CON  ĐƯỜNG  LÀNH  BỆNH

 

 CHƯƠNG  XIV

 

 

Còn có một ý nghĩa sâu xa hơn về sự đau khổ mà tôi chưa nói tới, nhưng tôi tin nay bạn sẵn sàng để xem xét ý tưởng tổng quát, cho dù bạn không hy vọng nắm được các hàm ý sâu xa hơn của nó, vì tôi chỉ có thể nói phớt qua bề mặt của đề tài bí truyền thâm sâu như vậy.
Ta hãy xem cái ý niệm căn bản là tính đồng nhất tuyệt đối của sự Sống. Chúng ta thường xem xét vai trò của những tế bào bên trong bất cứ một cấu trúc đơn nào, và sự kiện là nếu một tế bào ngưng không làm phần việc được giao phó của nó và gây rối loạn, ảnh hưởng dây chuyền mà nó sẽ có trên trọn khối có thể tai hại. Tương tự vậy, bởi tất cả sinh vật – theo một nghĩa rộng – là những tế bào trong các thể rộng lớn hơn nhiều hay là các trung tâm của sự sống, mỗi sinh vật phải có ảnh hưởng đối với cái nhóm riêng của nó tùy theo phản ứng của nó đối với kinh nghiệm.
Tới nay con người quan tâm đến những nhóm của mình gồm có gia đình như là một đơn vị, và những ai mà họ có liên hệ chặt chẽ nhất trong suốt quãng đời, trong công việc, tiếp xúc xã giao và trên hết thẩy do tình thân. Vì vậy hành vi và niềm tin của họ tới một mức nào đó, phải ảnh hưởng tất cả những người này.
Nhưng điều thường không được nhận thức là Linh Hồn chính nó cũng liên kết với những nhóm rộng lớn hơn ở cõi của mình. Điều này có thể gồm những nhóm người hoặc đang có mặt dưới trần hoặc chưa tái sinh.
Nơi cõi trần, thành viên của một nhóm không nhất thiết phải cảm thấy rất thân thiết với nhau, hoặc ít nhất không họp chung lại với nhau trong một khoảng thời gian dài; tuy nhiên các nhóm linh hồn thành hình nhờ hợp tác và có tình thân thiết qua nhiều liên hệ trong quá khứ, cả khi dưới trần và lúc chưa tái sinh, do đó dài hơn vô hạn định nhờ các điều vừa nói và những lý do khác có tính chất bí ẩn sâu hơn.
Mỗi nhóm Linh Hồn nối kết với những nhóm khác ở các cõi cao hơn, y như các nhóm dưới trần, và hệ thống này lan lên trên cũng như xuống dưới, ra ngoài trong trọn vũ trụ, đi lên tới cả những cảnh giới của đại thiên thần và có thể xa hơn nữa.
Hãy thử trong một chốc, tưởng tượng màng lưới tinh vi này, hằng hà sa số những tâm của sức sống thông minh, tâm này ảnh hưởng tâm kia nhờ vào sức chiếu tỏa riêng của nó, mỗi tâm đóng vai trò của nó trong trọn thiên cơ.
Theo cách tương tự vậy, đương nhiên là một nhóm trên trần khi làm một việc rõ rệt nào, có thể tỏa ra ảnh hưởng ra bên ngoài nhóm của nó đến những ai có cùng làn sóng và đáp ứng với nốt của nó, dù thành viên trong các nhóm chưa hề gặp gỡ nhau ngoài đời.
Trong thời đại này ảnh hưởng nhóm gia tăng hơn bao giờ hết, do có nhiều cách liên lạc mới. Báo, truyền thanh, truyền hình và trên hết thẩy internet đưa những vấn đề và tai họa của thế giới vào đời sống của mỗi cá nhân. Hệ quả là năng lực, mà cảm xúc mạnh mẽ hoặc tư tưởng mạnh mẽ hướng tới có thể tác động lên tình thế của con người, thì không sao lường được.
Như ta đã nói trước kia, quyền lực sinh ra do quyền lợi chặt chẽ và do chú tâm, cả hai là một phần của kỹ thuật được người làm việc về truyền thông sử dụng. Kết quả là nó củng cố những dây liên hệ tinh tế giữa các nhóm và ai có thể cảm nhận, cởi mở đối với việc truyền tư tưởng cùng những ảnh hưởng ngoại cảm khác. Người nhậy cảm đặc biệt dễ bị hại, và những phương pháp truyền thông như vậy chỉ nên dùng bởi những ai muốn giúp đồng loại mình một cách tổng quát, và không bao giờ nên tạo áp lực đối với người khác, cho dù người truyền đi có thể nghĩ là nó có mục đích tốt lành. Có nhiều lời kinh, lời xướng đặc biệt có thể rất có hiệu quả khi được dùng đúng cách cho việc này để hướng dẫn những đường lực chữa bệnh, tình thương và sứ mạnh tinh thần cho ai cần nó.
Như vậy nay bạn có thể nhận thức là kinh nghiệm tới một mức nào đó, cho dù với cá nhân chúng có vẻ riêng tư ra sao, lại đóng góp vào tổng khối kinh nghiệm của khối các sự sống, nhóm nhân loại trên thế giới này. Nó là tổng hợp của việc hợp tác bên trong cũng như bên ngoài, giúp tạo nên điều được nhận ra là không khí của một thời đại.
Mỗi đơn vị riêng rẽ trong nhóm nhân loại trên thế giới này, ngoài việc trang trải nhân quả riêng của mình, cũng có can dự không tránh được với nhân quả riêng của nhóm họ, quốc gia, dân tộc và tình trạng của trọn khối tức phải kể luôn thế giới thiên nhiên vì họ là một phần của nó. Ta có thể nhận ra dấu hiệu của điều này tác động trong các thiên tai chung cho nhiều người như động đất, hoặc quốc gia bị bấn loạn vì chiến tranh điên cuồng.
Có những ý nghĩa sâu xa hơn nhiều trong lời dạy về sự can dự của nhóm đối với đau khổ, mà bạn có thể khám phá khi tham thiền về trọn câu hỏi. Không ai có thể thoát được sự can dự này và trách nhiệm nó áp đặt lên mỗi đơn vị trong hệ thống rộng lớn, để cống hiến vào đó chỉ những gì tốt lành, xây dựng và được tình thương làm mạnh mẽ.
Ngay cả ai tin là có thể giữ cho mình tách biệt với thái độ trung lập và không tham gia, họ đã phạm luật thiêng liêng về tương quan đúng đắn, do việc người khác không có được điều mà họ có thể cung cấp; hệ quả là anh phải đền bù hành động ấy không trong kiếp này thì kiếp kia. Do chính hành động là sống ở đời, người ta mắc nợ ở mỗi mức, vì mỗi điều gì mà ta làm hay không làm đều có ảnh hưởng đến tình trạng của thế giới vật chất hoặc thanh nhẹ hơn, không những bằng hành động mà anh đóng góp, mà còn luôn cả việc phát ra tinh tế những đường từ lực, tiêu cực hoặc tích cực, xây dựng hoặc phá hoại, tốt hay xấu, truyền đi bằng thần giao cách cảm những động lực hay thông điệp trong trọn hệ thống.
Những điều này đương nhiên có nhiều hình thức. Thí dụ ở cõi trí đó có thể chính yếu là ý tưởng hoặc khái niệm, mà ai khác trên cùng độ dài sóng có thể bắt lấy và nhận nó là của họ. Nhưng chính ở cõi tình cảm những làn sóng ấy mới mạnh bội phần và nguy hiểm hơn nhiều, vì có đông người đang trụ vào tình cảm.
Nay bạn thấy làm sao việc quan trọng là canh giữ tư tưởng và tình cảm phóng ra không ? Vì thời gian và không gian không có ý nghĩa gì đối với tư tưởng hoặc tình cảm linh động mạnh mẽ, ai trên cùng làn sóng trong thế giới có thể bị ảnh hưởng rất dễ dàng, chuyện xấu cũng như tốt.
