, với mục đích có áp dụng thực tiễn cho mình. Điều này đặc biệt có giá trị cho bạn vì cả hai cung phàm ngã và trí đều là cung năm.

Sáu tháng sau
… Lý do chính mà một thành viên đã rời nhóm và từ bỏ hết các trách nhiệm của anh là vì anh cần điều chỉnh vài chuyện riêng, và làm quân bằng một lỗi lầm nghiêm trọng đã phạm hồi hai kiếp trước. Khi trang trải xong karma và được tự do hơn, anh sẽ tiếp tục đường của mình. Trong lúc chờ đợi, các bạn đồng môn đứng yên lặng trung thành sau lưng anh, để anh được hoàn toàn tự do và khi sẵn sàng, khi được tự do thật sự, anh sẽ nhận ra trở lại mối liên hệ bên trong cũng như bên ngoài.

Nhờ thể tình cảm của bạn thuộc cung sáu mà phàm ngã tránh được một số điều.Như bạn biết, con người bạn có nhiều sinh hoạt về trí năng và ý chí, nhưng thể tình cảm phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ khiến bạn có thể biểu lộ tình thương mà bạn đã làm nẩy nở cao độ trong một kiếp trước. Kiếp này đối với bạn là kiếp làm quân bằng, và khi bạn trở lại kiếp sau, nó sẽ có phàm ngã cung hai, vì sự thể hiện của kiếp này cộng với kiếp vừa qua sẽ mang lại một phàm ngã cung hai được cân bằng một cách thông minh.
Dầu vậy, tôi muốn vạch ra cho bạn rõ vấn đề khi có:
- chân ngã cung một,                 phàm ngã cung năm,
- thể trí cung năm, và                 não bộ cung bẩy,
tức cả bốn thành phần thuộc đường lực cung một. Nó dẫn tới việc làm có nét thông minh cao trong nghề nghiệp bạn chọn cho mình, mà không có ảnh hưởng của trực giác. Tuy nhiên điều sau được trợ giúp nhờ sự kiện là vào lúc này, chân ngã cung một của bạn trụ vào thể tình cảm và do vậy, hỗ trợ lớn lao sự thể hiện của nó qua việc cho bạn năng lực tình cảm và tỏa ra nhiều sức thu hút tình cảm, nếu bạn muốn, mà ít khi bạn muốn như thế.
Lý do của việc ấy là tuy bạn có tiếp xúc với chân ngã rõ ràng, bạn lại có khuynh hướng biểu lộ đặc tính nổi bật của cung một là sự cô độc, cô lập (mà không phải là lòng chia rẽ, hỡi bạn, vì đó không phải là một trong những khuyết điểm của bạn), khả năng đứng một mình không gì lay chuyển. Như bạn đã đoán biết, phàm ngã bạn trụ vào thể trí vì đó là đường hòa hợp dễ dàng.
Từ nay cho đến hết kiếp hiện thời, bạn nên gắng sức chuyển sự chú tâm của phàm ngã vào thể tình cảm để nhờ vậy làm tình thương tràn đầy trong đời mình, biểu lộ mạnh mẽ và thông minh.Điều này cũng cho ra sự hòa hợp mật thiết hơn giữa phàm ngã và chân ngã bạn.

Sáu tháng sau
Tôi thấy rất khó gọi tên ảo ảnh làm cản trở sự biểu lộ hoàn toàn của chân ngã bạn, có lẽ ta gọi đó là’ ảo ảnh của hoàn cảnh liên tục’. Nó dẫn tới điều gần như không tránh được là tạo một bức tường gồm những chuyện nhỏ nhặt, không quan trọng, những tiếp xúc không đáng kể, bổn phận đơn điệu có sắp đặt và định sẵn, làm năm này rồi năm sau vì chúng là bổn phận của bạn và phận sự trong đời bạn, và cung cấp tài vật để thỏa mãn các nhu cầu của cuộc sống.
