TÂM LÝ TINH THẦN (4)

 

 

Vấn Đề:
Bạn có hai vấn đề, một là bộ tiêu hóa không ổn định, và hai là cái tôi quá mạnh, sự chú ý dồn vào phàm ngã và việc làm của nó thay vì vào linh hồn gợi hứng. Kết quả của khuynh hướng này là làn rung động có cường độ quá mức, làm hư hại các thể. Phàm ngã bạn thuộc cung sáu khiến bạn gắn bó cuồng nhiệt với lý tưởng và chân lý theo như bạn hiểu; tính này cũng sinh ra sự nhất tâm khiến cho năng lực tụ vào đầu. Tình trạng được tăng cường do hình tư tưởng của thời Song Ngư (Pisces) của cung sáu vẫn còn bao trùm tây phương. Khi năng lực cung 1 của chân ngã bạn tuôn xuống và hòa với lực cung sáu, sự gẫy đổ được ảnh hưởng làm cho mạnh thêm, và phàm ngã có được nhiều lực vượt quá khả năng của nó. Năng lực này cũng không được phân phối đều, mà đi chính yếu vào huyệt cổ họng rồi tới huyệt đan điền (solar plexus), gây nên xáo trộn cho hệ tiêu hóa. Khi điều ấy hành thói quen thì ta có vấn đề rất thực.

Guru
Hãy quên mình bằng cách thương yêu người khác, và đừng làm cái tôi thỏa mãn qua việc không ngừng lo giùm chuyện của ai ai. Khó khăn của bạn về bộ tiêu hóa sẽ được giúp đỡ và có thể không còn khi bạn tạo được mối liên hệ xây dựng giữa linh hồn bạn và phàm ngã, và khi bạn có thể sống trong tim và không sống nơi huyệt đan điền.
Khó khăn có nguyên do từ cung sáu và cung một trong thành phần cung của bạn. Khi phàm ngã cung sáu của bạn làm việc không có ảnh hưởng của chân ngã cung một của bạn, và chú mục vào đích đã chọn, sự biểu lộ nơi cõi trần của bạn không gặp trở ngại nào, khi chân ngã cung một của bạn cũng hoạt động y thế thì bạn thực hiện được nhiều điều. Nhưng lúc này, chân ngã cung một thể hiện cùng với phàm ngã cung hai cho ra phá hoại nhiều hơn là sự thể hiện mục tiêu thiêng liêng của linh hồn.
Lấy thí dụ khi bạn giúp người khác, lòng sùng tín cung sáu khiến họ sợ và lánh xa, còn năng lực cung một thường làm rúng động thể nào yếu nhất của họ, và bạn đứng trơ trọi một mình. Đây là nét hay thấy của linh hồn cung một mới bắt đầu ý thức. Cách xử sự của bạn quá mạnh mẽ và lực tuôn tràn qua bạn có sức phá hoại lẹ làng cũng như tạo dựng mau chóng, đẩy lui ai mà bạn tạm thời thu hút đến với mình. Bạn cảm thấy hoang mang vì nhiều người trong tầm ảnh hưởng của bạn đã bỏ đi, nhưng lỗi chính yếu nằm ở bạn mà không phải ở họ. 
Ý muốn điều tinh thần khiến bạn nỗ lực tiếp xúc với Chân ngã, mà năng lực cung một của nó tuôn vào phàm ngã cung sáu đã gây ra phá hoại. Cách đảo ngược khuynh hướng này là hãy quên đi phàm ngã, không bận tâm đến những giao tiếp, giao dịch của cá nhân mà hăng hái làm công việc nhóm, tóm tắt là có sự buông bỏ.
Đừng làm chăm chăm làm một lòng một dạ, nó khiến đặc tính cung sáu mạnh thêm, mà cần phát triển tình thương bao trùm người khác, gạt bỏ phàm ngã mình; dùng tình thương sáng suốt cung hai để hướng dẫn lòng cuồng tín mù quáng cung sáu. Khi có sự buông bỏ và không đòi hỏi gì cho phàm ngã, bạn sẽ có được mọi điều. Khi đó bạn không còn đứng trơ trọi mà sinh hoạt như là điểm thu hút trong công việc nhóm. Đây là vấn đề lúc này cho bạn. Bạn phải học cách không đặt mình ra ngoài tâm điểm mọi chuyện (decentralise), bước ra khỏi tâm điểm của chính hoạt động của mình, học cách trở thành thu hút, và kiến tạo mà không tàn phá.
Hãy để người ta tự do trong mọi mặt, như bạn muốn tự do cho mình, và đừng tìm cách ảnh hưởng họ hoặc áp đặt ý tưởng của bạn vào họ.  Điều bạn hiểu về họ hoặc nhu cầu của họ (bất kể họ có thể thân cận với bạn ra sao) không nhất thiết đúng. Ý tưởng, phương pháp, và cách thức, đường lối sống bạn xem là hợp cho mình (và quả thật chúng hợp cho bạn), có thể hoàn toàn không nên có cho người khác, và nếu bạn áp đặt chúng vào họ, linh hồn kẻ ấy có thể mang họ ra khỏi vòng ảnh hưởng của bạn, để có tự do phát triển (ý này được thấy trong chương Anh, trang 175 quyển Vòng Tái Sinh, giải thích lý do thật của việc Charles mất con trai). Đề nghị cho bạn thấy manh mối nhiều chuyện có tính phá hoại trong nỗ lực hay nhất của bạn, và nó cũng gợi cho bạn phương pháp để giải quyết.
Bạn ra công giúp đỡ người khác mà không hề quên rằng mình là người giúp họ, vì thế luôn luôn có sự thu hút không ý thức ai cần được giúp tới bạn theo nghĩa cá nhân, và thường khi có việc họ rút lui không đến với bạn nữa. Giải pháp ở đây là bạn hướng dẫn cho họ đừng hướng về bạn, mà hướng về và thấy được linh hồn của mình. Khi không còn lưu tâm đến công chuyện của cái tôi nhỏ bé, những cái tôi nhỏ bé khác sẽ cảm được điều này và tìm tới bạn để được giúp đỡ.

