ĐIỂM WEB

 

Trong số này PST xin giới thiệu đến bạn đọc hai trang web trên internet, có nội dung trình bầy hiểu biết bí truyền trong thời đại mới.

1. The Aquarian Age Community, aquaac.org
2. Sevenray.net dẫn sang trang makara.us
Cả hai trang  quảng bá Minh Triết Thiêng Liêng từ sách của các vị H.P. Blavatsky, Alice A.Bailey và Helena Roerich qua bộ Agni Yoga, với cách thức khác biệt một chút. Trang Aquarian ngoài các mục tiêu chính như chuẩn bị việc tái hiện của đức Christ (Di Lặc), trình bầy huyền học tinh thần v.v. còn là cổ động cho việc làm của Liên Hiệp Quốc nhằm nâng cao và cải thiện mọi sự sống trên địa cầu.
Trang Sevenray như tên gọi chú trọng nhiều hơn vào việc học về bẩy cung, mở đường cho sự thành lập những trường về tham thiền tại một số địa điểm trên thế giới. Nhóm chủ biên cho xuất bản tạp chí The Journal of Esoteric Psychology từ năm 1985 và đình bản năm 2008. Bạn có thể vào trang web để xem các số báo này.
Hai trang web là những cố gắng trong khuynh hướng chung muốn phổ biến các hiểu biết tinh thần. Nhìn sơ qua thì sự việc tương tự như trồng cây. Cây ăn trái hay cây hoa khi ra lứa trái hay lứa hoa đầu tiên thường là không được toàn hảo cho lắm, nếu là trái thì trái đẹt, không thơm ngon bằng trái các mùa sau; nếu là hoa thì cũng là hoa nhỏ, hương sắc không trọn vẹn bằng hoa những năm kế. Với lịch sử Hội Theosophia ta cũng thấy nỗ lực đầu tiên của HPB bị thất bại ở Cairo. Nay với hai trang web ở trên, tuy nhóm chủ biên có chương trình và thiện ý nhưng nội dung có đạt tới mục tiêu đặt ra thì lại là chuyện khác. Dầu sao có cố gắng là điều rất đáng khen ngợi trong hoàn cảnh này, đây là những người tiền phong cho thời đại mới nên công khó của họ cần được ghi nhận trong tinh thần cởi mở và rộng rãi.
image Ta cũng nên biết đặc tính của thời đại để thẩm định công việc của một tổ chức qua trang web của họ. Điểm hay thấy là bởi lúc này trí năng phát triển mạnh, đại đa số các trang web thiên nhiều về trí tuệ khiến cho tới một lúc nào đó, bạn sẽ thấy giới hạn của nó là trí tuệ không đủ, không làm thỏa mãn và bạn khao khát một điều sâu xa hơn. Kinh nghiệm cho biết là chỉ bằng cách sống, hay trở thành, mới cho sự thỏa nguyện. 'Trở thành' còn có lợi là bạn không đi lạc trong rừng kiến thức. Các trang web là mê lộ cho ai chưa có căn bản, khiến dễ bị trôi dạt mất định hướng. Việc sống đạo giúp bạn phân biệt được điều quan trọng và không quan trọng, bỏ điều sau đi theo điều trước, không đi lạc vào chi tiết nhằm thỏa mãn tính tò mò hơn là mang lại minh triết.
Bài trong hai trang này có sự hăng hái dễ thấy trong buổi đầu của một vận hội mới, khiến ta không khỏi dấu một nụ cười vì có tương đồng với nét sôi nổi trong Hội lúc đầu thế kỷ 20. Do niềm tin là có một nỗ lực tinh thần được đưa ra vào mỗi phần tư cuối của thế kỷ, sách vở bầy tỏ sự hào hứng, mong đợi với thời điểm 1975. Sự nồng nhiệt ngày nay trên hai trang web thì liên quan đến tân kỷ nguyên Bảo Bình. Nhiệt tâm nên được khuyến khích, mà ta cũng cần nhìn sự việc đúng tầm mức, không để sự mơ mộng đi quá xa và tách rời thực tại.
Trong phần dưới đây ta tóm lược một bài trên trang aquaac.org.

Hiện Tượng Điện.

