MỤC ĐÍCH THỨ BA CỦA HỘI

 

(PST 60)

HUYỀN  BÍ  HỌC

Mục  Đích  Thứ  Ba  của  Hội  Thông  Thiên  Học

 

Cách đây vài ngày, một hội viên đã hỏi tôi: 'Trên phương diện Hội, phải chăng chúng ta đã thờ ơ với mục đích thứ ba ? Chỉ có rất ít hội viên đã trực tiếp khảo cứu những quyền năng ẩn tàng trong con người. Mục đích thứ ba cần được chú trọng nhiều hơn trong thời kỳ sắp đến hay không ?'
Chúng ta, hội viên Thông Thiên Học, có lưu ý đến việc khảo cứu Huyền bí học không ? Chắc là không tận tâm lắm.
Có hai cách hiển nhiên để khảo cứu:

1- Tìm hiểu bằng sự thực nghiệm trực tiếp.
2- Nghiên cứu những kinh nghiệm của người khác.

Trong hầu hết các ngành khoa học, phương pháp thứ nhì thường được áp dụng. Chỉ có một thiểu số thực nghiệm trực tiếp mà thôi. Nơi học đường thời trước, chúng ta có học chút đỉnh về khoa thiên văn, nhưng tôi đâu có nghĩ là nhiều học sinh đã sắm một thiên văn kính lớn và khởi sự việc quan sát cách trực tiếp. Nhưng điều đó đã xảy đến với tôi. Vậy thì tôi có thể nói: 'Tôi có chút đỉnh hiểu biết về thiên văn học.' Lẽ dĩ nhiên phần lớn sự hiểu biết của tôi là do nơi sách vở. Tôi cũng không cho rằng sự nghiên cứu về thiên văn có nghĩa là khám phá vài điều mới mẻ, nhưng ít ra tôi đã chứng minh được vài điểm mà tôi đã đọc trong sách và đa số học sinh không đi xa như tôi. Thiết tưởng trong những ngành khoa học khác thì sự việc cũng tương tự như vậy. Một người có thể biết khá nhiều về một vấn đề mà không cần tự trói buộc vào đó.

Bạn đang tiến đến việc nghiên cứu những quyền năng ẩn tàng trong con người khi bạn đọc kỹ lưỡng những điều đề cập đến chúng, cũng như khi bạn cố gắng hiểu đặc tính của những quyền năng đó và khi bạn nhận định sự thực tại của chúng lúc tham khảo số tác phẩm dồi dào chứng minh về chúng. Lẽ tất nhiên, bạn thành công nhiều hơn khi bạn bắt tay vào việc và lúc bạn thực nghiệm trực tiếp. Một số hội viên đã được khuyến khích để làm việc đó, cũng như một số huấn thị đầy đủ đã được công bố về sự tham thiền. Thiền là một trong những phương pháp an toàn nhất để tiến đến sự thực nghiệm tâm linh. Không phải phương pháp nào cũng an toàn đâu. Chúng ta cần ghi nhớ: sự thực nghiệm tâm linh có sự nguy hại của nó. Hội Thông Thiên Học vẫn chủ trương làm chán nản những người liều lĩnh muốn thực nghiệm về khoa huyền bí. Tôi rất tán thành chủ trương đó.

Nhiều sách vở đã viết về những cách luyện tập Yoga. Tôi lo ngại sự kiện nhiều quyển sách đó đã được sáng tác bởi những tác giả thiếu kinh nghiệm. Trong nhiều trường hợp, sự áp dụng thiếu sáng suốt đã tạo nên nhiều tai hại. Người ta nói với tôi rằng: 'Có vài nhà Yogi Ấn Độ đã giảng dạy về bí quyết của Yoga.' Tôi lại nghĩ khác, thường thường nhà Yogi chỉ dạy dỗ những đệ tử thiệt thọ luôn luôn ở bên cạnh Ngài mà thôi. Lúc nào Ngài cũng phải có thể quan sát trực tiếp những người đang thực nghiệm để Ngài có thể chỉ dẫn ngay những người thực hành sai, sắp sửa bị sự hiểm nghèo. Vậy thì những cách thực tập Yoga bằng sách vở không được sự bảo vệ nói trên. Chính tôi đã nhận được nhiều thơ từ cầu cứu của những người bị đau óc, đau thần kinh, mất sức khỏe vì đã nhắm mắt nhảy vào loại thực nghiệm tâm linh đó. Buồn thay, khi không thể có sự giúp đỡ hữu hiệu cho những trường hợp đó. Việc làm mất quân bình là điều quá dễ dàng, còn việc tạo lại quân bình lại hết sức khó khăn. Cũng vì lý do đó mà Bà Hội trưởng Annie Besant ngăn cấm việc phổ biến những loại sách có hại nói trên.

Bà Hội trưởng hết sức thận trọng trong việc chỉ dẫn về linh năng để tránh điều nguy hiểm cho hành giả. Bà căn dặn những học viên của Bà phải ngưng ngay sự tham thiền khi có vài triệu chứng bất thường xảy đến, dù đó là sự nhức đầu. Đối với những ai mở được những quyền năng một cách tự nhiên, dễ dàng, thì ít gặp sự nguy hiểm. Đó là vì họ có khả năng tiến trên con đường đó. Không ai muốn chịu trách nhiệm về những người đem mạng sống mình hay lương tri mình ra mà giao phó cho may rủi. Do đó mà đương nhiên những người hiểu biết đôi chút về vấn đề hết sức thận trọng về việc chỉ dẫn của họ. Riêng cá nhân tôi, tôi không có ý bước thử vào lãnh vực huyền bí, mãi cho đến lúc Chân Sư tôi có ý kiến là tôi có thể thâu đạt vài kết quả trong sự thực nghiệm huyền bí. Tôi lãnh hội ngụ ý là Ngài sẽ chăm nom tôi. Tôi thử thực nghiệm và sự cố gắng đã đem lại sự thành công. Tuy nhiên, tôi không dám khuyên người khác làm như vậy. Thiết tưởng, Chân Sư được hài lòng vì trường hợp của tôi đã diễn tiến trong sự an toàn. Tôi có hứa không kể lại phương pháp. Mặc dầu vậy, có vài việc mà tất cả chúng ta có thể thực nghiệm không sợ bị nguy hại. Thí dụ những phương pháp tham thiền được chỉ dẫn trong sách vở Thông Thiên Học. Tuy vậy, bạn nên nhớ là không nên thực hành cách thái quá. Thật ra, dù theo phương pháp nào đi nữa, những công phu cũng đòi hỏi sự gắng sức và tuyệt nhiên chúng không được gây nên một sự đau đớn nào hết trong cơ thể. Trong trường hợp có sự đau đớn, dù chúng ta đang linh hoạt nơi những thể cao hay chúng ta đang sử dụng bộ óc xác thân như phần chánh thì chúng ta đang thực tập thái quá đó. Sự thực hành quá sức luôn luôn là nguy hiểm, vậy chúng ta hãy hết sức thận trọng và thực tập thật tuần tự, điều hòa.

'Chúng ta đã thờ ơ với Mục đích thứ ba chăng ?' – Chúng ta luôn luôn được khuyên rằng sự phát triển những linh năng là điều không cần thiết cho đến khi chúng ta đạt đến một trình độ tiến hoá khá cao. Vậy thì hiển nhiên việc chúng ta cần thực hiện  trước tiên là trau dồi phẩm hạnh. Đa số chúng ta đều cảm thấy còn cần phải phát triển thêm phẩm hạnh của chính mình.

