THƯ ĐỌC GIẢ 9


...
From: @lifetech.com>
To: theo sophia <pstheosophia@yahoo.com>
Sent: 2012
Subject: Tim hieu su luan hoi tu kiep nay qua kiep khac
Xin chao PST,
Em la mot doc gia cua Thong Thien Hoc. Cuoi tuan qua, em co mot de tai nho nho trong pham vi su luan hoi giua kiep nay va kiep toi. Co nguoi khang dinh voi em la mot khi minh da la con nguoi, thi nhat dinh minh khong the tro lai lam mot sinh vat khac (vi du nhu dong vat chang han) ma chi la tro lai lam kiep nguoi. Em thi tin la neu minh tao nhung toi nghiep theo nhan qua ma noi, minh cung co the tro lai the gian nay qua mot daong vat o kiep khac (khong han chi la tro lai kiep nguoi). Chi co biet nhung bai bao hoac nhung thong tin tu noi dau de co the huong dan cu the ve de tai nay khong?
Em xin cam on Chi truoc,
XXX
From: theo sophia [mailto:pstheosophia@yahoo.com]
Sent: 2012
To: XXX
Subject: Re: Tim hieu su luan hoi tu kiep nay qua kiep khac
Hi Chị XXX,
Đúng là khi mình đã là con người thi mình không thể trở lại làm con vật. Lý do là sự tiến hóa luôn đi tới, con người đã qua những bài học của con vật thì theo luật tiến hóa, không cần trở lại giai đoạn thú vật bởi không có bài học nào cần phải học thêm. Nói rộng ra:
1. Một người đã xong trung học và nay lên đại học, mức tri thức đã phát triển ở bậc đại học thì cho dù có làm lỗi gì đi nữa về luân lý, đạo đức v.v., phạt họ bằng cách bắt trở lại bậc tiểu học thì không có lợi gì. Họ đã qua giai đoạn đó rồi.
2. Xin đọc thêm quyển Hành Trình một Linh Hồn trên trang web PST. Sách ghi khi con vật đã học xong bài học của giai đoạn thú và sẵn sàng bước qua kiếp người thì nó không tái sinh làm thú nữa mà chờ đợi ngày giờ thích hợp để bắt đầu kiếp làm người. Tiếp tục làm thú nữa không có lợi gì cho sự tiến hóa của linh hồn đó. Lý luận tương tự cũng áp dụng cho người.
Tuy nhiên luôn luôn có ngoại lệ. Đó là khi tâm tình, dục vọng của người quá mạnh, quá thấp, hợp với mức của thú về một mặt nào đó thì tạm thời thần thức của người bị vướng bận vào thú và cần được thanh tẩy. Có ba câu chuyện làm thí dụ cho điều này.
a. Xin đọc lại chuyện Vòng Tái Sinh cũng trên trang web PST, phần hai, nói về vị tăng lúc sống ưa thích mật mía, khi qua đời thần thức ông bị lôi cuốn vào con sâu ăn mật mía. Ông không thành sâu, mà chỉ vì lòng ham muốn trùng hợp với con sâu nên tạm thời phải liên kết với nó.
b. Cũng trong Vòng Tái Sinh, một vị sư khác ưa sắc dục, khi qua đời thần thức ông bị lôi cuốn vào con bê sắp sinh. Ông sẽ bị vướng bận vào con bê một khoảng thời gian, nhưng ông không phải là con bê.
c. Đây là trường hợp nhiều người thấy và kể. Ai làm nghề sát sinh thường bị lôi cuốn trở lại vào loài mà họ giết, thí dụ như heo, gà, và do nghiệp lực, kinh nghiệm trong một khoảng thời gian việc heo, gà bị giết cho tới khi hết nghiệp lực hay tỉnh ngộ. Họ bị ràng buộc vào đó và một cách giải nghiệp là tụng kinh cầu siêu cho họ. Có thể tìm xem chuyện này bằng cách google 'Phật Pháp Nhiệm Mầu'.
Thân,
PST.
From: @lifetech.com>
To: theo sophia <pstheosophia@yahoo.com>
Sent: 2012
Subject: RE: Tim hieu su luan hoi tu kiep nay qua kiep khac
Hello PST,
Em rat cam on Chi da cho em biet duoc giai dap thac mac. Em da tim duoc trang web cua Vong Tai Sinh va cung da goi thong tin cua Vong Tai Sinh cho nguoi doi tuong.
Chuc Chi mot ngay an lanh va hanh phuc.
XXX