Chúng cho ra ảo ảnh chậm chạp trôi đi, và bạn ý thức nó cùng làm việc cực nhọc hằng ngày đằng sau bức tường ấy.Tình trạng đó dẫn tới trạng thái tĩnh và liên tục đặt điều kiện cho sự thể hiện của đời bạn.Đối với chuyện này, thỉnh thoảng linh hồn bạn chống đối việc ấy và sẽ ngày càng làm vậy nhiều hơn.Bạn cần sắp sẵn cho điều ấy. Bạn phải sẵn sàng với việc có cảm giác ứ tới cổ và bực bội khi đời bạn trôi đi theo đường định sẵn của nó. Và với sự ngán ngẫm này, bạn sẽ thấy người chung quanh không thông cảm. Vì vậy bạn cũng phải chuẩn bị cho thái độ ấy và chấp nhận nó mà không chỉ trích những ai không hiểu đúng hoàn cảnh bạn.
Từ trước tới nay, bạn xem những phút buồn nôn ấy như là sự nổi loạn phải bị đè nén ngay tức khắc, bạn gạt bỏ hết mọi ước nguyện muốn có thay đổi, xem đó như là ảo ảnh cản đường và luôn luôn tìm cách tin chọn lựa của bạn về điều ổn định, an toàn và quen thuộc là hoàn toàn đúng. Quả thật khi ấy những chọn lựa như thế là đúng, nhưng không phải nó luôn luôn đúng cho dù hoàn cảnh khiến bạn giữ lấy điều đã biết và quen thuộc.
Này bạn, hãy tìm cách làm cho mình sống động và hăng hái với tương lai bằng bất cứ giá nào. Chớ bao giờ nấp đằng sau tư tưởng về thành quả trong quá khứ hay về thành quả trong kiếp tương lai; mà hãy học nhận biết cơ hội khi nó đến trong tâm tưởng, và sẵn sàng thay đổi nhịp ổn định của phàm ngã loại cao với thái độ hăng hái hướng tới trước của người phụng sự có tầm ảnh hưởng rộng. Thay đổi khi ấy sẽ tới vì thái độ bên trong của bạn đã dọn sẵn con đường.
Hỡi bạn, đôi khi tôi tự hỏi bạn sẽ nhận biết chúng không, biết chúng thực sự là gì ? Liệu bạn sẽ thấy cửa mở dẫn tới một đời trọn vẹn hơn và phong phú hơn ? Tôi kêu gọi bạn hãy sẵn sàng, và sẵn sàngcho việc thoát khỏi ảo ảnh của điều quen thuộc, của gia đình và môi trường chung quanh.

Sáu tháng sau
Này bạn, trong người bạn vào lúc này có khơi dậy lòng muốn có biến đổi và chống đối mà trong đó có mầm giải thoát. Điều ấy có làm bạn ngạc nhiên không ?Bạn chưa biết rõ về mục tiêu và chiều sâu của chúng. Bạn phải nhớ rằng lòng chống đối có thể dựa trên ham muốn hoàn toàn ích kỷ, muốn có lối sống mà phàm ngã bạn có thể đòi hỏi; mà nó cũng có thể do chân ngã sinh ra và đó là trường hợp của bạn.
Một trong những điều đầu tiên mà người chí nguyện phải học là bản chất thực của điều gì hướng dẫn và chi phối họ. Với đa số nó là một khía cạnh nào đó của phàm ngã, hay là trọn phàm ngã; với một số ít đó là chân ngã; với một số khác sự thúc giục có thể là do mặc cảm tự ti và phản ứng tiếp theo của sự chống đỡ được cẩn thận suy tính. Với số khác nữa nó có thể là hoàn cảnh, ý thức chủng tộc, dư luận hay ai mà họ liên kết do mối dây từ xa xưa, nhân quả hay trách nhiệm tự đặt ra cho mình. Ở đây tôi sẽ cho bạn hay vài điều có thể giúp bạn sống đời trọn vẹn hơn và có biểu lộ chân ngã sâu xa hơn.
