THƯ GỬI từ ASHRAM

Thư  16

  

Thầy: Con muốn vào Đường Đạo ?
Người chí nguyện: Vâng, một lòng một dạ.
Thầy: Con muốn được nhận làm đệ tử ?
Người chí nguyện: Vâng, tâm đã quyết.
Thầy: Vậy hãy tu luyện chính mình. Đó là sân trường cho con làm việc. Đó là bức vải trắng đang chờ con sử dụng nghệ thuật của mình. Đó là khối đất sét đang chờ tay con nhào nắn. Đường Đạo nằm ngay trong tâm. Con đường làm đệ tử là kinh nghiệm nội giới.

Mỗi người chí nguyện vào Đường Đạo chẳng sớm thì muộn khám phá rằng trọn sự việc diễn ra trong lòng. Đường Đạo nằm ngay trong tâm. Các chướng ngại đều thuộc nội giới, ngay cả khi chúng do nhân quả mang lại, vì ảnh hưởng của karma ra sao là do phản ứng đối với nó. Biến cố bên ngoài chỉ là biểu lộ cho điều gì hiện hữu bên trong. Tất cả những trận chiến dữ dội, thất bại, và chiến thắng đều xẩy ra trong lòng. Cuộc sống bên ngoài chỉ là phản ảnh của kinh nghiệm và điều kiện ở nội tâm.
Ashram của nhà yogi không phải chỉ là vật chất mà có phần là tâm lý và trí tuệ  nhiều hơn, cho sự bảo vệ hoàn toàn đối với những tư tưởng và cảm xúc không lành. Ashram đúng thực cho sự bảo vệ này luôn luôn như là các Chân sư có thể cho. Ashram nào lập rồi tàn chỉ cho ra sự bảo vệ tạm thời, thoảng qua trong lúc người ta cư ngụ nơi ấy, vì thế mới có ý niệm tinh thần về khóa tĩnh tâm. Sự bảo vệ trọn vẹn và hợp lý cũng cho phép cả Chân nhân và những vị trợ giúp siêu hình, kể luôn thiên thần, tiếp xúc và gợi hứng cho trí não. Tuy nhiên trợ lực từ bên ngoài phải hợp lý sao cho không nẩy sinh tính phân rẽ và ngay cả óc vị kỷ, gạt bỏ không cho người khác hưởng được lợi ích có thể nhận được từ và xuyên qua vị yogi.
   Bạn có thể sống đời ashram tại bất cứ nơi nào bạn ở, và hoàn cảnh xung quanh là Guru của bạn.

 

 
Trích Illuminations of the Mystery Tradition (G.Hodson) t. 247

 

Xem Thư Gửi từ Ashram các bài trước: