ĐIỂM WEB

 

 

PST xin giới thiệu đến quý độc giả ba trang web nên vào xem về những đề tài liên quan đến Hội TTH và việc truyền bá MTTL nói chung:
- Alpheus.org, (Govert Schüller)
- Katinkahesselink.net. (Katinka Hesselink)
- Geoffreyhodson.com (Bill Keidan)

 Đây là ba nỗ lực cá nhân, không thuộc về một tổ chức nào mà do hai người ưa thích học hỏi Theosophy là Katinka Hesselink và Govert Schüller làm ra; còn ông Bill Keidan mở  trang web vì lòng ngưỡng mộ ông Hodson.
Hai trang web đầu đi theo tinh thần Hội là nghiên cứu nhiều phong trào, tổ chức tinh thần có chủ trương gần với Hội mà không chỉ giới hạn vào triết lý do Hội trình bầy.

1. Trang web Alpheus có nhiều mục liên quan đến TTH, Bailey, trong đó một mục dành đăng tranh luận hăng hái giữa hai tác giả Jean Fuller Overton và Govert Schüller về Krishnamurti, Cyril Scott và David Anrias. Mục Krishnamurti trên trang này tìm hiểu về sứ mạng của ông như được tuyên bố rầm rộ trong hai thập niên đầu của thế kỷ qua. Câu hỏi 'Chuyện thành công hay thất bại ?' được xem xét một số mặt, quan điểm của nhiều người được thu thập, đối chiếu; luận cứ được đưa ra để phê bình hoặc chấp thuận hoặc phản bác phần nói về Krishnamurti trong quyển The Initiate in the Dark Age của Scott, đang đăng trên PST. 

2. Trang web Katinka có nhiều phần, với Theosophy và Phật giáo là hai phần lớn, ngoài ra cũng có mục về Krishnamurti. Trong phần Theosophy bạn nên vào xem bài về một số nhân vật chính trong Hội, với chi tiết về tiểu sử hoặc việc làm của họ mà không thấy ở các nguồn khác. Bài chọc lọc có đặc tính rộng rãi, cởi mở, trích dẫn và giới thiệu nhiều ý kiến tuy vẫn dùng sách vở của bà Blavatsky làm tiêu chuẩn. Tư tưởng hiện đại của cô giúp làm tài liệu đưa ra từ thế kỷ 19 được sinh động, hợp thời. Có bài so sánh phát minh của khoa học hiện nay với các điểm nêu ra trong sách của HPB, thấy rằng sự việc dường như xác nhận những điểm ấy.
Hai trang web này cho cái nhìn khác về phong trào TTH, trưng ra quan điểm độc lập so với trang web của các xứ bộ, có thể nói lên ý kiến thẳng thắn mà một tổ chức do đường hướng hay quyền lợi của nó, bị giới hạn không thể làm vậy.

3. Với trang web thứ ba, ông Keidan là láng giềng của ông bà Hodson tại Perth, Nam Úc trong thời gian hai vị ngụ tại đây hồi thập niên 1960. Do được quen biết ông bà và là bạn hơn 10 năm, khi ông Hodson qua đời năm  1983, ông Keidan thấy phải phổ biến công nghiệp của một nhân vật khiêm tốn đã có việc làm to tát lúc sinh thời. Ông cho rằng tầm ảnh hưởng lớn lao của ông Hodson chưa được nhìn nhận đúng mức, nên ra công chỉnh lại điều ấy qua bài trong trang web. Có những mục cho cái nhìn tóm gọn về các đề tài mà ông Hodson giảng dạy trong gần 60 năm hoạt động cho Hội. Chúng không thể thay thế các sách đã xuất bản, và chỉ có tính giới thiệu chung, rồi cũng có chi tiết về ông Hodson không thấy ở nơi khác.

 

Geese

Thông Báo
Hiện PST đang cần hình của hội quán Hội Thông Thiên Học Việ
t Nam trên đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận, trước 75 để đưa vào sách Theosophical Encyclopedia, ấn bản thứ hai. Rất mong quí độc giả trợ giúp bằng cách nếu có hình mặt tiền của hội quán xin vui lòng scan và gửi file theo email về cho báo. Xin đừng gửi hình bằng bưu điện vì nếu thất lạc thì rất đáng tiếc. Nếu quí vị biết ai khác có hình xin cho PST hay để liên lạc, ngoài ra PST cũng mong có được tất cả những hình ảnh khác về hội Việt Nam bằng cách scan hình như vừa nói.