Mối liên kết với linh hồn bạn là thật và không phải mới có trong kiếp này.Vì vậy nó là một trong những yếu tố ổn định trong đời bạn.Trí năng của bạn có phẩm chất cao, dễ dàng đáp ứng với trực giác và sự tỏ ngộ, bạn cũng làm chủ thể tình cảm của mình. Phàm ngã của bạn có biểu lộ tốt đẹp trong đời, và bạn có đời sống tinh thần trung thành và tiến bộ, tới mức làn rung động của bạn đôi lúc vươn lên trên mạnh tới mức lọt vào bìa vòng ảnh hưởng của Thiên đoàn. Đây là chuyện hiếm thấy.
Nhưng nó không vươn ra ngoài và đi xuống.Năng lực đi ra của bạn làm như bị ngăn lại, và sức tỏa rộng của bạn không tương xứng với đời sống tinh thần bên trong của bạn.Hẳn bạn nhớ là mấy năm về trước, tôi viết cái nốt bạn nên có là sự tỏa rộng. Trong nhiều năm tôi theo dõi thấy đời sống tinh thần của bạn hóa nồng nhiệt dần ở cõi thanh, nhưng rồi đứng lại không biểu lộ nơi cõi trần trong cuộc sống hằng ngày. Tôi không nói ở đây sự biểu lộ cá tính hay điều mà thông thường người ta cho là tốt lành. Tôi muốn nói đến ảnh hưởng tỏa ra có hiệu quả.
Điều gì sinh ra việc ấy, hỡi bạn ? Tôi thấy đó là do hoàn cảnh bên ngoài và tính cảm thụ bén nhậy với đời sống tình cảm và trí tuệ của người khác. Hãy suy gẫm kỹ lời này.Sự nhậy cảm làm ngăn lại không cho có biểu lộ, cộng thêm những lần suy đoán sai lầm về bổn phận. Này bạn, há bạn không biết là ai tới giai đoạn tiến hóa như bạn sẽ thành trung tâm chiếu sáng ở mức rộng lớn đáng kể ? Với bạn, tiềm năng tỏa sáng có đó nhưng trở thành không hiệu quả, do phản ứng của bạn với chi tiết bên ngoài của cuộc sống dưới trần, và với phản ứng của ai chưa phát triển bằng như bạn. Nói vậy có khó nghe chăng ? Hãy xem xét ý này với lòng từ bỏ mà bạn đã phát triển nhiều và theo với thời gian, bạn sẽ thấy là tôi nhận xét đúng.
… Hãy áp dụng và diễn giải trở lại tánh từ bỏ rồi nhiều việc sẽ tỏ lộ cho bạn.Tôi không thể nói rõ hơn. Phận sự của tôi là chỉ đường, và của bạn là hiểu đúng cách và rồi đáp ứng… Nếu bạn thấy được mình đúng như bạn là, bạn sẽ thành người phụng sự linh hoạt, rạng rỡ, khôn ngoan. Nhưng bạn dấu hết những điều ấy đằng sau bức tường dựng nên do bản tính nhậy cảm quá độ, và cũng do ảnh hưởng của vài người. Hãy ra khỏi bức tường ngăn trở ấy, bạn à, và hãy là chính bạn để giúp những ai mà đang bạn phụng sự - hãy là điều là bạn.

Ba năm sau
Khi vị Chân sư xem xét học trò ngài mỗi năm, ngài có được hiểu biết rõ rệt về học trò rất khác với điều ngay cả bạn bè thân nhất hay gần nhất trên trần có được. Những người sau thường không nắm lấy các điều thiết yếu về sự sống, vì họ chú tâm đến chi tiết và những điểm nhỏ nhặt trong sự biểu lộ hằng ngày, cũng như bề mặt bị lầm lẫn với bề sâu.Tuy nhiên bề sâu là điều mà Chân sư thấy, đặc tính thiết yếu là điều mà ngài nắm bắt cùng nhu cầu chính lộ ra nơi họ.