Thế thì khi tâm tình bạn đen tối, oán hận, chứa đầy lòng than thân và quan tâm quá đáng về vấn đề của mình, bạn có thể như vi khuẩn làm lây ai khác không quen biết với bạn, ai ở trong trạng thái dễ cảm thụ, hoặc bên bờ vực thảm sầu. Tình cảm với năng lực mạnh mẽ như lòng thù ghét hoặc hung bạo lại càng dễ lây hơn nữa, và có thể tăng cường thái độ chỉ mới manh nha hoặc là tiềm năng nơi người khác đồng cảm với nó.
Mức trách nhiệm mà mỗi cá nhân gánh chịu trong bầu không khí, không phải chỉ chung quanh họ mà luôn cả thì giờ của họ, không thể phóng đại hoặc nhắc nhở cho đủ.
Nhân đây cũng nên nhớ rằng lực mà bạn phát ra cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn không tránh được. Không có cách chi tránh được hệ quả của chúng, vì không có hành động hay tư tưởng nào đủ mạnh để ghi lại vào không khí chung quanh, lại không cho ra ảnh hưởng nào đó lên cá nhân sinh ra nó.
Dĩ nhiên ta cũng cần xem xét khía cạnh khác của sự việc. Vào thời điểm quan trọng này, bạn và tất cả những ai muốn tìm cách giúp nhân loại, được khuyến khích ý thức rằng tư tưởng mạnh mẽ và mỗi đáp ứng của bạn đối với nhu cầu, có thể mang lại tốt lành ra sao.
Khi cố công vun bồi ý thức về nhu cầu của người khác, thiện chí, tình thân ái trong mối liên hệ của bạn, tình thương và sự hân hoan chấp nhận bất cứ kinh nghiệm nào như là phương tiện đi tới mục đích thiêng liêng, bạn sẽ đúng theo nghĩa đen giúp làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn chẳng những cho riêng mình mà còn luôn những bầu rộng lớn hơn, vì bạn có thể truyền đi sức mạnh và lòng can đảm bằng thần giao cách cảm, tới những ai có thể bạn không hề gặp nhưng vẫn ràng buộc với bạn, trong màng lưới tinh vi và vô hình này của kiếp người.
Nỗ lực ấy đặc biệt quan trọng hiện giờ vì có biết bao người đang gặp đau khổ về thân xác, tình cảm và trí não, do như tôi đã nói với bạn, sự căng thẳng mà nhân loại như một khối đang trải qua và ý thức lan rộng về nỗi đau khổ của đám đông trên địa cầu. Ít nhất nó sẽ giúp làm nhẹ bớt một phần nào đó sự dằn vặt, nếu có hiểu biết nhiều hơn về nguyên nhân của tình trạng, nhưng đặc biệt hơn là vai trò mà sự đau khổ có thể và thực sự đóng trong việc khơi dậy con người khỏi lòng thờ ơ lãnh đạm, và gợi nên ước muốn giúp đỡ và phụng sự. Thực vậy nó kích thích động lực tình thương và lý tưởng vẫn còn ngủ say trong nhiều người. Nó cũng có thể cho con người ý niệm đúng mức để những bất hạnh của họ trở nên dễ chịu đựng hơn, và xem ra ít bất công hơn.
Mà chuyện còn nhiều hơn thế ấy.
Ta đã có nói về một thí dụ nổi bật về ảnh hưởng mà sự đau khổ cá nhân có thể có trên mức độ thế giới, nhưng bạn chưa hoàn toàn ý thức trọn vẹn ý nghĩa của nó vì nó liên quan đến điều tôi gọi là nhân quả thế giới. Đó là khi những ai, do bị một  khuyết tật đặc biệt nào đó, chẳng những vượt qua nó mà còn dành đời mình tìm cách làm nhẹ bớt số phần của người đồng cảnh, hoặc bằng sự thí nghiệm của riêng họ hoặc bằng cách làm gương, dùng đời mình chứng tỏ là mặc dù có khuyết tật, họ vẫn có thể sống một đời sống tốt đẹp và hữu ích.
Cũng hãy nghĩ đến những tiến bộ lớn lao đã có về hiểu biết y khoa, do chữa trị vết thương mà chiến tranh hay tai nạn gây nên, và  do việc nghiên cứu sâu rộng để tìm cách chữa bệnh hay có trong một vùng.
Như thế sự mất quân bình hoặc 'nghiệp quả tập thể' tới một mức nào đó, có thể được quân bình và giảm bớt nhờ sự đau khổ và hy sinh của số ít người. Ở đây tôi đề cập chỉ phớt qua một bí ẩn khác rất sâu xa, mà ngay cả những nhà hiền triết cũng phải nhận là có rất ít hiểu biết, và để bạn dùng trực giác tìm hiểu.
Trong nỗ lực to tát trên khắp thế giới để giải quyết bệnh tật, bạn có thí dụ về lời dạy là động và phản động cân bằng nhau và ngược chiều; sự tăm tối sâu thẳm luôn luôn cần nỗ lực tương ứng để làm tăng ánh sáng. Nay bạn phải đối đầu với một thí dụ khác trong thế giới của bạn. Tính hủy hoại môi sinh vốn là tính tự nhiên của người vì tư lợi, đang bắt đầu làm họ thấy mình phải lệ thuộc vào thiên nhiên ra sao, và ý thức rằng thiên nhiên cũng là một phần nội tại của mình. Điều này bắt buộc anh phải khởi sự bảo vệ và gìn giữ nó, nếu chỉ vì nhu cầu sống còn cho anh.
Những ai đang nỗ lực, như bạn đang làm, để có nhận thức và hiểu biết về ý nghĩa sâu xa hơn của mọi điều xẩy tới cho họ và thế giới, chớ nên bao giờ hài lòng với lời giải thích dễ dàng và hiển nhiên về bất cứ hiện tượng nào, nhất là cõi tình cảm, nơi mà lực mạnh mẽ nhất và do đó có tiềm năng nguy hiểm nhất.
Còn một khía cạnh khác của đau khổ tôi đã nói ở trước mà nhắc lại đây cũng có ích. Đó là thuyết nói rằng nhiều người bị đau khổ, có thể trước khi sinh đã cố ý chọn việc đau ốm để trả nợ lại cho cộng đồng, hoặc chỉ vì lòng từ ái. Nhưng còn có ý nghĩa sâu xa hơn cho hành động như vậy, và những sự hy sinh khác mà số ít người làm cho đông đảo người. Tôi chỉ gợi ý tuy nhiên nó có thể giúp bạn có được một thái độ quân bình hơn.
Phải chăng mục đích của người như vậy có lẽ là để giúp làm giảm, dù chỉ tạm thời, phần nào gánh nặng của điều ác chung mà nhân loại sinh ra từ bao thời đại trước, nay trở thành quá lớn và nhân loại khó giải quyết cùng chuyển hóa ? Có thể nó đã được nhiều thánh nhân và đấng cứu thế, ta nghe kể, tự ý khoác lấy thân xác bị bó buộc kinh khiếp, hầu dạy con người cách sống khôn ngoan hơn và do đó tự cứu họ khỏi địa ngục do chính mình tạo nên ?
Người ta nói rằng vào mỗi giai đoạn có khủng hoảng to lớn nào – như con người đang gặp phải ngày nay –, một số linh hồn tiến hoá cao tự ý xuống trần để giúp nhân loại qua được ảnh hưởng của những lực hủy diệt mà chính con người đã gợi nên. Những người nam và nữ ấy thuộc nhiều tôn giáo, hoặc không màng chi tới đạo nào qua những hình thức đồi bại của nó; nhưng sự hiểu biết đích thực về các luật thiêng liêng có đó, nằm sẵn trong tim họ; họ được sinh ra trong ánh sáng của linh hồn, và động lực của linh hồn thúc đẩy họ có những hy sinh như vậy.
Nhưng lại còn những ý nghĩa sâu xa hơn về tình trạng bệnh tật và sự ác trên thế giới. Nó quá bí ẩn đối với sự hiểu biết của người vào lúc này, tuy nó có thể giúp bạn tham thiền về điều ấy.
Tình trạng có tính địa phương không ? Có phải bệnh tật và bạo hành không có ở đây khi chưa có người, mà tăng ảnh hưởng của chúng với sự sống trên trái đất do lòng ham muốn và vô minh của người ?
Càng xem xét những câu hỏi như vậy, bạn càng ý thức sự huyền diệu của những bí ẩn nằm sau bề ngoài, mà con người ở trình độ hiện giờ không nên mong nếu hỏi sẽ có trả lời gọn gàng. Nếu họ được cho những giải đáp như vậy thì họ có thể biết chắc là chúng không là câu đáp chính xác; bởi việc sử dụng chữ và câu, là điều không tránh được và là điều con người đặt ra, không thể nào diễn tả những ý niệm liên quan đến hiểu biết về chân lý mà họ chưa đủ sức để tiếp nhận.
Tuy nhiên vài gợi ý mà tôi đưa ra cho bạn trong những  buổi chữa trị này, ít nhất có thể trong tương lai cho bạn nhãn quan rộng hơn về những vấn đề khổng lồ của nhân loại; và bạn càng tham thiền nhiều về chúng chừng nào, bạn sẽ bắt đầu nhận thức rằng không có đau khổ nào là hoàn toàn tình cờ hoặc vô ích. Luôn luôn có điều ta có thể học được từ đau khổ này, không phải chỉ có đương sự mà bằng cách này hay cách kia, luôn cả tâm thức rộng lớn hơn của một nhóm người.
Vậy hãy gắng càng lúc càng xem bạn như là đơn vị quan trọng chính yếu trong chương trình thế giới; một dụng cụ mà Linh Hồn của bạn tạo ra, không những để giúp cho việc chuyển hóa những lực tàn phá sinh ra do lỗi lầm khi trước của bạn, mà còn là tham dự vào một nỗ lực trọng đại hơn nhiều, trong nỗ lực tập thể do phần lớn nhân loại đang thực hiện một cách mù quáng và theo linh tính, nói về phàm ngã, nhằm chuyển hóa kim loại thấp thành vàng ròng.
Tôi nhấn mạnh lần nữa rằng khi bạn can đảm và vui vẻ chịu đựng nỗi đau khổ riêng của mình, khiến cho không làn rung động tiêu cực nào được phát ra ảnh hưởng đến bầu không khí trong thế giới của bạn, là bạn có thể trở thành ngay cả trong kiếp này một nguồn sức mạnh và ân phước, bằng cách hợp nhất trong tư tưởng với tất cả những ai đang tìm cách giúp đỡ nhân loại.
Đây là vận mạng cao cả. Hãy đọc lại nó trong những giờ phút tăm tối của đau đớn hoặc tuyệt vọng. Bạn có thể trở thành là một với bông hoa của nhân loại trong nỗ lực chung này, nếu muốn.
Cùng lúc hãy ý thức rằng không giống như người nam và người nữ trung bình bị đau khổ một cách mù quáng vì vô minh đối với mục tiêu ẩn trong bệnh trạng của mình, bạn đặc biệt được hưởng ân phước vì bạn đã có nhân quả tốt cho phép có hiểu biết rộng lớn hơn, và hơn hết thẩy, có được khả hữu là kết hợp mình với những lực cứu chuộc từ Linh Hồn bạn.
Hãy có óc tưởng tượng khá hơn. Trong những lúc tâm tình đen tối thường xẩy đến cho mình, hãy thử nhìn bạn như là một phần của điều thực ra là quyền năng thiên thần. Hãy xem thấy nó tự mang vào mình gánh nặng của đời cho mục đích đã vạch, là nỗ lực làm sạch một phần nhỏ bé của trọn khối tích lũy đen tối mà nó đã tạo ra quanh mình qua bao thời đại. Vì bạn, và thực sự là mỗi con người, cao cả nhiều lần hơn những thể mà bạn đang tạm thời cư ngụ, và chuyện không tránh được là chúng làm giảm bớt quyền năng của con  người thật.
Điều rất quan trọng là bạn cần ý thức điều này và rồi giữ nó trong tâm, vì nó sẽ khiến thái độ bạn thay đổi đối với những người khác cũng đang đau khổ trên trần. Tất cả các bạn bị giảm thiểu lại khi chìm vào những thể vật chất đậm đặc này. Một khi hiểu ra được điều ấy, nó sẽ khiến một trong những hình thức tệ hại nhất của lòng chia rẽ – là chỉ trích và lên án – không thể còn được nữa. Tôi đã nhấn mạnh với bạn điều này nhiều lần trước đây, nhưng việc loại trừ hành vi phá hoại ấy quan trọng đến mức tôi thấy cần phải nhấn mạnh trở lại, lần này rồi lần nữa.
Hãy tự nhắc mình, khi bạn sắp chỉ trích một ai, rằng bạn không biết chút gì về trình độ tâm linh của anh; anh có thể tiến xa hơn bất cứ ai chỉ trích họ, nhưng không có được khả năng đích thực của mình hầu cho anh tập trung vào việc đối phó với vấn đề đã tránh né từ trước tới nay, hoặc những lực mà anh tái sinh với chủ ý tinh luyện nó. Hoặc anh có thể tình nguyện vào đời với mục đích rõ rệt là giúp đỡ ai đau khổ, bằng cách đến với họ trong cùng tình trạng.
Chỉ có chân ngã mới biết được lý do thực sự tại sao phàm ngã lại như nó là. Chân ngã cũng biết cặn kẽ từng chút một giới hạn của phàm ngã và tiềm năng của nó. Nhìn như vậy thì bạn có thể tin chắc rằng nó không bị đòi hỏi điều gì, không gánh nặng nào trao cho nó mà phàm ngã không đủ sức đối phó, một khi nó biết kêu gọi cái quyền năng vô tận của thiên tính mà nó là một phần không thể tách rời.
Cũng hãy nhớ điều này khi cảm thấy bạn bị thử thách vượt quá mức chịu đựng, và tin rằng bạn đã tới điểm sức cùng lực kiệt. Luôn luôn có những nguồn năng lực tinh thần mà bạn có thể xin được trợ giúp.
Hãy đọc lại câu chuyện dụ ngôn về tài năng. Hãy cố gắng xem bạn như là một tài năng. Bất kể môi trường mà bạn được đặt để vào – hoặc đúng ra là đã được đặt trong kiếp này – dù nó sang hay hèn, tình trạng vật chất tốt hay xấu, điều kiện của bạn nên được xem như là quà tặng của thiêng liêng mà bạn, con người thật bên trong thân xác, được cho để dùng một cách khôn ngoan và xây dựng theo khả năng của mình, và phải tìm cách làm tăng giá trị của nó bằng sự hiểu biết, minh triết và khả năng tỏa ra tình thương vào môi trường của bạn ngày càng nhiều hơn.
Vậy hãy gắng làm mỗi phần việc, đối đầu với mỗi vấn đề dù nhỏ thế mấy, như thể nó có tầm quan trọng sống chết cho Trọn Khối. Rồi, mới đầu chậm rãi, nhưng không tránh được là bạn sẽ dần ý thức càng lúc càng nhiều, những tiềm năng nằm sau các thất bại và khuyết điểm của phàm ngã, tuy tới nay chúng vẫn còn tiềm ẩn và không được nhận biết.
Nhờ dần dần chuyển hóa căn nhà ngục tù là hình thể, bằng cách mở rộng tâm thức của bạn nhờ quyền năng của linh hồn, cho đến khi cái bất toàn và giới hạn không còn thể cầm giữ nó được nữa, bạn sẽ tạo một nơi cư ngụ rộng lớn hơn nhờ năng lực chuyển hóa là tình thương, sự biểu hiện chân thực của Linh Hồn bạn, trong đó mọi đặc tính có thể hiện hữu chung với nhau một cách hòa hợp.
Chỉ tới khi ấy một phàm ngã mới sinh ra có thể tỏa rạng niềm hoan lạc, bắt nguồn từ quyền năng vô tận cuối cùng tìm được chủ đích của mình, là con người hoàn toàn tuân phục linh hồn, có tình thương hữu thức và cảm nhận được Thượng Đế

