TÂM LÝ TINH THẦN (3)

 

(PST 60)

Vấn Đề:
Bạn có hai vấn đề, một là bộ tiêu hóa không ổn định, và hai là cái tôi quá mạnh, sự chú ý dồn vào phàm ngã và việc làm của nó thay vì vào linh hồn gợi hứng. Kết quả của khuynh hướng này là làn rung động có cường độ quá mức, làm tơi taû các thể. Phàm ngã bạn thuộc cung sáu khiến bạn gắn bó cuồng nhiệt với lý tưởng và chân lý theo như bạn hiểu; tính này cũng sinh ra sự nhất tâm khiến cho năng lực tụ vào đầu. Tình trạng được tăng cường do hình tư tưởng của thời Song Ngư (Pisces) của cung sáu vẫn còn bao trùm tây phương.
Khi năng lực cung 1 của chân ngã bạn tuôn xuống và hòa với lực cung sáu, nó ảnh hưởng làm cho sự tơi taû mạnh thêm, và phàm ngã có được nhiều lực vượt quá khả năng của nó. Năng lực này cũng không được phân phối đều, mà đi chính yếu vào huyệt cổ họng rồi tới huyệt đan điền (solar plexus), gây nên xáo trộn cho hệ tiêu hóa. Khi điều ấy thành thói quen thì ta có vấn đề rất thực.

Guru:
Có vài đề nghị:
1. Hãy quên mình bằng cách thương yêu người khác, và đừng làm cái tôi thỏa mãn qua việc không ngừng lo giùm chuyện của họ.
2. Bạn được trời phú cho lòng thương người và sự thông cảm. Hãy dùng nó như là linh hồn hơn là phàm ngã. 
3. Học xếp đặt ưu tiên công chuyện và đừng quan tâm quá nhiều vào chi tiết nhỏ nhặt làm bận trí, do hoàn cảnh sinh ra hoặc người khác mang đến. Những điều ấy làm cái tôi thỏa mãn, vì bạn giải quyết chúng với sự hữu hiệu đáng khen. Thay vào đó hãy buông lơi và để sự sống làm việc nơi bạn và nơi người khác.
Khó khăn của bạn về bộ tiêu hóa sẽ được giúp đỡ và có thể không còn khi bạn tạo được mối liên hệ xây dựng giữa linh hồn bạn và phàm ngã, và khi bạn có thể sống trong tim và không sống nơi huyệt đan điền.
4.  Ý chí sùng tín (cung 6) nơi bạn phải được chuyển hóa thành mục tiêu (cung 1) vững vàng, có thứ tự của linh hồn. Ý chí sắt đá, quyết tâm của người chí nguyện một lòng một dạ phải biến sang mục tiêu vững vàng, mạnh mẽ, an tịnh của linh hồn. Cũng y vậy, lòng tôn sùng cuồng nhiệt một lý tưởng hoặc nhân vật này hay kia phải nhường chỗ cho lòng từ ôn hòa không thay đổi của linh hồn – lòng từ của linh hồn bạn đối với linh hồn người khác. Hãy có lòng xả kỷ không phải bằng cách tăng cường tính cách của cung 6 vì chúng tôi không muốn làm việc với ai cuồng tín, mà bằng cách làm tình thương nơi bạn sâu đậm hơn, bao trùm người khác. Việc đồng hóa mình với người sẽ cuối cùng giúp quên đi cái ngã nhỏ bé của bạn. Như thế bạn chuyển hóa khuynh hướng sùng mộ và cuồng tín của cung 6 thành tình thương và sức mạnh tinh thần.
Bạn cần phải học có sức thu hút (đặc tính cung 2), xây dựng thay vì phá hoại. Tập có lòng dửng dưng thiêng liêng (làm ngơ lời chê bai hay khen ngợi như nhau) có giá trị đặc biệt cho bạn; bạn sẽ có lợi nhiều nếu mỗi tối tham thiền năm phút về khả năng biểu lộ lòng xả kỷ tinh thần rất cần này.
Từ trước tới nay, sự quyết tâm của bạn có là dựa trên ước nguyện mang đặc tính cung 6, trong tương lai nó phải xây dựng trên sự tin tưởng thông minh, có đặc tính trí não. Ấy là điều rất khác biệt, bạn à.
Điều cần nhận biết là trong kiếp này, tình thương và phụng sự phải quản trị cách bạn thể hiện trong đời, nếu muốn có sự quân bình và đảo ngược lại tham vọng và lòng kiêu hãnh của cung 1, cùng với sự cuồng tín và khuynh hướng sinh ra huyễn mộng của cung 6.
Discipleship in the New Age,

Tâm Lý Tinh Thần

A.A.Bailey, vol. 1, p. 237.

Xem: