THÔNG TIN

 

1. Dưới đây là địa chỉ hai nơi họp cho hội viên Việt Nam, trực thuộc xứ bộ Hoa Kỳ,

Tại California:

Chi bộ Phụng Sự Chân Lý
9021 Sherlock Cir.
Garden Grove, CA 92841,  USA
Email: hiep6647@gmail.com

 

Tại Houston, Texas:

Nhóm Học CÙNG NHAU HỌC HỎI
1511 Holbech Ln
Channelview, TX  7753, USA
Email: VIETTHONGTHIENHOC@gmail.com
Tel: 832-378-VIET (8438)

 

2. Nếu bạn còn nhớ, quyển Theosophical Encyclopedia ra năm 2006 mà thiếu bài nói về Xứ Bộ Việt Nam, nay ấn bản điện tử của sách được bổ sung với nhiều bài mới, trong đó có bài Theosophy in Viet Nam. Tính ra trang web của sách có khoảng 1200 mục và được cập nhật luôn, rất hữu dụng cho việc tra cứu, đây là địa chỉ:
theosophy.ph/encyclo/index.php?title=Main_Page