 

CHƯƠNG   XV

 

 

Có một nét đặc biệt của Minh Triết Thiêng Liêng mà mọi chữa trị tinh thần đều dựa trên đó, tuy bạn không thể hiểu và đừng nói là có thể chấp nhận được, nhưng dầu vậy nó không để cho bạn được yên.
Việc không có gì ngạc nhiên khi bạn tìm cách giải quyết một trong những bí ẩn siêu hình lớn lao nhất bằng khả năng trí tuệ. Tôi cũng không thể cho bạn lời giải đáp có thể làm trí tuệ thỏa mãn hoàn toàn.
Bạn hỏi 'Sự hòa nhập huyền bí mà bao huấn sư nói tới khi cuối cùng giọt nước hòa vào biển cả là gì ? Đó có phải là kết cục cho tất cả những nỗ lực của con người, những đau khổ, tranh đấu, để mất hết ý thức về chính mình, mất luôn chính cái Ngã mà anh được kêu đi tìm ? Nếu cuối cùng là tất cả hòa vào làm Một, trong trạng thái tuyệt đối không phân rẽ, vậy đâu là kẻ thương yêu và đâu là điều/người được thương yêu ? Làm sao hiểu được ý niệm thương yêu mà không nói tới thuyết Nhị nguyên ? Có tình trạng mà chỉ có thể xem như là sự tiêu tán là kết quả chót hết của tiến trình không thể nghĩ bàn này trải qua bao thời đại, mà ta gọi là cuộc tiến hóa không ?'
Những câu hỏi ấy đã được nêu lên từ khi con người bắt đầu đi tìm cái chân lý tối hậu về chính mình, vận mạng của mình và của vũ trụ. Việc nêu lên những thắc mắc này là điều tốt lành và chính đáng, vì tinh thần con người mở lớn bằng cách thăm dò vượt ra ngoài điều không biết, bằng cách vươn ra hết sức mình, tranh đấu không ngừng để vượt qua được giới hạn của nó.
Cùng lúc ấy, dằn vặt mình là điều vô lý như bạn vẫn đang làm. Như tôi vẫn thường nói, làm sao điều gì bất toàn và non nớt như trí năng lại có thể bắt đầu hiểu được những bí ẩn của  mục tiêu của cái Toàn Thiện và cái Vô Giới Hạn ?
Những ai thuộc các giáo phái khác nhau, nói rằng họ có thể cho câu trả lời hữu lý về câu hỏi mà bạn nêu ra, là có lòng cao ngạo tinh thần, lớn như cao ngạo của ai cho là vì không tìm được bằng chứng vật chất nào về sự hiện hữu của Thượng đế, vậy thì không có Thượng Đế. Người sáng suốt thực sự là người luôn luôn sẵn sàng nhìn nhận giới hạn của mình.
Trở lại những khó khăn của bạn. Sau khi nhìn nhận rằng chân lý tối hậu nằm ngoài khả năng của bất cứ sinh linh giới hạn nào có thể hiểu được, chuyện vẫn khả hữu là người ta có thể đạt được phần nào lớn hơn về thực tại bằng vài phương pháp tham thiền, bằng sự học hỏi, bằng cách nêu thắc mắc về Sự Sống, tìm cách giải mã những câu nói đầy biểu tượng của bậc hiền triết, nhưng có lẽ hơn hết thẩy, là bằng ước nguyện. Những ai đã phát triển khả năng là có cái nhìn bên trong và trực giác, có thể nhờ các phương tiện này khêu gợi sâu trong lòng mình làm bùng lên sự tỏ ngộ bất ngờ, xuyên thấu tâm linh. Vì có lời dạy rằng Sự Sống Duy Nhất trụ trọn vẹn chính nó trong mỗi mặt của mình.
Với đa số người đây là câu vô nghĩa, nhưng hãy cứ tham thiền về nó.

