TẬP SAN PST 73

Quý độc giả than mến,

Báo kỳ này có hai bài về việc xuất hồn, cả hai đều xẩy ra không tự ý, tuy nhiên một người khi ra ngoài xác than vẫn còn giữ ý thức và nhớ lại mình đã làm gì, và trường hợp sau thì không nhớ. Bài Hỏi & Đáp cho giải thích chuyện sau; về trường hợp đầu, hiện nay việc xuất hồn đang dần trở thành một khoa học sử dụng kỹ thuật tối tân về âm nên tương lai rất là hứa hẹn. Bài Mắt Thiên Thần nói về kinh nghiệm ‘bay’ mà chắc nhiều người có.
Dầu vậy, đi đôi với việc có them hiểu biết là nhu cầu sử dụng hiểu biết sao cho đúng đắn, là phát triển phần tâm để hướng dẫn phần trí. Bài1001 Chuyện nhắc nhở sự cần thiết giữ vững ý niệm về con đường Đạo trong tâm não, để không bị lạc bước và mê hoặc với hiểu biết ngày càng nhiều và lý thú. Một trong những vai trò của Hội là làm việc chỉ đường như bà Blavatsky ghi, là hội được lập để con người biết là có Theosophia hay MTTL trên đời.Vai trò ấy quan trọng vì ngày nay các tôn giáo với tín điều sai lạc đã mất thẩm quyền hướng dẫn. Phần bí truyền của tôn giáo dần trở thành công truyền khi nhân loại có trí tuệ phát triển hơn, do đó mục đọc kinh Tân Ước trong số 72 được tiếp tục ở số này với bài Sợi Thừng. Cách làm việc của người phụng sự, Ashram, Chân sư và Thiên Đoàn được trình bầy trong bài Sức Thu Hút, và bài Cách Thương Yêu cho nhiều ý về tình thương tinh thần, cách biểu lộ tình thương sao cho đúng đắn và hiệu quả.
Người Hoa là sắc dân đông đảo nhất trên thế giới, nhưng hẳn bạn đọc sẽ ngạc nhiên khi biết là có ít tài liệu TTH bằng Hoa ngữ ! Giống như tình trạng VN, Trung Hoa có một số chi bộ TTH hoạt động tới năm1949, nhưng sau khi có chính quyền cộng sản tại Hoa lục thì mọi việc ngưng lại. Nay chỉ còn chi bộ tại Singapore, và chi bộ kêu gọi được trợ giúp trong việc dịch sách TTH sang Hoa ngữ, mời bạn đọc bài TTH tại Trung Hoa để biết thêm. Cũng về đề tài tương tự, ta khám phá là đã có chi bộ TTH sinh hoạt tại Hà Nội ít nhất từ năm 1937 và rất có thể nhiều năm trước đó nữa. Bài Hỏi & Đáp có chi tiết bổ túc cho lịch sử hội TTH tại VN.
Sang lịch sử hội quốc tế, trong số này PST khởi đăng hai loạt bài mới, một là quyển nhật ký của ông Olcott vị Chánh Hội Trưởng đầu tiên, và bài khác dịch từ quyển The Esoteric Life of Madam Blavatsky, tácgiả Daniel Caldwell, nhằm cho độc giả Việt có các tài liệu cần biết về Hội. Chót hết, loạt bài Tâm Thức Tinh Thần Thư Gửi Ông Sinnett chứa  đựng nhiều chỉ dạy của cácbậcThầy cho ai cố gắng sốngtheo MTTL, mong bạn tìm được chỉ dẫn hữu ích cho trường hợp của mình.

Kính,


Ban biên tập Phụng Sự Theosophia.

MụcLục

PhỏngVấn                                                                                                                              
Sợi Thừng và Dòng Sông                                                                      
Tinh Linh tại Findhorn                                                                         
Con Người: Phần Lịch Sử Lãng Quên                          
Thông Thiên Học tại Trung Hoa                                     
Thư Gửi Ông Sinnett                                                                            
Các Thể của Con Người                                                                      
Lịch Sử Hội: Những Ngày Đầu                                     
Mắt Thiên Thần                                                                                                
Cách Thương Yêu                                                                                           
Đời Huyền Bí của Bà Blavatsky                                               
Tâm Lý Tinh Thần                                                                                            
Nhạc Moussorgsky                                                                                      
Sức Thu Hút                                                                                                              
Vị Chân Sư                                                                                                                              
1001 Chuyện                                                                                                              
Hỏi & Đáp