Vậy, này bạn, điều gì nằm sâu thẳm trong phàm ngã của bạn kiếp này ?Tôi không nói đến chiều sâu của chân ngã, mà nói tới điều riêng biệt ẩn dấu đang phấn đấu để biểu lộ trong trọn kiếp hiện thời. Đặc tính chính yếu của bạn là gì ? Nơi đây tôi muốn đề cập tới đặc tính nổi bật mà theo kinh nghiệm sẽ tỏa rạng trong đời bạn, và do vậy là phương tiện chính cho bạn để làm việc.
Nhu cầu cần hơn hết cho bạn trong kiếp này là gì ? Giản lược chuyện để chỉ còn lại những đòi hỏi của đường Đạo ở mức của bạn, và bạn sẽ thấy có ba việc căn bản phải thể hiện, trước khi có thể tiến một bước thật xa trên đường. Bạn để ý thấy là tôi không quan tâm đến lỗi lầm hay thất bại của bạn. Những điều này không tránh được và tương đối không quan trọng, vì người ở mức độ như bạn luôn ý thức có chúng, và ta có thể tin là họ sẽ làm những bước cần thiết để sửa lại.
Tôi đã theo dõi bạn nhiều năm. Bạn có tiến bộ đều đặn về mọi mặt nhưng đã tới một điềm mà chuyện thiết yếu là ai tới đó cần làm một nỗ lực vượt bực, dựa trên nhận thức và suy xét rõ ràng. Để giúp bạn làm nỗ lực tột độ ấy trong đời, tôi muốn bàn tới ba điểm và theo cách mà chỉ có bạn hiểu và không ai đọc thư này hiểu được dụng ý của tôi. Thế thì, này bạn, điều chi là nhận thức đặc biệt mà kiếp này nên giúp bạn biểu lộ ? Điều chi nằm sâu trong bản thể của bạn muốn được lộ ra ? Đặc tính thiết yếu nào mà bạn nên tỏa rộng ?
Tôi sẽ nói thật với bạn điều tôi thấy, để nhắc bạn là sự thật mà bạn thấy sẽ làm thay đổi và chi phối đời bạn. Thành ra bạn phải xem gợi ý của tôi tuy có giá trị, nhưng trước hết chỉ là đề tài của việc tìm hiểu tinh thần rõ ràng, được thực hiện với cái trí cởi mở, và việc sẵn lòng nhìn nhận chúng là đúng và phải, khi kết luận riêng và trực giác xác nhận sự đồng ý của bạn. Đây là những nhận xét của tôi.
Nét mỹ lệ ẩn dấu đang tìm cách thể hiện trong đời bạn là khả năng dùng văn tự để khiến người khác dừng lại và do vậy, đặt bước trên đường Trở Về. Chắc chắn điều ấy làm bạn ngạc nhiên, nhưng khả năng có vẻ không thể viết một bức thư trôi chẩy, thí dụ vậy, hay lời kêu gọi hùng hồn, hay gợi nên những chữ có sức làm chú ý mà bạn cảm thấy đang sôi sục trong lòng, chỉ là cho thấy phàm ngã bị ức chế mạnh mà bạn có thể vượt qua, nếu muốn. Chữ là sự biểu lộ của linh hồn khi được dùng đúng đắn. Bạn không dùng những chữ  đó, mà bạn có thể nếu quyết tâm muốn vậy. Thuật viết thư tinh thần sẽ khiến nét mỹ lệ bên trong lộ ra, và làm việc phụng sự của bạn được hay hơn.