Bạn hoang mang với câu nói rằng giọt nước hòa vào đại dương. Nó là gì ngoài là một ẩn dụ ? Cũng có lời rằng cuối cùng đại dương làm cho giọt nước được tràn đầy. Chuyển hóa không giống như là tiêu tán thành hư vô. Nếu giọt nước có thể hóa lớn rộng cho tới khi trở thành đại dương, hay nếu đại dương theo cách thức nào đó không hiểu được, tuôn hết trọn tâm thức của nó vào một hạt nguyên tử đơn độc, thì có phải là hạt nguyên tử ấy có được lợi ích vô tận không ? Tất cả những ẩn dụ loại ấy trưng ra chân lý và dùng biểu tượng theo thời gian, không gian, và hình thể, nhưng Thực Tại nằm ngoài chúng. Và cũng có lời là Hãy trở thành điều chi bạn là, rồi bạn sẽ hiểu.
Giống như trò chơi trí tuệ sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề nào liên quan đến ý niệm về Thực Tại hay Chân lý Tối hậu, vậy tại sao tuyệt vọng ? Bạn vẫn còn chưa bắt đầu phát triển những khả năng mà chỉ nhờ chúng con người mới có thể vượt lên trên bằng đôi cánh tinh thần, được mang vào các tầng trời mà rất ít người có ý niệm. Nhưng các cảnh giới ấy cũng không gì hơn là cái bóng, ảnh phóng chiếu, chỉ là ranh giới của Thực Tại.
Tuy nhiên, đọc sách về những nhà thần bí cao cả hẳn phải cho bạn thấy là bức màn che dấu chuyện huyền linh không thể biểu lộ, thì không phải là tuyệt đối không xuyên thấu qua được.
Những ai đi tìm chân lý với tình thương và lòng tôn kính cùng với minh triết, đã đạt tới ý thức to lớn hơn về vài khía cạnh của Thượng đế, hơn bất cứ ai khác thám hiểm mặt tâm linh.
Nhưng không ai trong nhóm thực sự thành công trong việc nói về điều mà họ biết ngoại trừ những chữ rời rạc, biểu tượng và thí dụ tương tự mà chính họ tự nhận là hoàn toàn không tỏ lộ ra chút gì về thực tại họ đã thoáng thấy mơ hồ.
Mà ngay cả những thoáng thấy mờ nhạt đó chỉ đạt được sau nhiều năm, có khi phải sau cả đời tận tụy không ngừng tìm kiếm, và theo những phép thực hành cùng kỷ luật tinh thần mà tôi đã phác họa sơ sài cho bạn. Thế nhưng điều hiểu biết rằng ai đi tìm đạo như vậy đã có thể đạt tới những tầm nhìn cao, có thể gợi cho bạn lòng can đảm và hy vọng. Sự kiện là trong kiếp này, bạn cảm thấy có lòng nung nấu muốn hiểu, cho thấy cuộc tìm kiếm của riêng bạn không phải chỉ mới bắt đầu trong kiếp hiện giờ.
Trong thời hiện đại, ngay cả cái nhìn mờ nhạt ấy về bản chất tối hậu của Thực Tại là chuyện hiếm có, vì con người hiện đang lo việc phát triển khả năng trí tuệ chưa từng có trước đây. Vì vậy ai tiến hóa nhiều và nhậy cảm, phải chịu áp lực quá độ của giai đoạn vật chất và hết sức hướng ngoại của cuộc tiến hóa. Giai đoạn ấy rồi sẽ qua. Nó hiện đang qua. Nhưng bạn cần nhớ rằng những chu kỳ lớn của việc phát triển phải mất nhiều năm mới tới đỉnh, và lại cần thời gian lâu hơn khi suy tàn.
Đừng hiểu lầm rằng những điều vừa nói có nghĩa tôi phủ nhận tầm quan trọng thiết yếu của việc phát triển trọn vẹn các khả năng trí tuệ. Tất cả những ý tưởng và lý thuyết mới, ngay cả về tôn giáo và tinh thần, phải đi qua cái lọc của trí cảnh giác và phê bình hầu ước ao mơ hồ, hoang tưởng hoàn toàn và thiên kiến được loại bỏ, nhờ việc dùng óc phân biện và chọn lọc, nhưng đừng mong quá nhiều vào nó. Thái độ mà tôi đề nghị là như của một khoa học gia chân chính, đi kèm với vài tính chất của phương pháp dùng trực giác thần bí. Thực vậy, nhiều khoa học gia đang bắt đầu nhìn nhận là họ đã đi tới giới hạn của thế giới vật chất, và đứng trên đường biên của một thế giới khác.
Quả ấy là con đường sắc cạnh mà người chí nguyện đi tìm minh triết phải đi trên đó; nhưng anh càng ý thức việc ấy chừng nào, anh càng tiến bước an toàn chừng ấy.
Vậy đừng lo lắng quá đáng về giới hạn hiện nay, hoặc ngay cả về mức độ thực của tiến bộ của bạn. Làm vậy cho thấy có sự chú tâm quá nhiều vào phàm ngã. Câu trả lời là hãy bước đi và làm việc từ mức cao nhất bạn có thể đạt được trong mọi cảnh ngộ trực diện với mình, và bạn sẽ thực hiện được tốt đẹp.
Ai mong ước đạt tới đỉnh trong chỉ một lần băng lên núi là khờ dại. Nó chẳng có lợi gì nếu bạn làm được vậy, bởi không khí quá loãng khiến bạn không thở được. Thực vậy, chúng ta được nghe rằng ngay cả bậc tinh hoa của nhân loại, những vị nay không còn tái sinh, cũng như là những vị khác ở mức cao hơn trên thang tiến hóa, vẫn chưa biết gì về những cõi xa xăm là bản chất của Sự Sống Duy Nhất, mà trên địa cầu lộ nó toàn vẹn nhất qua biểu hiện và năng lực của tình thương.
Cũng như không cần phải cảm thấy là những hiểu biết mà bạn vẫn chưa có là chuyện thiết yếu cho sự tiến bộ của mình. Ở những giai đoạn sớm sủa này, việc chú tâm quá nhiều vào những bí ẩn sâu xa còn có thể làm ngăn cản nó. Chú tâm quá nhiều vào các hiểu biết bí truyền cũng có tác dụng như vậy, vì nó không nhất thiết cho con người minh triết hoặc tình thương. Ở đây, việc của bạn là đối phó với những vấn đề thuộc giai đoạn hiện tại tiến hóa của mình một cách sáng suốt và hữu hiệu, với hỗ trợ tinh thần từ Linh Hồn ở mức mà bạn có thể kêu gọi được. Siêu hình học không là chuyện thay thế được cho việc sống đạo, tuy hiểu biết của nó có thể dùng như là gợi hứng và chỉ dẫn.
Chuyện lại còn có thể là bị lạc trong mê lộ của khoa này và do đó sao lãng bổn phận tự nhiên nơi cõi trần. Đây là lỗi lầm mà có quá nhiều người chưa hiểu biết phạm phải, khi họ tìm cách chạy trước khi biết đi, đó là chưa nói tới việc muốn bay, và vì thế rơi vào hố tín điều, sự thật nửa vời và những ý tưởng sai lầm về vị thế tinh thần của họ, làm ngăn cản hơn là giúp đỡ họ để sống một đời sống tốt đẹp.
Vào lúc này bạn chỉ cần ý thức hơn bao giờ hết về những khuyết điểm riêng biệt và chướng ngại, từ bao lâu nay đã ngăn chặn không cho bạn tiến bộ đến một tầm nhìn quân bình hơn, và do đó lành mạnh hơn cho sức khỏe, là đủ. Cũng vậy, nay bạn ý thức nhiều hơn là đã sẵn sàng cố gắng đi một bước nữa, tách xa khỏi thái độ giả tạo xưa kia của bạn về sự chia rẽ, để tới nhận thức rộng lớn hơn.