Như đã nói, đối với tôi, tôi chờ đợi cho đến khi tôi được Chân Sư tôi hướng dẫn trực tiếp. Lẽ dĩ nhiên, được như vậy là có sự an toàn rồi. Vài người trong chúng ta có thể sẵn sàng hứng chịu vài hiểm họa nhỏ để gắng sức tiến đến việc luyện tập linh năng. Đương nhiên, khi làm như vậy hành giả tự lãnh lấy trách nhiệm về những hậu quả tai hại có thể xảy ra.

Đó là một quyết định bấp bênh bởi vì không ai có thể tiên đoán chừng nào kết quả đến. Có những trường hợp, sau vài cố gắng, một ít người thâu được vài yếu tố để có thể mở linh năng. Cũng có những trường hợp trong đó sự cố gắng lâu dài lại không tạo được kết quả đáng kể. Trong một lúc nào đó, một hành giả đã trì chí cách đều đặn cũng có thể bỏ cuộc, và không ai có thể biết người đó đã đến gần  sự thành công tới mức nào. Mặt khác, chúng tôi bị bắt buộc phải nói với những người đi tìm hiểu rằng chúng tôi không rõ công việc sẽ khó khăn, lâu dài như thế nào ? Không nhân vật nào, khi huấn luyện một người khác, có thể hứa chắc một điều gì, kể cả trường hợp vị ấy thấy đặng nghiệp quả thuộc dĩ vãng của thí sinh, nhưng cũng không thể đoan chắc kết quả.

Trước giai đoạn thực hành, việc nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề luôn luôn có thể áp dụng cách hữu ích. Quý bạn hãy nghiên cứu những trường hợp của những người  mở được vài linh năng. Chính tôi đã học được nhiều điều hay về công việc đó trước khi tôi khởi sự bước vào lãnh vực thực nghiệm. Tôi đã đến vùng cao nguyên của xứ Tô cách Lan để khảo sát những trường hợp được gọi là 'nhãn quang thứ hai'. Danh từ này không đúng lắm vì thật ra đó là 'khả năng tiên đoán'. Tôi khảo sát rất nhiều trường hợp và tôi hết sức mãn nguyện về sự có thể thực hiện quan năng đó tuy tôi không thử luyện nó. Tôi cho rằng những sự học hỏi thể ấy có thể được gọi là việc nghiên cứu những quyền năng ẩn tàng trong con người và lẽ tất nhiên ai ai cũng có thể học hỏi như vậy được.

Tiếp nối còn có những thí nghiệm về thần giao cách cảm và tâm linh. Với sự tập luyện, nhiều người có thể đạt vài kết quả. Còn có vấn đề thần linh học nữa, tuy rằng cốt yếu của thần linh học là để chứng minh sự kiện chết không phải là hết. Ngoài ra, một số đồng tử cũng chứng tỏ có vài linh năng. Mặc dầu thần linh học giảng dạy quan niệm về đời sống bên kia cửa tử, nhưng chúng tôi nhận thấy có sự nguy hiểm khi chủ trương của thần linh học muốn con người phải hoàn toàn thụ động và mở cửa tâm linh để đón lấy đủ loại ảnh hưởng.

Đường lối mà chúng tôi được chỉ dẫn là luôn luôn cố gắng làm phát triển những quyền năng của chính mình, luôn luôn chủ động, chớ không thụ động. Tuy thật ra, tổ chức thần linh học tìm mọi cách để có được một 'vong linh hướng đạo' (spirit guide), tức là một người đã từ trần lãnh trọng trách bảo vệ đồng tử, xua đuổi mọi ảnh hưởng xấu và đồng thời giúp đồng tử thọ lãnh những ảnh hưởng tốt. Nhưng việc đó không phải luôn luôn là đầy đủ. Tôi đã chứng kiến hơn một lần trường hợp vong linh hướng đạo bị một tinh linh quái ác áp đảo triệt để. Nếu trong buổi thần linh học đó không có sự hiện diện trong xác thân của một người tiến hoá cao thì chắc chắn sẽ có một hay hai người bị mạng vong. Do đó chúng tôi không bảo đảm việc thần linh học là một phương pháp an toàn để khảo cứu linh năng.