Đặc tính thiết yếu mà bạn cần tỏa ra là sự cầm giữ có hiểu biết những ai mà bạn có trách nhiệm, đặc tính này có tiềm năng, đó là khả năng cầm giữ người khác do lòng thông cảm của bạn.Họ cảm biết điều đó cho dù bạn không chủ ý biểu lộ nó. Căn bản mà nói nó vẫn có tính chủ quan.  Đặc tính như thế, ràng buộc mạnh mẽ và lâu dài, có giới hạn cũng như điều lành.
Người ta có thể bị cầm giữ quá sát với bạn mà không có lợi cho họ, và luôn luôn chỉ những ai yếu đuối và ai chưa tiến xa mới bị cầm giữ như thế. Ai trong cảnh ấy có thể thành lệ thuộc vào kẻ ràng buộc họ, và do vậy không biểu lộ được chính mình, sự yếu đuối của họ lại hóa mạnh thêm và họ có khuynh hướng về điều tiêu cực. Tuy nhiên mặt lợi ích của sự tỏa rạng này có nhiều trong bạn, và phải được hữu ý làm gia tăng.
Nhu cầu chính của bạn là sự tự do, là giải thoát, và bạn biết điều này. Tôi không muốn nói tự do khỏi luân hồi, hay giải thoát khỏi áp lực của đời sống, mà là sự tự do của vị du tăng - sanyasin khi họ đi ta bà trong ba cõi - không ai canh chừng hay xen vào ngoại trừ linh hồn của chính họ. Ấy là sự tự do cho ra giúp đỡ về trí tuệ, đáp ứng về tình cảm, và thì giờ cõi trần khi bạn muốn.
Chúng không được gợi nên do thói quen hay yêu cầu của người khác, mà là đóng góp của linh hồn về nhu cầu đang có. Đáp ứng của bạn không phải luôn luôn cho nhu cầu, đúng thế chăng, hỡi bạn ?
6…Tôi muốn thấy bạn tiến xa trong kiếp này như linh hồn bạn đã định, để kiếp sau khi trở lại, bạn có tâm thức cao và như thế bắt đầu việc phụng sự với nhiều phương tiện hơn… Về  nhiều mặt bạn không dấn bước cô lẻ trên đường. Đời sống tinh thần có đầy nghịch lý. Ta muốn phát triển sự hợp nhất với muôn loài, mà cùng lúc ta phải học những bài học về sự đơn độc và cô lập. Thí dụ sự đơn độc lớn lao là thử thách tột cùng cho lần chứng đạo thứ tư. Hãy nhớ điều ấy.Tuy nhiên, này bạn, không bao giờ bạn cô đơn và bạn cũng cần giữ điều này trong trí. Nói cho sát thì đó là câu hỏi về khả năng nhận biết ai là bạn đường của mình, ai là bạn trong cõi tâm linh.

 

Một năm sau.
Người Huynh đệ của tôi,
Tôi gọi bạn như vậy theo nghĩa gì ?Bởi cách gọi ấy không phải là lời nói suông mà có ý nghĩa sâu xa.Nó đặc biệt là vậy trong trường hợp của bạn và muốn nói đến sự liên hệ riêng biệt của bạn với tôi.Thư vừa rồi hẳn phải cho bạn thấy tôi thấu hiểu bạn và bản chất của bạn sâu tới bực nào, cũng như tôi hiểu vấn đề, giới hạn và khả năng của bạn ra sao.Mỗi bậc Thầy cần phải có sự thấu hiểu như thế, và biết không sai chạy điều gì trong tâm trí đệ tử của mình.Ngài phải hiểu động cơ gì thúc đẩy anh hành động. Khi có liên hệ do nhân quả cùng với liên hệ tinh thần, khi nhận biết là đôi bên có cùng mục tiêu, và thêm vào đó là quá khứ có sự thân thiết khi vị Thầy chỉ mới là đệ tử và người đệ tử ngày nay lúc ấy chỉ mới là người chí nguyện, thì chữ ‘Huynh đệ của tôi’ có ý nghĩa sâu xa hơn.