Tuy vậy tôi muốn lưu tâm bạn một lần nữa  là nay khi đặt chân lên con đường này, thỉnh thoảng bạn sẽ có được những cái nhìn thoáng qua về các trình độ tâm thức cao hơn, những giây phút bất chợt có khải thị, nhận thức rõ ràng hơn về việc cảnh giới thiêng liêng thấu nhập vào cõi vật chất. Nhưng chớ hề tìm cách dùng lực để bước qua những cánh cổng dẫn tới các nhận thức ấy. Ban đầu những kinh nghiệm đó luôn luôn đến như là quà tặng. Chúng có thể đến trong lúc tham thiền, nhờ đọc sách, hoặc bằng việc chuyển hóa bất ngờ thần diệu của vật hết sức bình thường, khi có vẻ như chính Sự Sống vọt ra chào mừng bạn, để chứng tỏ cho bạn thấy là quả  thật Nó có trong vạn vật.
Đối với bạn, có lẽ thiên nhiên và âm nhạc là phương tiện tốt nhất để có sự tỏ ngộ, vì ngôn ngữ này của chúng đánh động tim bạn nhiều nhất. Dầu vậy, cũng hãy nhận thức rằng cái thoáng nhìn như vậy luôn luôn được truyền đến phàm ngã  từ chân ngã, nơi mà cảm nhận này có trong đó. Nó là hình ảnh báo trước sự kiện chân ngã hằng ảnh hưởng phàm ngã là ra sao cho mọi người.
Điều quan trọng chính yếu là việc tìm kiếm Thực Tại này phải luôn luôn được thúc đẩy bằng lòng hiến dâng cho lý tưởng cao tột nhất. Nó cũng phải luôn luôn được thực hiện với lòng kiên nhẫn và quyết tâm không hề suy suyển khi gặp thất bại hay tai ương, hoặc có lẽ là điều khó chịu đựng nhất, là khám phá rằng một số suy diễn và lý thuyết của bạn đã dựa trên những suy đoán sai lầm.
Nhưng nó khó có thể xẩy ra nếu bạn luôn luôn giữ trong trí rằng quyền năng mà bạn có thể kêu cầu là 'cái nhìn' của Linh Hồn, khi đi tìm chân lý ở bất cứ mức nào. Vì tính chất đặc biệt của linh hồn là khả năng dự vào cái có thể gọi là 'hồ' minh triết, cho tất cả ai có thể lên tới cảnh giới để lấy ra từ đó.
Nó là một lý do khác cho việc tại sao tham thiền đều đặn lại vô cùng thiết yếu; nó có khuynh hướng hòa hợp bạn với cảnh giới đó, bằng cách chú tâm vào bất cứ ý niệm hay giả thuyết nào mà bạn đang tìm cách làm sáng tỏ.
Và khi bạn thành công, kiện toàn kỹ thuật này thì bạn sẽ thành người thụ lãnh các lực tràn về từ những cõi khác và cao hơn. 
Có lẽ cách tiếp xúc được những mức cao này là việc mê say tìm kiếm và tôn thờ chân lý, như của khoa học gia, hay của nhạc sĩ, nghệ sĩ, thi sĩ, tất cả những ai liên kết chặt chẽ với cõi của những vị sáng tạo. Hoặc nó có thể nhờ tập yoga, những ai tập luyện nhờ hiểu biết các luật bên trong quản trị thân xác và trí não con người.
Tuy nhiên có lẽ thần bí gia (mystic) và những ai nhìn thấy Thượng Đế trong mọi tạo vật là người đạt tới nó dễ nhất, nhưng hơn hết thẩy là ai thương yêu người khác. Dù tới đích bằng con đường nào, cuối cùng mỗi người đều tới được ngọn núi thánh. Có thể qua bao thời gian dài, người ta đi hết từng con đường một, và như vậy toàn thiện mình về mọi mặt.
Nhưng muốn tới đỉnh cao nhất của việc toàn thiện, có thể có được cho người trong thân xác và thấy được thoáng qua viễn ảnh của mỹ lệ, chân lý và vinh quang tuyệt vời, thì kỷ luật cá nhân và sự dốc lòng là điều thiết yếu tuyệt đối. Với phàm ngã vô kỷ luật và không thăng bằng, việc tập trung tư tưởng mạnh mẽ vào những cõi cao sinh ra áp lực có thể lớn đến nỗi người ta gặp rủi ro, là bị choáng ngợp vì những lực tuôn ra nơi đó, trừ phi họ khôn ngoan chuẩn bị mình trong nhiều kiếp để có thể gặp chúng từ trung tâm tinh thần của mình. Nếu chưa làm vậy anh có thể không chịu đựng nổi hình ảnh thần linh và nó còn có thể hủy diệt anh, như trong chuyện thần thoại là Semele bị hủy diệt khi nhìn thấy gương mặt của thần Zeus.
Tôi nhấn mạnh hiểm họa ấy nhiều lần trong những cuộc nói chuyện này, nhưng nó rất dễ quên. Không có đường tắt trong cuộc mạo hiểm này vào những vùng cao hơn của điều chưa biết. Bất cứ hình thức kích thích quá độ nào đều nguy hiểm, nên cốt yếu là có sự quân bình ở mức độ cao.
Ma túy hoặc tập luyện siêu hình có thể đưa ta đi xuống vào những hoang tưởng của tiềm thức chính mình, hoặc sâu hơn nữa vào các vùng đen tối mà nhân loại đã tạo ra, trên con đường dài dẫn tới sự sáng. Tôi nhắc lại: Không có đường tắt, vậy chớ bao giờ để bạn bị lôi cuốn vì sự quá độ hoặc lòng nhiệt thành.
Sự chữa trị đích thực mà bạn tìm kiếm đòi hỏi có sự quân bình và hòa hợp; vậy làm sao nó có thể là gì khác hơn việc diễn tiến chậm chạp, vì nó cần có chuẩn bị từ từ của thân xác, tình cảm và trí não để thay đổi tất cả những thói quen và nhịp điệu trước kia ? Những gì tôi cho bạn trong các chỉ dẫn sơ khởi này là đủ cho kiếp hiện sinh, và có thể luôn cho kiếp tới; nhưng chuyện ấy tùy thuộc vào chính bạn. Nay bạn ý thức là có bao nhiêu điều phải sửa chữa, bao nhiêu nên củng cố và bao nhiêu cần tháo bỏ.
Điều tôi cố công đạt tới chỉ là khiến bạn đặt chân lên con đường chân thực của việc chuẩn bị tiến bước liên tục, trên đường tới sức khỏe kiện toàn mãi mãi.
Nhưng tôi muốn lưu ý bạn thêm lần nữa là mỗi nỗ lực mà bạn làm để chữa lành chính mình như tôi đã dạy, phải mang lại kết quả. Bạn có thể ý thức điều này ngay cả trong kiếp hiện thời. Đó là hy vọng của tôi.
Quả thực bạn đã tiến xa trên con đường dẫn vào Đường Đạo. Chẳng bao lâu, nếu kiên tâm với nỗ lực của mình, bạn sẽ đến bước tới vì bạn có sự quyết chí trong tâm, niềm tin, can đảm và trên hết thẩy ước nguyện là những điều tuyệt đối cần trong việc tìm kiếm như vầy.
Nếu những tiềm năng vừa nói không có sẵn trong phàm ngã của bạn hiện nay, hẳn tôi không sao có thể có tiếp xúc chặt chẽ như thế này với bạn, cũng như bạn không thể đạt nhiều tiến bộ trong thời gian ngắn ngủi như vầy. Hãy tham thiền về điều ấy cho tới chúng ta gặp lại.

