TẬP SAN PST #57

 Quí độc giả thân mến,

Như đã thưa trong những số trước, báo PST 57 nay khởi đăng chuyệnWe Know These Mencủa tác giả Wilfred Brandon. Càng ngày đề tài về thế giới siêu hình càng được chú ý và nghiên cứu một cách khoa học, từ mấy năm qua các đại học Mỹ và Anh có nỗ lực tìm hiểu về vấn đề tái sinh,  khoa học gia hoặc xem xét những trường hợp trẻ nhỏ nhớ lại tiền kiếp, hoặc so sánh thương tật của kiếp trước mà trẻ cho là mình đã sống với thương tật của trẻ sinh ra trong kiếp này, để xem có liên kết. Nghiên cứu được sách vở trưng ra cho công chúng xét đoán, và một tác phẩm như vậy  được tóm lược trong bài Tái Sinh?
Nói về việc học hỏi chuyện vô hình thì ta có tình trạng lý tưởng khi sách được khoa học gia và người có khả năng tâm linh soạn chung.  Một trường hợp như vậy là hai ông bà Bendit, bà Phoebe có thông nhãn (clairvoyance) còn ông Lawrence là tâm lý gia. Hai vị hợp lực cho ra nhiều sách tìm hiểu cõi thanh có giá trị, xác nhận chỉ dạy của MTTL về các cõi và những thể của con người; bàiThể Phách được soạn theo các tài liệu lý thú đó, trình bầy quan sát thực nghiệm và vài đề nghị ứng dụng hằng ngày.
Hai khía cạnh của việc tham thiền được đề cập trong số này, thứ nhất là sự định tâm có thể gây ra vài khó khăn, thứ hai là không nên lẫn lộn kinh nghiệm do ma túy mang lại với kinh nghiệm có được do công phu tham thiền. Lạt ma Govinda người Đức, sau khi nghiên cứu tư tưởng Phật giáo ông sang Miến Điện tu tập rồi đi Tây Tạng học thêm. Sở học sâu rộng về Phật pháp thêm với công phu hành trì khiến ông được xem là nhân vật uy tín cho ý kiến đáng tin cậy. Có một ngẫu nhiên lý thú là bàiDấu Vết (2)cũng đề cập đến duy thức học như lạt ma Govinda nhắc đến khi nói về thiền.
Chót hết, bàiNhững Nấc Thang Vàng(NNTV) xuất hiện vào những năm cuối đời của HPB tại Anh, ý  kiến hay gặp nói rằng mới đầu bài do Chân sư M. đưa ra, dành riêng cho các học viên của trường Bí giáo (Esoteric School hay E.S.), về sau bài được phổ biến rộng rãi cho hội viên. Sự truyền bá này  khiến vài chữ  trong bài được thay đổi cho hợp với quần chúng, do vậy nếu để ý ta sẽ thấy có hai văn bản cho bài NNTV đang được lưu hành với khác biệt nhỏ. Về sau, khi tiếp xúc với các Chân sư như thuật trong quyển Light of the Sanctuary, ông Hodson ghi lại ý kiến của các ngài về bài và số báo này hân hạnh được gửi chúng tới bạn đọc.

Kính,
Ban Biên Tập.

Mục  Lục