Tôi không công kích thần linh học. Tôi biết thần linh học đã đem lại nhiều đìêu tốt cũng như nó tạo vài việc không lành. Từ mấy năm qua, tôi đã được biết nơi Hoa Kỳ có hơn hai chục triệu người nhờ thần linh học mà tin có sự sống sau cửa tử. Đó là một thành quả lớn lao. Như đã nói, tôi không công kích một tổ chức, nhưng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp hết sức bi thảm đã xảy đến với những người đã nhúng tay vào thần linh học. Do đó, tôi không thể giới thiệu thần linh học như một phương pháp đáng tín nhiệm, tuy rằng nhờ thần linh học mà một số bằng cớ hiển nhiên và hữu ích đã đến với những người chỉ tin tưởng nơi chính mắt thấy, tai nghe. Chính tôi cũng được mãn nguyện sau khi tham dự hơn một trăm buổi họp về thần linh học để có những bằng chứng chắc chắn. Tôi đã thấy một số hiện tượng giả tạo, một số khác không có ý nghĩa đối với tôi, nhưng cũng có nhiều hiện tượng có giá trị.

Hội có thờ ơ với Mục đích thứ ba không ? Nếu có thì tùy nơi bạn để xóa bỏ lời khiển trách đó bằng cách bạn hãy học hỏi ngay bây giờ. Bạn có thể tổ chức những lớp học để đọc sách và thảo luận những tài liệu dồi dào về khoa huyền bí, trước khi quyết định bắt đầu một sự cố gắng bền bỉ và nghiêm chỉnh để đạt những linh năng. Bạn cũng phải thật chắc chắn về sự thành đạt đó. Khi giai đoạn chắc chắn đã đến, bạn có thể bước qua việc vun trồng những linh năng.

Đương nhiên là khi một người có khả năng và sẵn sàng để bước vào con đường nhọc nhằn đó thì vị ấy có thể trở nên tích cực hữu ích cho đồng loại. Nhưng khó khăn thay cho việc tìm được một người có đầy đủ những đức tính cần thiết, vì những đức tính đó chẳng những thuộc về cơ thể, trí năng mà còn về phẩm hạnh nữa. Hết sức vị tha và không mảy may kiêu căng là những đức tính đầu tiên mà hành giả khoa huyền bí bị bắt buộc phải có.

C.W.Leadbeater                                        
Adyar, 1934.

 

Phụ chú:

Mục đích thứ ba của Hội Thông Thiên Học là 'Nghiên cứu những luật ẩn tàng chưa giải thích được của Thiên nhiên và những quyền năng ẩn tàng trong con người'. Theo tôi nghĩ thì Mục đích này có dụng ý đem lại cho chúng ta một căn bản vững chắc cho quan niệm, đời sống và sự sinh hoạt tổng quát của chúng ta, bởi vì Huyền bí học thật ra là sự nghiên cứu phần sâu kín trong Thiên nhiên và trong Con người. Sự nghiên cứu này cần thiết để bạn có thể nhận định sự sống trên sự vẹn toàn của nó chớ không phải chỉ trên khía cạnh phiến diện.

Nếu bạn chỉ tiếp xúc với những điều mà Bạn thấy được ở cõi vật chất này mà thôi thì đó là cách nhìn hời hợt bên ngoài. Luôn luôn có một khía cạnh sâu kín ở bên trong mọi vật và hình như phần bên trong luôn luôn quan trọng hơn phần bên ngoài nhiều. Vậy thì, nếu chúng ta cần có một quan niệm đúng đắn về sự sống, chúng ta cần nghiên cứu phần ẩn vi của sự vật. Tôi nghĩ rằng đó là lý do của Hội khi Hội tuyên bố Mục đích thứ ba.

C.W.Leadbeater                                   
Geneva, 1930.

 

BA MỤC ĐÍCH CỦA HỘI