 

CHƯƠNG  XVI

 

Đây là kỳ trị liệu cuối tôi dành cho bạn, vì vậy tôi muốn nhắc bạn nhớ những điểm quan trọng nhất trong nỗ lực của tôi, nhằm cho bạn thấy cách có thể có được sự lành bệnh theo đúng nghĩa của nó.
Nay bạn hiểu lý do tại sao bất cứ việc chữa lành nào, muốn được chân thực và lâu dài, phải thật sâu xa và đi đến tận gốc rễ tức không phần nào của trọn phàm ngã mà không được kể tới; và muốn đạt được vậy thì bước đầu tiên là nhìn nhận nhu cầu là bạn cần kêu gọi một quyền năng lớn hơn quyền năng của bạn, tức là của Linh Hồn bạn.
Để làm được việc ấy, bạn phải học liên hợp mình với linh hồn, bằng cách dùng những phương pháp và kỹ thuật mà chúng ta đã học chung, và bằng cách có được khả năng nhận ra làn rung động của nó, và tuân theo động lực, khi chiếc cầu nối liền giữa hai khía cạnh con người của bạn hóa ra mạnh mẽ hơn, sẽ cho phép quyền năng và minh triết của nó tuôn tràn tự do và xây dựng hơn vào mỗi sinh hoạt của đời bạn ở mỗi mức độ.
Cố gắng chân thực mà bạn đã làm trong lúc tôi tiếp xúc với bạn sẽ chứng tỏ cho bạn thấy rằng điều này có thể làm được. Nó lại còn có thể cho cảm tưởng trong vài lúc hiếm hoi là tương đối dễ làm; nhưng tôi phải khuyến cáo bạn rằng sự kiện thỉnh thoảng bạn có thể lên tới những cảnh cao của tâm thức, phần lớn là do có tiếp xúc chặt chẽ với linh hồn của bạn, nhờ điều mà tôi chỉ có thể gọi là sự kích thích nhân tạo.
Điều này sẽ không thể kéo dài trừ phi từ nay trở đi, bạn theo một định hướng hoàn toàn mới cho mọi việc trong đời, tạo cho mình điều kiện để việc có thể diễn ra. Như bạn biết, nó nghĩa làm sạch những đường kinh bằng công sức của chính mình trong phàm ngã, để cho ánh sáng có thể tuôn tràn và nhờ vậy đạt tới sự hợp nhất lớn hơn cho cùng khắp trọn con người của bạn.
Tôi đã khuyến cáo bạn nhiều lần rằng vào giai đoạn sớm sủa như thế nầy, bạn chớ nên mong đợi có kết quả ngay lập tức. Trong khi tiến trình tái định hướng và tái tạo diễn ra, chuyện không tránh được là sẽ có trở ngại và luôn cả những lúc đen tối dầy đặc mà những nhà huyền học cao cả gọi là 'khô cạn', làm cho khó mà chịu đựng hơn so với những kinh nghiệm lúc gần đây.
Khi điều này xẩy ra, hãy nhớ rằng những giai đoạn đen tối ấy, giống như sự đau đớn trong cơ thể, có thể có giá trị thực sự bao lâu mà bạn hiểu nguyên nhân của chúng, và không để cho mình nản lòng nhiều. Bởi giống như sự đau đớn làm bạn ý thức là có gì đó không ổn, và báo động cho bạn đi tìm nguyên nhân và cách chữa, thì những giai đoạn đặc biệt khó khăn cũng là sự nhắc nhở, báo tin, kích động có thể thúc đẩy bạn có nỗ lực đặc biệt để khơi dậy chính mình, và với quyết tâm lớn hơn kêu gọi những năng lực này, chúng sẽ luôn luôn đáp ứng với lời kêu cầu chân thực để có thêm giúp đỡ và nghị lực.
Khi bắt buộc mình phải chú tâm vào đường sinh lộ thay vì chú ý vào vấn đề ở mức thấp hơn, bạn sẽ có thể đạt được việc có tiếp xúc thêm với linh hồn của bạn.
Cuối cùng, bạn đã chấp nhận sự kiện là con người có thể trở nên toàn thiện. Đây là một trong những bước sinh tử trên con đường đi tìm cái bản thể trọn vẹn. Mà bạn cũng cần giữ trong trí là để có được viên ngọc quí ấy, khi này hay khi khác bạn cần chuẩn bị để từ bỏ nhiều điều ít giá trị hơn, và có cố gắng thực lòng đi theo lời khuyên của những ai tiến xa hơn bạn về mặt tinh thần, ai mà qua bao thời đại, đã hiến đời mình cố công khai sáng nhân loại.
Nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng có hiểu biết về chỉ dạy của họ không mà thôi thì chưa đủ; ngay cả minh triết trong kinh điển hoặc gương của những Đấng Cao Cả cũng chưa đủ. Tất cả đều là chỉ dẫn vô giá vì chúng trưng ra những khía cạnh của con Đường chung và duy nhất đúng thực, dẫn tới việc thoát khỏi bệnh tật, đau khổ và tuyệt vọng.
Dầu vậy các lời dạy này cũng có thể thành trở ngại và nguy hiểm, nếu người tầm đạo tự ràng buộc mình về mặt tình cảm hoặc cuồng tín vào bất cứ lời nào và gạt bỏ mọi điều khác. Điểm chính yếu là khi đã tìm ra cách riêng biệt thích hợp nhất cho tâm tình và quan điểm của mình, anh nên sống nó, áp dụng vào từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống, dù xem ra không đáng kể thế mấy. Bởi trừ phi lời dạy có thể được kinh nghiệm trong hành động và thấy là có tác dụng, anh không thể biết là chọn lựa của mình đúng hay sai. Nói cho cùng thì điều này là thử nghiệm duy nhất có giá trị trong bất cứ thí nghiệm nào.
Một khi đã chọn con đường rõ ràng và phương pháp mà nó khuyến dụ được chứng tỏ là hữu hiệu, thì sự thành công của con đường tùy thuộc hoàn toàn vào việc thực hành lời dạy với lòng kiên nhẫn, chịu đựng, quyết tâm và tin tưởng. Tin tưởng, và tôi không có ý nói niềm tin mù quáng là điều cần yếu vì cho dù bạn vấp ngã bao lần, cho dù khó khăn mà bạn phải đối đầu có khắc nghiệt ra sao, và cho dù phải trải qua thời gian dài vô kể mới thấy được tiến bộ đích thức nào, bạn phải tiếp tục giữ tin tưởng là bạn, như bao con người khác, có thể trở nên toàn thiện và mục tiêu ấy có thể đạt được.
Hãy nhắc chính mình khi có nghi ngờ nổi lên, rằng minh triết qua các thời đại nhất quyết rằng con người là Phật chưa thành, và vận mạng của ta là trở thành Thượng Đế với ý thức trọn vẹn.
Vậy hãy bước đi dũng mãnh trong thung lũng tối tăm, mắt dán chặt vào ánh đèn mời gọi đằng trước, trang bị với tất cả những gì bạn đã thu thập được, cho bạn sự hiểu biết và an lòng.
Bởi tới cuối bạn đã kinh nghiệm, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, không phải về lý thuyết mà là chân lý sống động, điều mà việc kết hợp với linh hồn bạn có thể mang lại. Hiểu biết ấy không bao giờ mất đi trọn hoặc bị lãng quên, cho dù dĩ nhiên là nó có thể tạm thời bị áp lực của thế gian che khuất và chìm vào hư vô.
Đừng để chuyện ấy diễn ra nữa. Vì nó đã xẩy ra cho bạn một lần trong quá khứ. Khi đó bạn có biết những chân lý này; bạn lại còn cố gắng hành động theo chúng. Nhưng bạn quên. Khói sương của ý chí, tham vọng, lòng thù ghét tràn vào và xóa tan mọi ký ức về đỉnh cao chói lọi và con đường đi tới chúng. Nhưng hiểu biết nằm che dấu bên dưới như là kho tàng bị đá rơi che phủ, cho tới khi cuối cùng Linh Hồn phải có một động lực mạnh mẽ, để nhu cầu cần được trợ giúp lớn đến mức làm sống lại ký ức mờ nhạt về những điều có lần đã biết. Ấy là lý do cho cuộc đời khó khăn của bạn trong kiếp này.
Có một thay đổi tâm thức trong kiếp vừa rồi của bạn xa đến mức làm cho ký ức mờ nhạt, và ước nguyện mơ hồ được khơi dậy trong tâm bạn từ thuở nhỏ. Nhưng việc cũng là do nỗ lực đặc biệt để gợi nhớ đã được thực hiện trong một kiếp trước, khiến cho bạn có thể có được giúp đỡ lúc này, và cho phép có phương pháp chỉ dạy đặc biệt qua một trung gian.
Có câu cách ngôn xưa nói rằng khi học viên sẵn sàng thì vị thầy xuất hiện.
Vị ‘thầy’ đó có thể có nhiều hình thức, như một chớp sáng làm tỏ ngộ, một đoạn văn trong sách, một người bạn chỉ đường. Nhưng bởi chỉ những gì giống nhau mới hiểu được nhau, chạy quanh đi tìm một ‘guru’ như nhiều người làm là chuyện hoài công. Thường khi nếu có ai xưng là thầy thì họ không gì hơn là phản ảnh của lòng kiêu ngạo, hoặc kiêu hãnh thầm kín nơi người mong cầu. Trong bất cứ trường hợp nào, không phải phàm ngã hướng dẫn ai sẵn sàng nhận chân lý và chỉ dạy tới đúng chỗ, mà là Linh Hồn.
Nay bạn đã được cho thấy cách khởi sự tiến trình chữa lành bệnh hẳn cho mình. Bạn sẽ nhận được trợ giúp để có thể tiếp tục dùng thân xác này cho đến bao lâu mà nhân quả cho phép và linh hồn bạn thấy cần. Thực vậy, cho tới khi nào bạn tới cuối của điều gì bạn có thể đạt được trong phàm ngã hiện thời.
Trong lúc này bạn sẽ được hướng dẫn tới những ai chữa bệnh nơi cõi trần, ai trong ngành y khoa mà bạn tin tưởng. Họ sẽ giữ cho bạn có đủ sức khỏe, cho phép bạn tiếp tục công việc của mình dưới trần cho tới bao lâu mà bạn cần. 
Có một điều tôi muốn lưu ý bạn. Đừng tưởng rằng bạn hẳn phải độc đáo về mặt nào đó để có được kinh nghiệm mà tôi tạm gọi là sự trợ giúp và tập luyện nhân tạo; hoặc rơi vào ảo tưởng là bạn có được ân huệ đặc biệt. Trong cõi mà linh hồn sinh hoạt thì không có ân huệ. Không ai nhận được nhiều hơn hay ít hơn họ xứng đáng được nhận trong một lúc nào đó, trên chặng đường dài qua thời gian hay nhu cầu trong giai đoạn phát triển hiện nay của họ.
Trong bất cứ trường hợp nào, nỗ lực đặc biệt để có được liên lạc như thế này không hề chỉ làm cho phàm ngã của ai được nhận mà thôi. Mục đích của nó rộng hơn thế. Cơ hội đến với ai có viễn kiến và được họ nắm lấy; cơ chế thích hợp có sẵn và được họ dùng. Khi có nhu cầu lớn lao để đánh tan những lực của thuyết duy vật như thấy ngày nay, ta phải sử dụng mỗi vũ khí cho dù bất toàn ra sao đi nữa.