Để hiểu rõ về ý của bài ta cần nói qua một chút về lịch sử khoa học. Nhìn tổng quát thì có vẻ  như khoa học tiến theo từng nấc. Nó phát triển êm xuôi trong một thời gian ở nấc 1 nhưng cuối cùng đi tới giới hạn khiến phải thay đổi cách suy nghĩ từ căn bản, mà khi làm vậy nó vượt lên một nấc mới là nấc 2, bước vào một khung trời khoảng khoát hơn không thể tưởng tượng được trước đây. Rồi chuyện lại tiếp tục cho đến cuối của nấc hai, khoa học một lần nữa bị đòi hỏi phải suy nghĩ theo một cách khác hẳn mà không chừng cách này đưa nó lên nấc ba.
Nói một cách thật giản dị thì trước Albert Einstein ta có khoa học chịu ảnh hưởng chính yếu của Newton và thuyết về sức trọng trường, sau đó là khoa học mới từ Albert Einstein đến nay dùng thuyết tương đối và những thuyết khác để xem xét các hiện tượng trong thiên nhiên. Như thế có hai khuynh hướng trong khoa học đương thời, một phe là đa số tìm cách giải thích, quan niệm các hiện tượng theo lý thuyết của Newton, tin rằng sức trọng trường đóng vai trò chính trong cơ chế của vũ trụ, và phe kia theo các lý thuyết mới, dùng tính chất của điện, cách nó làm việc trong khoảng không gian mênh mông và trong thời gian để tìm hiểu vũ trụ. Kết luận nói rằng vũ trụ có tính điện, và hiện tượng điện giải thích cơ chế của vũ trụ  thuận lợi hơn sức trọng trường.

Hai lập trường đối kháng nhau thấy vào lúc này về cùng những hiện tượng thiên nhiên thực ra đã có tiền lệ, thấy rõ nhất trong thiên văn. Trong nhiều thế kỷ thiên văn tây phương bị quan niệm của thiên văn cổ thời chi phối, nhất là quan niệm của thiên văn gia Claudius Ptolemy tại Alexandria hồi thế kỷ đầu tây lịch. Ông đúc kết quan sát thiên văn từ nhiều đời và của chính mình, dựa vào thuyết đã có từ lâu là mặt trời quay quanh trái đất để đặt ra những thuyết mới, nhằm giải thích quỹ đạo có vẻ bất thường của các hành tinh. Cách tính toán này phức tạp và dài dòng, nhưng bởi không có hiểu biết nào khác nên nó được chấp nhận trong một thời gian lâu.
Đến thế kỷ 17, thiên văn gia Galileo dùng kính thiên văn mới được sáng chế, quan sát và đưa ra nhận xét là trái đất đi quanh mặt trời mà không phải ngược lại. Ông gặp sự kháng cự, bị giáo hội Thiên Chúa giáo bấy giờ kết án (và phải tới cuối thế kỷ 20 giáo hội mới nhìn nhận sai lầm trong việc lên án Galileo), và thuyết trái đất quay quanh mặt trời bị bác bỏ khi ấy, dù rằng bằng chứng hiển hiện trước mắt mọi người. Về sau khi thuyết được chấp nhận, người ta dùng sức trọng trường để giải thích thật dễ dàng các bất thường trong quỹ đạo của các hành tinh mà không cần cách tính bất tiện của thuyết Ptolemy.
Vậy thì vào lúc này, lịch sử khoa học lập lại qua việc lý thuyết về không gian với sức trọng trường, sự thành lập vũ trụ với Big Bang, không cho điện có vai trò đáng kể nào. Tuy nhiên, thời đại mới với việc thám hiểm không gian và dữ kiện thâu thập được, muốn nói hiện tượng điện có vẻ như đóng vai trò chính yếu trong khoa vật lý không gian (astrophysics).
Thí dụ, từ năm 1906 có tiên đoán về dòng điện trong tầng khí quyển nhưng bị gạt bỏ, về sau trong thập niên 1970 người ta phải chấp nhận sự kiện là có dòng điện Birkeland giữa hai tầng  mesonosphere và ionosphere của khí quyển trái đất; dòng điện này sinh ra hiện tượng ánh sáng ở hai cực gọi là quang cực (aurora), có liên hệ đến bão mặt trời. Hiện tượng mở rộng ra dẫn đến khảo cứu về chất plasma. Các nhà vũ trụ học theo phái trọng trường đặt ra các thuyết mới, hoặc dùng thuyết lạ lùng bất nhất để giải thích những hiện tượng thấy trong không gian như tia X, sóng radio, còn phái mới giải thích theo plasma có thể lập lại trong phòng thí nghiệm các hiện tượng này, dùng thuyết về plasma.
Tuy vai trò của plasma trong vũ trụ và liên hệ của nó với hiện tượng điện đã được biết, ý nghĩa của nó chưa được khoa học theo thuyết trọng trường nhìn nhận; trong khi đó phái mới về plasma gặp sự đối kháng giống như Galileo gặp phải thuở xưa. Đây là những dấu hiệu như muốn nói một khung trời mới có thể đang mở ra, trong đó bí mật và bản chất của hiện tượng điện trong người nơi thần kinh giao tiếp (synapse), trên trái đất và trong vũ trụ không chừng sẽ được làm tỏ lộ.