… Tôi muốn bạn để ý là trong những huấn thị đưa cho bạn năm ngoái và năm nay, bạn có trọn loạt chỉ dạy đủ cho hết kiếp này của mình. Hãy đọc cả hai huấn thị đều đặn mỗi tháng một lần, để nhờ đó khơi dậy trở lại sự ưa thích và hăng hái của bạn. Có nhận xét lý thú là người ta thường được chứng đạo sau năm mươi tuổi. Lý do là nếu người đệ tử đạt được khả năng trì chí cần có và lòng hăng hái phải có, tôi muốn nói là mục tiêu sống động, khi ấy người ta tin tưởng là anh sẽ sử dụng một cách khôn ngoan khả năng có được, biểu lộ sự chừng mực cần thiết, và tiến bước với lòng khiêm tốn và cẩn trọng.
Tôi cho bạn biết nhiều điều trong hai huấn thị chót này, chúng tóm gọn chỉ dạy mà tôi đã cho bạn từ đầu tới nay.Hãy suy gẫm về chúng. Hành động theo chúng, từ đó củng cố Ashram và trưng cho vị Thầy thấy một người phụng sự khôn ngoan và một bạn đồng hành tinh luyện trên đường Đạo.

Gần hai năm sau.
…Nói về mặt bí truyền thì bạn đứng một mình; bạn sống đời cô độc vì không có ai chung quanh chia sẻ cùng nhận thức tinh thần và có cùng tính chất với bạn. Bạn có thể bác bỏ điều ấy, vì đời bạn rất bận rộn.Cuộc sống không ngừng có điều tỏ lộ, có cái ta nhận biết mà có cái trôi đi không được nhận ra.Việc nhận ra một loại cô độc tinh thần là điều mà tất cả người chí nguyện phải trải qua; nó là thử thách về sự buông bỏ tinh thần mà mỗi ai như thế phải đạt được.
Người ta phải đối diện với sự đơn độc này và thấu hiểu nó, và nó sinh hệ quả là hai nhận thức, đầu tiên là nhận biết vị trí đúng đắn của bạn trên thang tiến hóa, hay trên đường Đạo, thứ hai là sự trực nhận điểm tiến hóa của những ai mà ta gặp trong cuộc sống. Vì trong một thời gian dài mỗi người trong Ashram không chịu làm một trong hai việc này. Đó là lòng khiêm tốn giả tạo mà trên thực tế gần như là việc thiếu thành thật, khiến anh không sáng suốt nhận ra thứ bậc, một nhận thức mà cần có óc thông minh và không cần lòng kiêu ngạo.
Ít người dám tin là họ nhìn kẻ khác đúng như kẻ ấy là, vì e sợ mình có óc chỉ trích, vì thật khó mà phát triển sự thông cảm thương yêu dẫn tới việc nhìn mọi người một cách đúng đắn, tật xấu lẫn tánh tốt, điều nhỏ mọn lẫn chuyện vĩ đại, mà vẫn yêu quí họ như trước và lại còn thương mến nhiều hơn.
Bạn phải chủ tâm phát triển sự cô đơn huyền bí này mà không để mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy. Nó là sự đơn độc dựa trên thành đạt của linh hồn, mà không dựa trên tinh thần chia rẽ … Đây là điểm bạn cần nhất để tập luyện lúc này. Nó sẽ cần bạn chủ ý và rõ ràng rút lui mà cùng lúc dẫn tới sự biểu lộ nồng hậu hơn tình thương ở cõi trần.
… Trong cảnh cô độc không có lòng sầu não chán chường, không có việc rút lui tức bực, và không có lòng chia rẽ.Đó là nơi mà bạn đứng với lòng từ bỏ và vô úy, và trong sự yên tĩnh rất mực, đức Thầy tới và không có sự cô độc. (còn tiếp)

Theo:
Discipleship in the New Age, vol. I, II
A.A. Bailey.