Tôi đã vạch ra là hiện giờ nhân loại đang ở điểm thấp nhất của thuyết duy vật, và vì thế đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng chưa hề có. Nó có nghĩa là một điểm ngoặc trong cuộc tiến hóa, nếu đa số nhân loại có thể được khơi dậy khỏi lòng thờ ơ về mặt tinh thần, và có thể vươn lên nắm lấy cơ hội được giác ngộ mà cơn khủng hoảng như thế mang tới.
Nhưng mọi chuyện tùy thuộc là ai có viễn kiến có khơi đủ năng lực tinh thần để chống chọi với những lực đen tối của tham lam, tư lợi, bạo hành và mù quáng, bằng không những lực này có thể nhận chìm thế giới vào các tai họa khủng khiếp mà nhân loại chưa hề trải qua. Do ý thức về hiểm họa này mà mỗi hiểu biết tinh thần, mỗi thiện chí, mỗi tiến bộ về liên hệ sâu hơn và có kết quả hơn giữa các nước và cá nhân, nói tắt là mọi việc gì làm hợp nhất và có hòa điệu, được kích động và khích lệ bất cứ khi nào những vị trông coi và tìm cách hướng dẫn nhân loại nhận ra được.
Hệ quả là bất cứ ai có thể được khơi dậy khỏi việc chìm đắm vào cái tôi, thì được cho có trợ giúp đặc biệt và khích lệ để dự vào việc làm đích thực là sự cứu rỗi.
Đó là lý do trong những bài nói chuyện này, tôi thường xuyên nhấn mạnh đến nhu cầu cho bạn nhận biết và chấp nhận trách nhiệm của mình, như là tế bào trong cơ thể của nhân loại, và làm việc để biến nó thành tế bào mạnh khỏe tỏa ra ánh sáng và sức sống.
Đề nghị tạ ơn đối với tất cả những gì được nhận có nghĩa nay bạn phải làm việc không ngừng, để xứng đáng đóng vai trò ngày càng lớn lao hơn trong nỗ lực tinh thần vĩ đại này, nhằm cứu vớt nhân loại.
Bạn có khả năng làm được điều ấy trong môi trường chuyên biệt của mình, qua đó bạn có thể phổ biến hiểu biết về sự chữa lành đúng thực và chỉ dạy đã cho bạn. Bằng cách đó bạn cũng có thể giúp làm mở rộng những dòng suối tình thương và quyền lực hiện đang tuôn tràn vào địa cầu trong thời điểm này, nhằm củng cố tất cả những ai có thiện tâm hiện đang làm việc ở đây theo những đường lối của mình để hợp tác, dù họ có biết hay không, với mọi ai khác ở những cảnh giới cao hơn, ai đang chiến đấu cho nhân loại.
Và khi có vẻ như đó là công tác vô vọng, và bạn tuyệt vọng như sẽ thường thấy vậy với sự bất lực của chính mình và thiếu khả năng; khi làn mây đen tức những đau khổ của nhân loại đe dọa làm ngợp bạn, hãy nhớ rằng khi liên minh với lực của sự sáng là bạn cũng đang làm việc không những cho hạnh phúc và an bình lớn lao hơn kiếp sống của mình hiện giờ, mà còn luôn cả cho kiếp tới. Bạn không phải chỉ tìm cách làm toàn thiện điểm linh quang nhỏ bé mà bạn là, hầu cho nó có thể chiếu ánh sáng vào thế giới tăm tối, hoang mang và hỗn loạn chung quanh bạn, mà còn để nó có thể thành tia sáng trong trẻo và chói lọi trong tương lai.
Hãy nhớ lại lời nói của đức Jesus mà tôi thường nhắc với bạn.
- Ai có sẽ được cho có thêm.
Khi nỗ lực dùng trọn hiểu biết mà bạn kêu gọi giúp mình trên đường với quyết tâm, minh triết và can đảm nhiều hơn vì nhiều khi phải cần có can đảm, bạn sẽ phát triển khả năng nhận được nhiều hơn từ kho vô tận trong kho tàng vũ trụ của tinh thần.
Nay tôi, vị thầy mà bạn kêu gọi đến với mình do đã sẵn sàng trong tâm để chấp nhận và áp dụng cách chữa phổ quát cho mọi hình thức bệnh tật, phải rời bạn.
Nhưng sự thật là không lúc nào bạn không có thầy, trừ phi bạn tự tách rời mình khỏi Tiếng Nói nội tâm mà mỗi vị thầy và người chữa trị tâm linh là đại diện. Bởi tất cả họ là biểu tuợng theo trình độ của họ những khía cạnh của quyền lực cứu rỗi lớn lao, điều vốn khởi sự ngay từ đầu con đường của nhân loại trong vật chất đậm đặc, để giải thoát họ khỏi vòng vô minh của nó. Tiếng của chúng nói qua mỗi linh hồn riêng rẽ đến phàm ngã đã học cách chăm chú lắng nghe; thực vậy, về một mặt nào đó, tất cả chúng là âm vang yếu ớt của một Tiếng Nói, của nhà y sĩ thiêng liêng, Bồ Đề tâm.
Trọn nỗ lực của tôi trong những bài giảng này là khiến bạn tiếp xúc với tính chất đặc biệt của bạn trong Tiếng Nói phổ quát ấy. Công việc của bạn từ nay là giữ cho đường liên lạc rộng mở.
Linh hồn của bạn, vị thầy của riêng bạn, quả thực còn gần hơn tay chân và hơi thở, sẽ không bao giờ rời bạn, cho dù bạn có thể làm ngơ nó. Làm sao nó bỏ rơi bạn được ? Nó là cái ngã đích thực của bạn.
Vậy hãy trụ càng thường càng tốt vào chỗ yên lặng, để tập cho tai trong lòng phân biệt được giọng nói này trong những tiếng kêu gào tranh nhau bên trong và bên ngoài bạn. Hãy học cách hướng về độ dài sóng này để khi cần bạn luôn luôn có thể dễ dàng tiếp xúc với một phần của chính bạn, sáng suốt hơn phàm ngã, là điều bạn bị chôn sâu trong biết bao thời đại.
Nhưng khi bạn lắng nghe, xin hãy nhớ lời khuyến cáo khi trước của tôi. Trong một thời gian dài tới đây bạn phải giữ để không nghe những gì mà các khuynh hướng trong con người bạn muốn bạn nghe. Hãy dùng trí thông minh, lương tri cũng như là trực giác của mình. Bạn đều cần hết chúng để ngăn không cho những ước ao, sợ hãi và hy vọng làm nhòa thông điệp.
Tới cuối, nếu trì chí, giọng nói đến với bạn trong giai đoạn ngắn ngủi này bằng âm điệu và ngôn ngữ của cõi trần, sẽ được thay bằng Tiếng Nói mà sẽ không bao giờ rời bạn.
Đôi lúc khi cảm thấy mình bị tách lìa hoàn toàn, không thể hướng về, hoặc ngay cả không muốn làm vậy do tính trọng trược của tình trạng vật chất, hãy cố tâm nhớ lại tất cả những gì bạn đã được dạy; cố gắng đứng qua bên những lo lắng của phàm ngã và đi tìm nguyên do của trở ngại này, vì bạn có thể biết chắc một điều là chắc chắn nó sinh ra từ đâu đó trong bản ngã của mình. Thế thì chớ bao giờ trách móc những điều kiện bên ngoài hoặc người khác. Chỉ ai vô minh mới làm vậy. 
Tôi xin rời bạn với lời trấn an cuối cùng. Nếu trì chí áp dụng những cách khác nhau mà tôi đã đề nghị cho dù có trở ngại, cuối cùng chắc chắn bạn sẽ có thể hòa được vào độ dài sóng của Linh hồn mình. Sau đó bạn lại có thể tiến lên mức cao hơn, do tiếp xúc thêm với nó. Bởi như tôi đã khẳng dịnh nhiều lần, cũng như bạn là phàm ngã nỗ lực đi lên cõi mà linh hồn bạn sinh hoạt, thì linh hồn cũng luôn tìm những nguồn cao hơn về minh triết và hiểu biết tinh thần vẫn còn vượt ngoài tầm của nó.
Chót hết, tôi muốn nhắc bạn lần nữa là quyền lực tái tạo và chữa lành lớn nhất là tình thương – tình thương dưới nhiều hình thức khác nhau, vì tình thương là sự tỏ lộ cho người nét vinh quang sắp tới. Vậy hãy tìm cách biểu lộ nó trong tất cả những gì bạn làm, và để tư tưởng của bạn luôn hướng về nó. Như thế một ngày kia trọn cuộc đời của bạn trên mặt đất sẽ trở thành sự biểu lộ của năng lực thiêng liêng này, và là vận cụ cho nó sử dụng.
Vậy, hỡi người con của trời và đất, hãy để tình thương từ nay là điều hướng dẫn cho bạn mọi lúc, trong những ngõ ngách, dưới mọi hình thức của đời, cái tình thương làm đẹp và tăng hoạt mỗi biểu lộ của sự sống. Hãy tập có lòng từ với mọi vật, mà trên hết thẩy là cho kẻ khác, nam và nữ, bao người như vậy vẫn còn sống trong tối tăm, sợ hãi và thù ghét. Hãy dùng óc tưởng tượng đi vào sự đau khổ và nỗi đau đớn của họ, và trên hết thẩy bằng  sự đồng hóa nhờ trực giác.
Đừng quên rằng tình thương luôn luôn biểu lộ nó bằng cách cho ra; không nhất thiết là những món vật chất là điều tương đối dễ, và thường như là cớ để không cho ra thì giờ, tư tưởng, thông cảm và thực ra là cho chính mình. Khi tập cho ra trọn con người tới hết sức mình, bạn sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng là sự phân rẽ cái ngã, việc si mê với những giới hạn của nó mà bao lâu nay đã cầm giữ bạn.
Và lúc nào cũng nỗ lực giữ tâm trạng hoan lạc, tỏa ra sự sáng; vì đây là sự phản chiếu của năng lực sáng tạo chữa lành và tân tạo, Ánh Sáng là Sự Sống.
Đừng bao giờ quên rằng khả năng thương yêu lớn thêm chừng nào, thì bạn càng tới gần hơn chừng ấy sự hiểu biết đôi chút về bản chất thật của Thiên Tính.
Bạn càng thể hiện hoàn hảo chừng nào trong môi trường riêng của bạn, dù nhỏ hẹp thế mấy, năng lực tuôn ra của tình thương, tình thương này càng chiếu sáng bản thể của bạn trọn vẹn hơn, và trưng cho bạn thấy những bí ẩn của nó.
Và bạn biết thương yêu chừng nào thì sẽ có được chừng ấy, không phải chỉ có niềm hoan lạc và an nhiên cho dù bao thăng trầm trong đời, mà luôn cái khả năng làm bạn trở thành nguồn bình an và chữa lành.
Và khi bạn thành công – chắc chắn ngày ấy sẽ tới dù sớm dù muộn – khi đồng hóa trọn tâm thức của mình với chính cái Nguồn của tình thương, mọi ước muốn chia rẽ sẽ mất biệt, chữ trở nên thừa.
Bạn sẽ là trọn, vì bạn sẽ trở thành ngọn lửa trong Ngọn Lửa và đạt được mục tiêu.

Bình An đến với bạn.
Mong sao tình thương tuôn vào, xuyên qua
và chẩy quanh bạn trong lớp sóng vinh quang không ngừng tăng mãi.
Mong sao Ánh Sáng bên trong hợp nhất với Ánh Sáng bên ngoài,
mong sao chúng hòa vào nhau, quyện lấy nhau, chiếu rạng.
Mong sao thiên cơ thành tựu
và vận mạng của bạn được thành.

------------------------------