THƯ ĐỌC GIẢ 8

 

...

From: @yahoo.com.vn>
To: pstheosophia@yahoo.com
Sent: 2012
Subject:
Sach dich "Vong Tai Sinh" bi thieu chuong "Hy Lap" roi ban oi. Neu thieu nguoi danh may thi gui ban scan phan do, toi se danh may gium cho.
XXX
Thưa Anh XXX,
Rất cám ơn anh đã nhắc nhở, xin gửi kèm đây chương Hy Lạp và tôi sẽ nhờ Webmaster thêm chương này vào trang web, và cũng rất cảm kích thiện ý của anh muốn đóng góp bằng cách type lại chương này. Mong anh có nhiều cơ hội phụng sự trong cuộc sống.
Kính.
PST