Một trong những lợi ích của việc biết cung quản trị mỗi thể là nhờ đó người ta nhận ra cách nào dễ làm nhất trong việc trau luyện mình, bởi chuyện sẽ dễ hơn giữa những cung có ái tính với nhau. Nhắc lại thì cung một hợp với cung bẩy, cung hai với cung sáu, và cung ba với cung năm.
Phàm ngã bạn thuộc cung sáu, thể tình cảm của bạn cũng là cung sáu khiến bạn dễ bị mắc huyễn tưởng, ảo ảnh; thể xác thuộc cung ba. Đặc tính của thể xác khiến bạn có tính thực tế, thiết thực, là điều mà phàm ngã cung sáu rất cần, nhất là trường hợp người tiến xa. Nó giúp bạn thể hiện nơi cõi trần, là tụ điểm cho sự biểu lộ của linh hồn. Người cung sáu nên tìm hiểu kỹ về Luật Chu Kỳ, với sự tăng trưởng xẩy ra theo nhịp lúc thăng lúc trầm, vì tính có sinh hoạt cuồng nhiệt và cuồng tín của họ có thể được đảo nghịch lại bằng cách đối phó sáng suốt với nhịp lên xuống trong đời.
Có nguyên tắc là giữa phàm ngã và ba thể, phàm ngã luôn luôn nghiêng về hoặc chú trọng vào một trong ba thể, trong trường hợp của bạn đó là thể tình cảm cùng cung với phàm ngã. Về một mặt ái lực này làm tính chất xấu cũng như tốt của cung sáu hóa mạnh thêm. Việc phá hủy ảnh hưởng năng lực của cung sáu không phải là chuyện dễ. Để đảo ngược và làm quân bình tính chất cung một (tham vọng và kiêu căng) là cung của linh hồn và cung sáu (cuồng tín, huyễn tưởng), bạn thấy rằng trong kiếp này những cách duy nhất cho bạn biểu lộ mình là tình thương và phụng sự.
Cách biểu lộ tình thương của cung sáu thường có tính lý tưởng và cuồng tín, và thiếu tình thương đúng nghĩa, nó là sự áp đặt lên người khác điều mà người ta nghĩ là tình thương. Để chữa lại, chuyện bắt buộc là dùng tình thương và minh triết của cung hai chế ngự khuynh hướng này của cung sáu.
Thể trí bạn thuộc cung bốn 'Hòa hợp khi Xung Đột', nó là yếu tố làm giải quyết nhiều khó khăn mà phàm ngã cung sáu của bạn, cộng với thể tình cảm cung sáu, gây ra. Sự biểu lộ của cung bốn nơi phàm ngã là lòng quyết chí thương yêu – will to love, hoặc vật chất hoặc tinh thần. Sự quyết chí này khiến nó có ái tính với cung một, cho riêng bạn thì bạn cần chuyển hóa khuynh hướng hiến dâng và cuồng tín cung sáu thành tình thương và sức mạnh tinh thần. Sự quyết tâm (cung sáu) phải dựa trên khuynh hướng bao trùm mọi sinh linh. Từ trước đến nay nó là ước nguyện cung sáu, nay sự quyết tâm phải có niềm tin thông minh, có tính trí tuệ, là điều rất khác biệt, bạn à.
Người đệ tử thường khi mê mãi quá với việc cần làm khiến họ quên rằng đời phụng sự bên ngoài sẽ hóa khô cằn và đầy phàm ngã, trừ phi đi kèm với việc nhậy cảm ngày càng nhiều với động lực của linh hồn là tình thương và thông cảm. Hãy không ngừng tập luyện để có cảm nhận tinh thần đích thực, và đừng quá bận rộn với việc phụng sự khiến bạn quên đi bài học chính mình phải học.

 

Discipleship in the New Age, vol I p. 244.
Alice A. Bailey

Xem TÂM LÝ TINH THẦN (5)

Geese

Thông Báo
Hiện PST đang cần hình của hội quán Hội Thông Thiên Học Việ
t Nam trên đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận, trước 75 để đưa vào sách Theosophical Encyclopedia, ấn bản thứ hai. Rất mong quí độc giả trợ giúp bằng cách nếu có hình mặt tiền của hội quán xin vui lòng scan và gửi file theo email về cho báo. Xin đừng gửi hình bằng bưu điện vì nếu thất lạc thì rất đáng tiếc. Nếu quí vị biết ai khác có hình xin cho PST hay để liên lạc, ngoài ra PST cũng mong có được tất cả những hình ảnh khác về hội Việt Nam bằng cách scan hình như vừa nói.